Betreft: Algemene Ledenvergadering op 1 juli en Regiovergaderingen op 21 juni

Geachte leden van het New Forest Pony stamboek,

In juli 2020 is het bestuur van het Nederlands New Forest Pony Stamboek (NNFPS) in ondertal geraakt. Daardoor hebben vertegenwoordigers van de vier regio’s de bestuurstaak a.i. daarna op zich genomen. Naast de lopende zaken heeft het werven van nieuwe bestuursleden nauwgezet aandacht gekregen.

Nu alle kandidaten bekend zijn, wil het bestuur a.i. u uitnodigen om uw stem uit te brengen op de daarvoor bedoelde vergaderingen. Ter verduidelijking van het proces geven we u hierbij de belangrijkste zaken weer.

Algemene Ledenvergadering (ALV) + Regiovergaderingen:

Het bestuur a.i. nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op 1 juli om daar de uitslag van de stemmingen die tijdens de Regiovergaderingen zijn gehouden vast te stellen. De agenda voor de ALV wordt op de website gepubliceerd.

Om de uitslag vast te kunnen stellen dienen er in de regio’s eerst regiovergaderingen te worden gehouden. De Regiovergaderingen zullen voor alle regio’s plaatsvinden op 21 juni om 20.00 uur. De agenda van de Regiovergadering wordt op de website gepubliceerd en zal in ieder geval bestaan uit de onderwerpen voor de ALV, eventueel aangevuld met regiospecifieke onderdelen.

Algemeen Bestuur:
Het bestuur a.i. stelt een mix van ervaren en nieuwe kandidaten voor het Algemeen Bestuur voor. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen, de andere kandidaten vertegenwoordigen ieder een Regio. De volgende kandidaten zijn bereid gevonden zitting te nemen in het Algemeen Bestuur:

 • Dhr. Marcel Bielefeld – Voorzitter
 • Mw. Mirjam de Wit – Secretaris
 • Dhr. Anne Niemeijer – Penningmeester
 • Mw. Channa de Winter – regiovertegenwoordiger Regio Noord
 • Dhr. Ferdi v.d. Broek – regiovertegenwoordiger Regio Oost
 • Mw. Josina v.d. Velden – regiovertegenwoordiger Regio Zuid
 • Mw. Pauline v. Heugten – regiovertegenwoordiger Regio West

Fokraad:

De Fokraad wordt gevormd door een vertegenwoordiger per regio en de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie.

In tegenstelling tot de kandidaten voor het Algemeen Bestuur wordt er over de kandidaten van de Fokraad alleen gestemd door de leden uit de betreffende regio.

Op dit moment zijn er vacatures in de Fokraad voor regio Noord en Zuid:

Voordracht van Regio Noord aangaande het nieuwe fokraadslid:

 • Dhr. Loek Mulschlegel – fokraadslid Regio Noord

Voordracht van Regio Zuid aangaande het nieuwe fokraadslid:

 • Geen voordracht – op dit moment vacant

(Tegen)kandidaten voor zowel Algemeen Bestuur als Fokraad kunnen tot en met 17 juni worden ingediend bij het stamboekkantoor.

Kijkt u op de website voor de definitieve agenda (vanaf 18 juni) en onderliggende stukken (de nieuwe kandidaten zullen zich o.a. in schrift aan u voorstellen). Mocht u niet in staat zijn deze informatie van de website te halen, dan kunt u zich richten tot het stamboekkantoor voor toezending per post.

Graag zien wij u op 21 juni op de voor u van toepassing zijnde (online) locatie in uw regio en wel om 20.00 uur.

Namens het bestuur a.i. van het Nederlands New Forest Pony Stamboek,

Jans Schepers, Eva Eigenhuijsen, Stella Martens en Petra van Zuthem

PS: Nogmaals de belangrijkste punten:

 • 21 juni Regiovergaderingen Noord, Oost, Zuid, West
  • Stemmen over: Algemeen Bestuur kandidaten door iedereen
  • Stemmen over: Fokraad kandidaten alleen door leden in de betreffende Regio die de kandidaat vertegenwoordigt
 • 1 juli Algemene Ledenvergadering – waarvan de (online) locatie volgt
  • Vaststellen stemmingsuitslag Regiovergaderingen

 

STAMBOEKOPNAMES EN KEURINGEN 2021

In overleg met de Regio’s is er voor het keuringsseizoen een respectabel aantal meetmomenten op de agenda opgevoerd welke wij u hierbij kunnen presenteren!!

