Forester

De redactie van de Forester is te bereiken via:

deforester@outlook.com

Website

Heb je nieuws, uitslagen of ander (beeld)materiaal dat geschikt zou zijn voor www.newforestpony.nl, neem dan contact met ons op via het algemene mailadres:

newforestponywebmaster@gmail.com
Let op! Dit e-mailadres is voor de website! Voor stamboekzaken en andere vragen kan je terecht bij het Stamboekkantoor.