7 november 2020 Verrichtingsonderzoek merries en ruinen; stamboekopname Stb. + en herbeoordeling

Verrichtingstopper 2019 Hijker Forest Champagne TT V: Kantje’s Appart – M: Ashley Cindy – MV: Ashley Aristocrat Fooker / eigenaar: Dhr. A.P. Cornelius

Het Verrichtingsonderzoek voor merries en ruinen en de stamboekopname Stb. + of herbeoordeling kon op 24 oktober niet doorgaan.

Een nieuwe aanvraag samen met de toegezegde medewerking van het Nationaal Hippisch Centrum leverde de datum van 7 november op waarop programma tóch nog kan plaatsvinden.

Helaas, maar begrijpelijk blijft de maatregel dat het zonder publiek moet plaatsvinden gehandhaafd. Onze fotografe Arlette Beukenkamp  ( www.lets-fotografie.nl ) legt uiteraard (en gelukkig!) de dag middels het fotograferen vast.

Het vastleggen per film zal, na de vuurdoop tijdens de afsluitende dag van het verrichtingsonderzoek van de hengsten, door onze facebookreporter José Muhlschlegel nu ook door haar worden verzorgd.

Het programma van deze dag en de informatie van de deelnemende pony’s vindt u –> Hier

Wij wensen u uiteraard veel kijkplezier!

Digitale versie ALV

Beste leden van het NNFPS,

Vanwege de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid organiseren wij onze Algemene Ledenvergadering bij hoge uitzondering deze keer digitaal.

Als u wilt deelnemen aan de ALV dan kunt u zich aanmelden via info@newforestpony.nl

Aanmelden kan tot en met uiterlijk donderdagavond. Wij zorgen er dan voor dat u uitgenodigd wordt via Teams voor deze online vergadering. U hoeft hiervoor geen Teams op uw computer te installeren. U krijgt dan op vrijdag van ons informatie hoe u kunt inloggen.

Wij begrijpen dat het voor een deel van onze leden hierdoor lastig wordt om zelf deel te nemen, echter zien wij ons genoodzaakt deze werkwijze te hanteren. Gezondheid staat natuurlijk ook voor ons als prioriteit nummer 1 en daarom geen fysieke bijeenkomst.

De afgelopen weken is er veel aandacht en tijd gegaan naar de organisatie van de verrichtingen, wat nogal wat overleg heeft gekost met de overheid om deze alsnog doorgang te laten vinden. Nu dat de verrichtingen voor de hengsten achter de rug zijn en ook de merries groen licht hebben gekregen voor 7 november is er, weliswaar aan de late kant, tijd en aandacht om u nader te informeren over de ALV. De datum was wel al aangekondigd, dat deze digitaal gehouden wordt weet u bij deze. 

Vorige week heeft de uitgestelde ledenvergadering van Regio Noord eveneens digitaal plaats gevonden, en dat is goed verlopen.

Dankzij deze regiovergadering, en de eerder gehouden regiovergaderingen in de andere regio’s op 1 juli j.l., hebben al onze leden inmiddels de mogelijkheid gehad om te kunnen stemmen over de voorstellen.

Tijdens de ALV worden de resultaten van deze stemmingen bekend gemaakt, naast de overige te bespreken punten op de agenda

–> Agenda

Wij  hopen u natuurlijk digitaal te verwelkomen op onze vergadering.
Mocht dat niet lukken en wilt u nog vragen of opmerkingen vooraf meegeven dan kunt u deze natuurlijk per e-mail toesturen (ook via: info@newforestpony.nl), en worden deze als ingekomen stuk meegenomen in de vergadering.

Of vraag aan een ander lid van de vereniging die wel inlogt om uw vraag of opmerking in te brengen.

Met vriendelijke groet

Interim bestuur NNFPS

Jans Scheepers, Stella Martens en Eva Eigenhuijsen

24 oktober 2020 Uitslag Verrichting Hengsten

Hattrick Collin – hengst met de hoogst punten in het verrichtingsonderzoek
V: Rowan
M: Hattrick Raely
MV: Aladin
(Foto: Arlette Beulenkamp)

Filmimpressie van afsluitende dag van het verrichtingen onderzoek

De derde en afsluitende dag van het Hengsten Verrichtingsonderzoek 2020 is achter de rug.

Door de Covid 19 epidemie en de daarmee samenhangende beperkende maatregelen was publiek niet toegestaan.

Maar we hebben gefilmd en hierbij een impressie van de dressuurproeven.

Veel kijkplezier

Klik op de afbeelding om naar Facebook te gaan

Verrichtingsonderzoek Hengsten 3e fase van start gegaan.

Verrichtingskampioen 2019:
Poppings William
V: Reekamp’s Eclips x M: Poppings Marscha – MV: Hoppenhof’s Jasper

Nadat de eerder verleende goedkeuring tot het plaatsvinden van het onderzoek werd ingetrokken door de gemeente mocht het onderzoek na gevraagde heroverweging tóch nog plaatsvinden.

Uiteraard bleef de maatregel dat het zonder publiek moet plaatsvinden gehandhaafd. Onze fotografe Arlette Beukenkamp  ( www.lets-fotografie.nl ) legt uiteraard (en gelukkig!) de dag middels het fotograferen van de hengsten vast.

Daarnaast hebben wij de intentie het onderzoek te filmen en mogelijk te presenteren via livestream.

Blijft u daartoe onze website volgen aangaande de berichtgeving hierover.