Deze data zijn:

Zaterdag 19 juni STAMBOEKOPNAME
bij Hippisch Centrum,Midden Zeeuws Vlaanderen, Graafjansdijk 173B 4554 LD te Westdorpe

Zaterdag 26 juni STAMBOEKOPNAME
bij Manege t’.Oalespoor , Pastoor,Rientjesstraat 85, 7447 GG Hellendoorn      
  

Vrijdag 2 juli  STAMBOEKOPNAME
bij Stal Koetsiershoeve,Middendijk 55, 7397 ND, Nijbroek

Zaterdag 3 juli  STAMBOEKOPNAME en KEURING
bij Manege Norg, Kerkpad 1, 9331 AC te Norg

Zaterdag 10 juli STAMBOEKOPNAME
bij Stal “Nieuwmoed”, Ruurloseweg 98, 7251 LW te Vorden

Zaterdag 10 juli STAMBOEKOPNAME en KEURING
bij Manege De Pijnhorst, Bremhorst 6,5491 LR te St. Oedenrode

Vrijdag 16 juli STAMBOEKOPNAME
bij Stal Tongerenhof, Kempisweg 5,6037 NM Kelpen-Oler

Zaterdag 17 juli STAMBOEKOPNAME en KEURING
bij Manege Hippisch Verband,Halvinkhuizerweg 78-80, 3882 LA te Putten

–> VRAAGPROGRAMMA

–> INSCHRIJFFORMULIER

 

Onze evenementen in samenhang met de Covid-19 pandemie

Wel zullen we in het jaar 2021 onze verenigingsactiviteiten nog af moeten stemmen op wat door de gezamenlijke inzet van betrokkenen; ministeries, overheidsinstanties en de Sectorraad Paarden hierover wordt besproken en bepaald.

En zoals u dus zult begrijpen geldt dat, net zoals alle versoepelingsmaatregelen in alle andere sectoren, de ruimte die we nu krijgen afhankelijk is van de situatie rondom Covid 19.

De evenementen zullen – wanneer hiertoe besloten wordt en hiervoor vervolgens toestemming is verkregen – zoals ook nu lijkt –  er nog niet geheel weer uit gaan zien zoals we gewend waren. Er zal in de voorbereiding een vorm worden gekozen waaraan wij ons vervolgens dan aan zullen gaan houden omdat je op een gegeven moment het in een bepaalde vorm in de organisatie en uitvoer moet gaan uitwerken en invullen. 

Naast de Algemene Bepalingen die onze evenementen kennen zullen er dus ook weer aanvullende bepalingen en protocollen worden opgesteld

Het bestuur zal in overleg blijven met de regio’s daar waar de regio’s het organiseren en uitvoeren bij  stamboekopname ’s als taak hebben.

Dat gezamenlijk overleg en standpuntbepaling noodzakelijk is zal u duidelijk zijn.

Het ultieme doel blijft daarbij uiteraard om samen in Nederland het Coronavirus te blijven beheersen.

Aangaande het resultaat van het overleg tussen het algemeen bestuur en met de regio’s en onze officials en waar dit dan eventueel praktisch in zal resulteren, zullen wij u uiteraard via onze website van op de hoogte houden.

Nieuw elan in Algemeen Bestuur NNFPS

Het Interim Bestuur presenteert met trots een mooie lijst met kandidaten voor het Algemeen Bestuur van het NNFPS. Het nieuwe team dat wordt voorgesteld is in goed overleg samengesteld, en bevat een mix aan bestuurlijke ervaring, frisse blikken en kennis over de vereniging. De kandidaten zijn enthousiast om binnen deze samenstelling als team aan de slag te gaan met de verschillende vraagstukken die er liggen.

Energie & enthousiasme

Het Interim Bestuur heeft hard gewerkt om voor de vereniging een nieuw Algemeen Bestuur te formeren dat met energie en enthousiasme aan de slag gaat voor de vereniging. Met grote saamhorigheid zijn er door het Interim Bestuur gesprekken gevoerd met kandidaat-bestuursleden die aan de slag kunnen en willen met de diverse vraagstukken die in onze vereniging leven. Besproken  vraagstukken zijn zaken als communicatie binnen de vereniging, ledenbehoud en -werving, digitalisering en een gezonde financiële huishouding hebben en houden.

Het laatste woord is uiteraard aan de leden van het NNFPS, welke in juni mogen stemmen over de volgende kandidaat bestuursleden:

Marcel Bielefeld                              voorzitter
Mirjam de Wit                                 secretaris
Anne Niemeijer                               penningmeester
Josina van der Velden                   afgevaardigde Regio Zuid
Ferdi van den Broek                      afgevaardigde Regio Oost
Pauline van Heugten                     afgevaardigde Regio West
Channa de Winter                          afgevaardigde Regio Noord

De weg naar het nieuwe AB

Op 21 juni worden regiovergaderingen georganiseerd om stemmen op deze kandidaten mogelijk te maken.

20-05-2021 Algemene Leden Vergadering

–> Agenda

U kunt zich voor deze online Teams vergadering aanmelden via de mail interimbestuurnnfps@gmail.com. U krijgt dan op de dag van de vergadering de link toe gestuurd .