Betreft: Algemene Ledenvergadering op 1 juli en Regiovergaderingen op 21 juni

Geachte leden van het New Forest Pony stamboek,

In juli 2020 is het bestuur van het Nederlands New Forest Pony Stamboek (NNFPS) in ondertal geraakt. Daardoor hebben vertegenwoordigers van de vier regio’s de bestuurstaak a.i. daarna op zich genomen. Naast de lopende zaken heeft het werven van nieuwe bestuursleden nauwgezet aandacht gekregen.

Nu alle kandidaten bekend zijn, wil het bestuur a.i. u uitnodigen om uw stem uit te brengen op de daarvoor bedoelde vergaderingen. Ter verduidelijking van het proces geven we u hierbij de belangrijkste zaken weer.

Algemene Ledenvergadering (ALV) + Regiovergaderingen:

Het bestuur a.i. nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op 1 juli om daar de uitslag van de stemmingen die tijdens de Regiovergaderingen zijn gehouden vast te stellen. De agenda voor de ALV wordt op de website gepubliceerd.

Om de uitslag vast te kunnen stellen dienen er in de regio’s eerst regiovergaderingen te worden gehouden. De Regiovergaderingen zullen voor alle regio’s plaatsvinden op 21 juni om 20.00 uur. De agenda van de Regiovergadering wordt op de website gepubliceerd en zal in ieder geval bestaan uit de onderwerpen voor de ALV, eventueel aangevuld met regiospecifieke onderdelen.

Algemeen Bestuur:
Het bestuur a.i. stelt een mix van ervaren en nieuwe kandidaten voor het Algemeen Bestuur voor. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen, de andere kandidaten vertegenwoordigen ieder een Regio. De volgende kandidaten zijn bereid gevonden zitting te nemen in het Algemeen Bestuur:

 • Dhr. Marcel Bielefeld – Voorzitter
 • Mw. Mirjam de Wit – Secretaris
 • Dhr. Anne Niemeijer – Penningmeester
 • Mw. Channa de Winter – regiovertegenwoordiger Regio Noord
 • Dhr. Ferdi v.d. Broek – regiovertegenwoordiger Regio Oost
 • Mw. Josina v.d. Velden – regiovertegenwoordiger Regio Zuid
 • Mw. Pauline v. Heugten – regiovertegenwoordiger Regio West

Fokraad:

De Fokraad wordt gevormd door een vertegenwoordiger per regio en de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie.

In tegenstelling tot de kandidaten voor het Algemeen Bestuur wordt er over de kandidaten van de Fokraad alleen gestemd door de leden uit de betreffende regio.

Op dit moment zijn er vacatures in de Fokraad voor regio Noord en Zuid:

Voordracht van Regio Noord aangaande het nieuwe fokraadslid:

 • Dhr. Loek Mulschlegel – fokraadslid Regio Noord

Voordracht van Regio Zuid aangaande het nieuwe fokraadslid:

 • Geen voordracht – op dit moment vacant

(Tegen)kandidaten voor zowel Algemeen Bestuur als Fokraad kunnen tot en met 17 juni worden ingediend bij het stamboekkantoor.

Kijkt u op de website voor de definitieve agenda (vanaf 18 juni) en onderliggende stukken (de nieuwe kandidaten zullen zich o.a. in schrift aan u voorstellen). Mocht u niet in staat zijn deze informatie van de website te halen, dan kunt u zich richten tot het stamboekkantoor voor toezending per post.

Graag zien wij u op 21 juni op de voor u van toepassing zijnde (online) locatie in uw regio en wel om 20.00 uur.

Namens het bestuur a.i. van het Nederlands New Forest Pony Stamboek,

Jans Schepers, Eva Eigenhuijsen, Stella Martens en Petra van Zuthem

PS: Nogmaals de belangrijkste punten:

 • 21 juni Regiovergaderingen Noord, Oost, Zuid, West
  • Stemmen over: Algemeen Bestuur kandidaten door iedereen
  • Stemmen over: Fokraad kandidaten alleen door leden in de betreffende Regio die de kandidaat vertegenwoordigt
 • 1 juli Algemene Ledenvergadering – waarvan de (online) locatie volgt
  • Vaststellen stemmingsuitslag Regiovergaderingen