Predicaten

Merries kunnen de volgende predicaten behalen:

Het predicaat stermerrie.

Op de Centrale Keuring zullen uit de 3-jarige en oudere 1e premiemerries, de stermerries worden aangewezen.

Het predicaat kroonmerrie.

Een 3-jarige of oudere 1e premie merrie kan op de Centrale Merrie Keuring het ster predicaat worden verleend en als zij voldoet aan de daarvoor geldende criteria, ook worden aangewezen als voorlopige kroonmerrie.

Het predicaat “kroon” wordt verleend indien een voorlopige kroonmerrie de verrichtingsproef met voldoende resultaat heeft afgelegd. De proef mag maximaal tweemaal worden afgelegd.

De verrichtingsproef ter verkrijging van het kroon-predicaat is af te leggen onder het zadel of als aangespannen proef met een vierwielige wagen. De eisen ten aanzien van deze proef, zowel onder het zadel als aangespannen, worden door het bestuur bepaald.

Stermerries, die (nog) niet zijn aangewezen als voorlopige kroonmerrie, kunnen de verrichtingsproef op vrijwillige basis afleggen. Worden deze stermerries in een later stadium aangewezen als voorlo­pig kroonmerrie, dan krijgen zij direct het predicaat “kroon”. De proef mag ook hierbij maximaal tweemaal worden afgelegd.

Per 2015 mogen ook stamboekmerries de proef vrijwillig afleggen.

Een 12-jarige of oudere merrie welke ster wordt verklaard, kan op grond van haar sportverrichting (in de discipline Z-dressuur en springen + 1 winstpunt of in de discipline mennen Z-dressuur en mennen Z-vaardigheid + 1 winstpunt) dan ook dezelfde dag het kroon­schap werven, mits aan de vereiste exterieur criteria voor voorlopig kroon wordt voldaan.

Het predicaat Preferent.

Een merrie kan preferent worden verklaard, wanneer zij door haar nakomelingen:

–         verwekt door 3 verschillende hengsten minimaal 12 punten behaalt.

–         verwekt door 2 verschillende hengsten minimaal 15 punten behaalt.

–         verwekt door 1 hengst 18 punten behaalt.

Voor de puntentelling geldt: veulen, één – of tweejarige 1e premie pony – 1 punt, drie jaar of oudere 1e premie merries -3 punten, drie jaar of oudere 1e premieruinen -3 punten, hengsten, welke tijdens de voorkeuringen na de eerste bezichtiging sterwaardig verklaard zijn -4 punten, stermerrie en sterruin -4 punten, kroonmerrie -5 punten, goedgekeurde zoon -5 punten. Voor de puntentelling geldt alleen het hoogste puntenaantal van de nakomeling. Voor de puntentelling geldt dat het predicaat van de nakomelingen, behoudens die van een goedgekeurde zoon, in Nederland behaald moet zijn. Het predicaat preferent kan ook postuum worden verleend.

Het predicaat Elite.

Een merrie kan elite worden verklaard wanneer zij door haar nakomelingen, verwekt door minimaal 3 verschillende hengsten, 30 punten heeft behaald. De puntentelling is gelijk aan die voor het preferentschap merries. Het predicaat elite kan ook postuum worden verleend.

Het predicaat Prestatiepony.

Een merrie, een niet goedgekeurde hengst of een ruin kan tot prestatiepony worden verklaard, indien zij/hij in één van de disciplines in de klasse Z, 1 winstpunt heeft behaald. Voor de klasse Z wordt ten aanzien van pony’s in de categorie A en B, die gereden worden onder het zadel in de dressuur L2 + 15 en bij het springen L + 15.

Het predicaat Prestatie-fokmerrie:

Een merrie wordt tot prestatie fokmerrie verklaard, indien twee van haar nakomelingen in één van de disciplines in de klasse M zijn gestart en daar 5 winstpunten in hebben behaald. Voor de klasse M wordt ten aanzien van pony’s in de categorie A en B, die gereden worden onder het zadel, in de dressuur L2 + 15 en bij het springen L + 15 gelezen. Het predicaat prestatie fokmerrie kan ook postuum worden verleend.

