Voorjaarsledenvergadering Regio Oost

Het bestuur van de regio Oost nodigt leden en belangstellenden uit voor de voorjaarsledenvergadering. Deze wordt gehouden op:

maandag 21 maart 2016
aanvang 20.00 uur
Papenberg 5
7361 BR Beekbergen

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Verslag najaarsledenvergadering 17 december 2015 (bijlage)
 5. Verslag vanuit AB (Wim Lovink)
 6. Verslag vanuit fokraad (Gerard Vervoorn)
 7. Jaarverslag secretaris 2015 (bijlage)
 8. Financieel verslag 2015 (bijlage)
 9. Verslag kascontrole commissie
 10. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 11. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar is Wim Loman.Het regiobestuur stelt voor in deze vacature Diny Frederiks te benoemen.Aftredend en wel herkiesbaar is Nathalie Pronk. Het regiobestuur stelt voor haar te herbenoemen.
  In het regiobestuur zijn twee vacatures.
 1. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 20 april 2016 (bijlagen)
  Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.
 1. Activiteiten 2016
  • Wedstrijd vrijspringen/stamboekopname/fokadvies
  • Regionale keuring 25 juni
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Regiobestuur Oost van het NNFPS
secretaris, Mirjam de Wit
nf.oost@hotmail.com.

Bijlagen zijn op te vragen per e-mail bij de secretaris.

Agenda ledenvergadering 24 maart 2016

Agenda voorjaars ledenvergadering 24 maart 2016

Tijd: 20.00

Plaats: Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Notulen najaarsvergadering 10 december 2015

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. Jaarverslag 2015

6. Financieel verslag 2015

7. Verslag kascommissie

8. Benoeming nieuw en reservelid kascommissie

9. Bestuursverkiezing

Mevr. D. Timmer aftredend, niet herkiesbaar.

Mevr. A. Hofsteenge aftredend en herkiesbaar

Dhr. A. Niemeijer aftredend en herkiesbaar

Mevr. A. Csengö aftredend en herkiesbaar

Nieuw te benoemen:

Dhr. G. Zijlstra als nieuwe voorzitter

Mevr. Y. Hijlkema als lid van het bestuur

(Nieuwe bestuursleden stellen zich binnenkort voor op de new forest site)

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot voor aanvang van de vergadering bij de secretaris (0622031756) of via nnfps.noord@gmail.com

10. Programma 2016

11. Behandeling agenda en voorstellen ALV dd. 20 april 2016

12. Stemming over voorstellen

13. Wvttk

14. Rondvraag

15. Sluiting

Algemene Ledenvergadering Regio Zuid

 

Beste Leden

We willen u allen uitnodigen voor de Ledenvergadering van onze regio. Deze wordt gehouden op woensdag 23 maart as. in  hotel Prinsen  Julianastraat 21 Vlijmen.
Aansluitend  zal een lezing gegeven worden over paardenvoeding.

LET OP!! We beginnen om 19:30 uur ivm de lezing.

We hopen u allen te mogen begroeten.

 • Opening
 • Mededelingen
 • Agenda Regio Zuid
 • Notulen vorige vergadering
 • Voorstellen 2016
 • Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar P van de Laar
  Aftredend en niet herkiesbaar A. Bosch
  Aftredend en herkiesbaar J. Verton
  Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering opgeven bij de voorzitter 0486-453777 of info@paardenmelk.nl
 • Rondvraag
 • Lezing paardenvoeding
 • Sluiting

 

Informatie-avond  voeding New Forestpony’s

 

Beste Leden van Regio Zuid.

Op woensdag 23 maart as zal er aansluitend aan de regiovergadering een lezing gehouden worden over diervoeder. Dit zal verzorgt worden door Vera Colijn en Willy van Doornik van  Van Gorp diervoeders. Onder de naam Horse food  “the best”  heeft dit 40-jaar oude familie bedrijf het ruimste assortiment  muesli en brokken voor paarden en pony’s.

Van Gorp sponsort al jaren onze keuring door zakken krachtvoer ter beschikking te stellen voor de kopnummers in de verschillende rubrieken.  Dit is een uitgelezen  kans om uw  kennis vergroten door deze twee experts op voedingsgebied. Zij nemen ons mee in de ingewikkelde  materie van paardenvoeding.

We hopen u allen op 23 maart in Vlijmen in hotel prinsenveld te kunnen begroeten.

De vergadering zal aanvangen om 19:30 uur, een half uurtje eerder dan normaal.
We zullen uiterlijk 21:00 uur met de lezing beginnen.

 

Met vriendelijke groeten

Namens Regio zuid

Paul van de Laar

Nakeuring

Op woensdag 9 maart vindt de nakeuring plaats in Ermelo.

Info

Berkzicht Ferrie ook in Duitsland goedgekeurd

Berktzicht Ferrie verdiende afgelopen zaterdag ook zijn goedkeuring in Duitsland bij pferdestammbuch Weser-Ems. Nadat hij vorige week al in Nederland werd goedgekeurd. Ferrie komt uit de moederlijn van de goedgekeurde hengst en EK pony Berktzichts Rob. Zowel zijn vader Oosterbroek Francois als zijn opa Justice HR sprongen op internationaal niveau in de Sport.

Berktzichts Ferrie staat ter dekking bij stal het Gruyter in Wenum Wiesel

Berzicht Ferrie 2Berzicht Ferrie

Twee goedkeuringen voor Sulaatik’s Vingino

De hengst Sulaatik’s Vingino heeft duidelijk zijn beste beentje voor gezet op de hengstenkeuring in Wickrath. Hij werd niet alleen goedgekeurd voor het New Forest Pony Stamboek, maar ook voor het Duitse Rijpony Stamboek. Dit publiceerde Gera de Haan (Stal Sulaatik) op Facebook.

Vingino is een nakomeling van Valentino, uit een merrie van Wayland Cranberry.

 

Mededeling bestuur Noord (FSP)

Beste leden Regio Noord,

Het Fokkerij Stimulerings Plan is gestopt per 2016. De bonnen van de laatste twee jaren (2014 en 2015) kunt u nog gebruiken voor een dekking bij de hengstenhouders die in 2015 nog meededen.
Stal Nieuwmoed (familie Jurrius);
Stal Ten Ankers (familie Kemkers)

De bonnen en een kopie van de dekbon kunt u tot en met 2017 inleveren bij de penningmeester van regio Noord.

Penningmeester Regio Noord
Anne Niemeijer

Melding einde FSP