Myotomie

Korte toelichting op de historie m.b.t. de myotonie:

In het jaar 2011 heeft de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht bij twee veulens binnen de Nederlandse New Forest populatie een afwijkend gen gevonden. Dit gen kan bij bepaalde kruisingen een nakomeling opleveren die lijdt aan Myotonie. De Universiteit Utrecht heeft het Nederlands New Forest Ponystamboek op 16 november 2011 voorgelicht met een presentatie aan een afvaardiging van het bestuur, de stamboek veterinair en de betrokken ponyhouders.
Vervolgens heeft het Algemeen Bestuur van de Vereniging New Forest Pony Stamboek haar leden structureel geïnformeerd over de voortgang inzake de kwestie myotonie middels publicatie in het verenigingsorgaan “de Forester” en op de website.
Op 18 december 2012 heeft een Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden waarin de bestuursvoorstellen ter wijziging van het stamboek- en keuringsreglement aangaande myotonie zijn aangenomen.

Geborgde Myotonie test

Als u een onderzoek wilt laten uitvoeren betreffende de bepaling van de myotonie-status van uw pony dan is het voor het verkrijgen van een geborgde uitslag voorwaarde dat het DNA-materiaal door een onafhankelijke derde wordt aangeleverd.
Voor de vereniging geldt in deze dat het onderzoek moet lopen via het stamboekkantoor.
Het stamboekkantoor stuurt het op het kantoor aanwezige monstermateriaal naar het Van Haeringen Laboratorium. De kosten voor het laten uitvoeren van dit onderzoek bedragen €55,- euro excl. BTW Als er geen (geschikt) monstermateriaal aanwezig is, dan wordt via het stamboekkantoor een procedure in werking gesteld via een chipper van het stamboek of een dierenarts om dit materiaal bij u te komen afnemen. Deze procedure voorziet ook in een geborgde aanlevering. De extra kosten hiervan komen uiteraard voor uw rekening.
Als de eigenaar van de pony zelf monstermateriaal opstuurt naar een laboratorium, dan kan niet gegarandeerd worden dat het materiaal ook daadwerkelijk afkomstig is van de opgegeven pony. De uitslag van een dergelijke test heeft dan alleen waarde voor de eigenaar. Voor stamboekdoeleinden en bij eventuele verkoop is de uitslag niet geborgd en daarom niet bruikbaar.

De consequenties die de Myotonie- status heeft m.b.t. de registratie kunt u vinden in het reglement versie 2013. Deze is op de website te vinden onder “Over ons” en dan vervolgens “Statuten en Reglementen”. Wij geven hierbij aan dat de verplichtingen voor wat betreft de registraties uit de verdachte (KR) lijn ingaan per 2014. Dit conform wat hierover is omschreven bij het aanbieden van de voorstellen in de regiovergaderingen. Na stemming zijn de voorstellen vervolgens aangenomen op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 19 december 2012.
Mocht u overwegen het onderzoek naar myotonie bij uw pony(‘s) te willen uitvoeren dan kan dat dus geregeld worden via het stamboekbureau. Onderzoeken die u laat uitvoeren in 2013 zijn dus op uw verzoek en voor registratie (nog) niet verplicht.

Via onderstaande links vindt u:
Informatie aangaande werkwijze myotonie-onderzoek (FAQ)
Formulier Automatische Incasso
Formulier afname dna-materiaal door dierenarts / paspoortconsulent voor myotonie-onderzoek