Algemene Ledenvergadering Regio Zuid

 

Beste Leden

We willen u allen uitnodigen voor de Ledenvergadering van onze regio. Deze wordt gehouden op woensdag 23 maart as. in  hotel Prinsen  Julianastraat 21 Vlijmen.
Aansluitend  zal een lezing gegeven worden over paardenvoeding.

LET OP!! We beginnen om 19:30 uur ivm de lezing.

We hopen u allen te mogen begroeten.

 • Opening
 • Mededelingen
 • Agenda Regio Zuid
 • Notulen vorige vergadering
 • Voorstellen 2016
 • Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar P van de Laar
  Aftredend en niet herkiesbaar A. Bosch
  Aftredend en herkiesbaar J. Verton
  Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering opgeven bij de voorzitter 0486-453777 of info@paardenmelk.nl
 • Rondvraag
 • Lezing paardenvoeding
 • Sluiting