Nieuw elan in Algemeen Bestuur NNFPS

Het Interim Bestuur presenteert met trots een mooie lijst met kandidaten voor het Algemeen Bestuur van het NNFPS. Het nieuwe team dat wordt voorgesteld is in goed overleg samengesteld, en bevat een mix aan bestuurlijke ervaring, frisse blikken en kennis over de vereniging. De kandidaten zijn enthousiast om binnen deze samenstelling als team aan de slag te gaan met de verschillende vraagstukken die er liggen.

Energie & enthousiasme

Het Interim Bestuur heeft hard gewerkt om voor de vereniging een nieuw Algemeen Bestuur te formeren dat met energie en enthousiasme aan de slag gaat voor de vereniging. Met grote saamhorigheid zijn er door het Interim Bestuur gesprekken gevoerd met kandidaat-bestuursleden die aan de slag kunnen en willen met de diverse vraagstukken die in onze vereniging leven. Besproken  vraagstukken zijn zaken als communicatie binnen de vereniging, ledenbehoud en -werving, digitalisering en een gezonde financiële huishouding hebben en houden.

Het laatste woord is uiteraard aan de leden van het NNFPS, welke in juni mogen stemmen over de volgende kandidaat bestuursleden:

Marcel Bielefeld                              voorzitter
Mirjam de Wit                                 secretaris
Anne Niemeijer                               penningmeester
Josina van der Velden                   afgevaardigde Regio Zuid
Ferdi van den Broek                      afgevaardigde Regio Oost
Pauline van Heugten                     afgevaardigde Regio West
Channa de Winter                          afgevaardigde Regio Noord

De weg naar het nieuwe AB

Op 21 juni worden regiovergaderingen georganiseerd om stemmen op deze kandidaten mogelijk te maken.