Bij de toekenning van de prestatie predicaten: prestatie fokhengst en prestatie fokmerrie bestaat de mogelijkheid om prestaties behaald door nakomelingen in het buitenland mee te laten tellen voor toekenning van dit predicaat. Het Bestuur beslist op voordracht van de Fokraad over het vergelijkbare sportniveau. Als de prestatie is opgenomen in een officiële lijst kan een aanvrager van het predicaat met een bewijs van de sportfederatie van het betreffende land, waaruit blijkt dat een combinatie ook daadwerkelijk een bepaald niveau heeft bereikt het prestatie fokpredicaat aanvragen.

De predicaten Preferent, Elite, Prestatiepony en Prestatie-fokmerrie kunnen worden aangevraagd met gebruikmaking van het bij het predicaat behorende aanvraagformulier. Het zal vervolgens bij akkoord worden toegekend.  De overige predicaten gaan op voordracht van de keurings-commissie.

Hengsten en merries kunnen op basis van kwaliteit, prestaties en afstammelingen predicaten toegekend krijgen.

Goedgekeurde hengsten kunnen de volgende predicaten behalen:

Het predicaat keurhengst.

Drie jaar nadat het verplichte afstammelingenonderzoek heeft plaats gevonden en een hengst eerste premiewaardig is bevonden kan deze het predicaat ‘keurhengst’ ontvangen. Elk jaar voor de hengstenkeuring zal door de hengstenkeuringscommissie worden bepaald welke hengsten in aanmerking komen voor het predicaat ‘keurhengst’. Zij beoordeelt dit aan de hand van:

  • de resultaten van het afstammelingenonderzoek en het lineair scoren;
  • de predicaten van de nakomelingen in relatie tot het aantal geregistreerde nakomelingen (vb);
  • de predicaten van de nakomelingen in relatie tot het aantal stamboekopnames;
  • de resultaten van de geïnventariseerde kruisjesformulieren c.q. het lineair scoren, minimaal 20 waarnemingen.

Het keurschap kan alleen worden verleend aan hengsten die op het moment van aanwijzing zijn goedgekeurd.

Het predicaat preferente hengst.

Een 12-jarige of oudere hengst kan preferent worden verklaard. Elk jaar voor de hengstenkeuring zal door de hengstenkeuringscommissie worden bepaald welke hengsten in aanmerking komen voor het predicaat ‘preferent’. Zij beoordeelt dit aan de hand van:

  • de resultaten van het afstammelingenonderzoek en het lineair scoren:
  • de predicaten van de nakomelingen in relatie tot het aantal geregistreerde nakomelingen (vb);
  • de predicaten van de nakomelingen in relatie tot het aantal stamboekopnames;
  • de resultaten van de geïnventariseerde kruisjesformulieren c.q. het lineair scoren, minimaal 35 waarnemingen;
  • de hengst dient duidelijk een positief stempel te drukken op de fokkerij.

Het predicaat preferent kan ook postuum aan een hengst worden verleend.

Het predicaat Prestatie dekhengst.

Een hengst kan tot prestatie dekhengst worden verklaard, indien hij in één van de disciplines Z  met 5 winstpunten is.

Het predicaat Prestatie fokhengst.

Een hengst kan tot prestatie fokhengst worden verklaard, indien 10 afstammelingen van de hengst in één van de disciplines M zijn gestart en daar 5 winstpunten in hebben behaald. Voor de klasse M wordt ten aanzien van pony’s in de categorie A en B, die gereden worden onder het zadel, in de dressuur L2 + 15 en bij het springen L + 15 gelezen. Het predicaat prestatie fokhengst kan ook postuum worden verleend.

Zolang een hengst niet heeft voldaan aan de verplichting om zich tijdens de CHK onder het zadel te presenteren in een speciaal uitgeschreven rubriek voor hengsten die de verrichtingen hebben gehaald, kan hij niet worden gepremieerd of een predicaat verwerven.

De predicaten Prestatie dekhengst en Prestatie fokhengst kunnen worden aangevraagd met gebruikmaking van het bij het predicaat behorende aanvraagformulier. Het zal vervolgens bij akkoord worden toegekend. De overige predicaten gaan op voordracht van de hengstenkeurings-commissie.