Het programma gedurende deze dagen vind je –> Hier

De presentatie van de geslaagde hengsten vindt vervolgens plaats op een datum in 2021. En wel bij voorkeur in het voorjaar tijdens de – dan hopelijk plaatsvindende – Hengsten Sport – en Showdag.
Daar zullen de hengsten zich dan tevens voorstellen in de zogenaamde gebruikspresentatie.

22 oktober 2020 Uitgestelde voorjaarsvergadering Regio Noord

Beste Leden,

Hierbij nog even de agenda voor de uitgestelde voorjaarsvergadering van 22 okt 2020. Deze zal zoals u al eerder heeft gehoord online plaatsvinden

U kunt zich nog aanmelden voor deze vergadering door een mail te sturen aan nnfps.noord@gmail.com

Hopelijk tot 22 oktober.

M vr gr

Bestuur NNFPS regio Noord

24 oktober 2020 – Landelijke Stamboekopname en herbeoordeling

Stamboekopname Stb. + en herbeoordeling Stb. + op het NHC ( Nationaal Hippisch Centrum) te Ermelo.

Inschrijven kan tot 18 oktober 2020

De stamboekopnames vinden in principe plaats gelijktijdig met de diverse keuringen in de regio’s en hebben dit jaar – in verband met Corona – plaatsgevonden zonder een gelijktijdige keuring in de Regio.

Om diverse redenen kan het voor de merrie eigenaar praktisch zijn wanneer hier later in het jaar ook een moment voor wordt geboden.

Daarnaast is het tevens de gelegenheid tot aanbieden van merries ( of ruinen) die al eerder zijn aangeboden voor opname maar (nog) niet stamboekwaardig zijn bevonden of welke wél stamboekwaardig waren maar waar men een herbeoordeling wil doen voor hogere punten in de bovenbalk en daarmee  mogelijk alsnog verkrijgen van het predicaat ‘ster”.

Op 24 oktober a.s. wordt u hiertoe de gelegenheid geboden. Het zal dan plaatsvinden gelijktijdig met de verrichtingsproef voor merries en ruinen en de laatste fase van het verrichtingsonderzoek voor hengsten.

Daarnaast geldt – wat in dit jaar i.v.m. Corona door het Algemeen bestuur is ingesteld – dat de jury de mogelijkheid heeft een pony aan te wijzen voor ‘voorlopig kroon’. Dit geldt voor de opname maar tevens ook voor de mogelijke –  tijdens dit evenement – plaatsvindende herbeoordeling.

LEEST U DAARTOE WAT HIEROVER IN HET VRAAGPROGRAMMA STAAT OMSCHREVEN

–> Het vraagprogramma

–> Het aanmeldingsformulier

Geplande onderzoeken NNFPS 22 t/m 24 oktober 2020 zonder publiek

Begin week 40 kondigden premier Rutte en minister De Jonge nieuwe maatregelen aan die – vanaf de aankondiging – voor minimaal 3 weken gelden.

Dit heeft gevolgen voor het verrichtingsonderzoek van de hengsten 3e fase en de verrichting van de merries en de (herbeoordeling) stamboekopname welke op 24 oktober aanstaande worden gehouden op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo.

Het evenement door laten gaan is – tot op het moment van deze publicatie – toegestaan. Maar er kan – in verband met het toegelaten aantal personen per hal – echter geen publiek meer aanwezig zijn. Alleen de noodzakelijke aanwezigen middels deelnemers, officials en medewerkers.

Zodra er nieuwe maatregelen van uit de overheid komen die invloed hebben op bovenstaande, zullen wij u hierover berichten.

Zoals u zult begrijpen hadden wij het graag anders gezien maar anderzijds is het door de huidige ontwikkelingen ook begrijpelijk.

Het interim bestuur

30 oktober 2020 uitgestelde Algemene Ledenvergadering

Beste mensen,

Middels dit bericht willen wij u alvast op de hoogste stellen dat de uitgestelde Algemene Ledenvergadering gepland staat op vrijdag 30 oktober.

Wij zullen u de komende weken op de hoogte brengen hoe we dit vorm gaan geven.

Namens het interim-bestuur,

Aliece van Dijk

26 september 2020 Hengsten Verrichting Onderzoek – fase 2

Verrichtingskampioen 2019:
Poppings William
V: Reekamp’s Eclips x M: Poppings Marscha – MV: Hoppenhof’s Jasper

Op zaterdag 26 september zal de 2e fase van het Verrichtingsonderzoek 2020 plaatsvinden.

Wij geven u hierbij de info van het programma en de deelnemende hengsten.

–> Programma

Publiek is welkom omdat we het hele programma doen plaatsvinden in de Amaliahal. Hierbij wel met de nadrukkelijk vermelding van de te handhaven 1.5 meter regeling.

Vanwege de Corona-maatregelen vragen wij de bezoekers die van plan zijn te komen, hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het NHC laat ons weten dat eventuele bezoekers het zogenaamde Covid Formulier moet invullen.
Om opstopping bij de entree ( ingang Amaliahal en ingang Brasserie) te voorkomen vragen wij de eventuele bezoekers het formulier thuis te printen, in te vullen en mee te nemen naar Ermelo.

–> Download hier het Covid Formulier

Het protocol wat op het Nationaal Hippisch Centrum wordt gehanteerd vindt u hier:

–> Corona protocol KNHS

Door het NHC is ons medegedeeld dat wij kunnen doorgeven dat de Brasserie open is en daar door aanwezigen ook gezeten kan worden. Op de tafels ligt info m.b.t. het doen van on-line bestellingen welke dan eventueel gebracht kunnen worden. Als bezoeker mag je je eigen consumpties meenemen op deze dag. In de hal is een koffieautomaat aanwezig voor de bezoekers om gebruik van te maken.