Kerst – en Nieuwjaarswens

Wij wensen u …..

Fijne Feestdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar!

 

 

 

 

 

….  en hopen uiteraard op een jaar met veel New Forest plezier!!

Uitnodiging online najaarsvergadering regio Zuid

In verband met de corona maatregelen hebben wij besloten om de najaarsvergadering digitaal te organiseren.

De vergadering zal online plaatsvinden op maandag 21 december 2020 om 20:00 uur, leden van regio Zuid zijn hierbij van harte welkom.

Als u wilt deelnemen aan de najaarsvergadering dan kunt u zich tot en met uiterlijk zondagavond 20 december 2020 aanmelden via het e-mailadres: nf.zuid@hotmail.com

Er wordt gezorgd dat u dan uitgenodigd wordt via Teams voor deze online vergadering. U hoeft hiervoor geen Teams op uw computer, laptop, tablet of smartphone te installeren. U krijgt dan op maandag 21 december 2020 de benodigde informatie en de link waarop u kunt inloggen voor de vergadering.

De agenda en bijbehorende stukken zijn reeds per mail verzonden aan de leden van de regio Zuid, mocht u deze nog niet ontvangen hebben wilt u dit dan aangeven bij uw aanmelding.

Wij hopen jullie graag maandag 21 december 2020 digitaal te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Regio Zuid

Ledenvergadering Oost 21 december

Op maandag 21 december a.s. om 20 uur houdt regio Oost online haar najaarsledenvergadering. 
Leden van regio Oost zijn hierbij van harte welkom. 

U kunt zich voor deze vergadering aanmelden via het mailadres: nf.oost@hotmail.com.
Na aanmelding krijgt u een link toegestuurd waarmee u kunt deelnemen aan de vergadering.

Op de agenda o.a.: verslag vanuit algemeen bestuur, fokraad en het gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen, verkiezing regiobestuur, evaluatie keuringen, voorstellen vanuit de regio.

De agenda en eventuele stukken worden u na aanmelding toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

Regiobestuur Oost

Identificatie & Registratie (I&R) paarden

Afgelopen periode is via diverse media-kanalen gepubliceerd over de registratieplicht van paarden. De Europese diergezondheidsverordening werd in 2016 hierover al aangenomen.

Aan een aantal uitvoeringsverordeningen wordt nog gewerkt, als ook aan de details van het registratiesysteem.

De verordening wordt 21 april 2021 van kracht.

Nadere details zijn hierover zijn te lezen op de website van LTO Nederland via deze link:

–> L.T.O. beantwoordt vragen I&R Paarden

BREXIT INFORMATIE VAN RVO

Vanaf 1 januari 2021 gelden de wetten en regels van de Europese Unie (EU) niet meer voor het Verenigd Koninkrijk (VK). Dat komt doordat het VK afgelopen februari uit de EU is gestapt: de Brexit.

Er is nu nog sprake van een overgangsperiode, maar die eindigt op 31 december 2020. In 2021 is het VK officieel geen lid meer van de EU. Er gelden dan ook andere handelsregels: de regels voor handel met derde landen.

Deze regels kunnen gevolgen hebben voor u. Daarom heeft de Europese Commissie (EC) advies uitgebracht.

Middels een schrijven informeert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ons hierover.

–> Brexit informatie van R.V.O.

IN MEMORIAM GERRIT DE HAAN (STAL SULAATIK)

Op donderdag 26 november j.l. is Gerrit de Haan plotseling is overleden.

Gerrit; paardenman in hart en nieren; hengstenhouder en New Forest fokker van het eerste uur .

Sámen met Gera een prachtige fokkerij opgebouwd onder de naam Sulaatik.
Sámen met Gera altijd aanwezig op onze evenementen; deelnemend óf kijkend
Sámen met Gera en grenzen overschrijdend …
Sámen met Gera een visie uitdragend ….

…..  wat níet samen met Gera …?

 

 

 

 

 

Als vereniging zijn wij zeer erkentelijk wat Gerrit samen met Gera voor onze rasfokkerij heeft betekend.
De Sulaatik pony’s zullen zijn naam in ere houden !

Wij wensen Gera heel veel sterkte met dit grote verlies.

Correspondentieadres:
De Witweg 10
5454 NL Sint Hubert

20 februari 2021 CHK van het NNFPS

De Centrale Hengstenkeuring van het Nederlands New Forest Pony Stamboek is in de planning van 2021 opgenomen.

Tenzij er maatregelen omtrent COVID-19 afgekondigd worden waardoor het onmogelijk is om een hengstenkeuring te organiseren.

De hengstenkeuring wordt gehouden op 20 februari 2021.

Locatie: Nationaal Hippisch Centrum
De Beek 125
3852 PL Ermelo

In het programma van de hengstenkeuring zullen naar verwachting, ten opzichte van andere jaren, de nodige wijzigingen zijn.

Wij hopen u hierover zo spoedig mogelijk te informeren en tevens het vraagprogramma en aanmeldingsformulier dan te publiceren. 

Bericht van het regio bestuur van de regio Noord

Na het tussentijds aftreden van de voorzitter van de Regio Noord, Aliece van Dijk, was het regiobestuur op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger in ons landelijke interim-bestuur. We zijn verheugd te melden dat we Petra van Zuthem-Groenenberg bereid hebben gevonden om deze taak op zich te nemen. Wij denken dat Petra vanuit haar betrokkenheid, kennis en inzet een welkome aanvulling kan zijn op dit interim bestuur.

Daarnaast kunnen wij u ook melden dat we een nieuw lid aan de Fokraad vanuit de regio kunnen toevoegen. De voor ons zeer bekende Loek Muhlschlegel heeft aangegeven graag mee te willen denken in de Fokraad en onze regio te vertegenwoordigen.

Zowel Petra als Loek zullen eerst als toehoorder zitting nemen in beide besturen, waarbij we hopelijk in de komende voorjaarsvergadering hun zitting in zowel het regiobestuur als de Fokraad kunnen bekrachtigen.

7 november 2020 Uitslagen Verrichting Merries en Stamboekopname

Wicked Celebrity – merrie met de hoogst punten in het verrichtingsonderzoek.
V: Sulaatik’s Performance
M: Wicked Lucky Lady
MV: Beechwood Lucky Star

Veel zaken  – die niet vastgelegd zijn in de cijfers – hebben er aan bijgedragen dat we kunnen rapporteren dat onder de bijzondere omstandigheden deze dag heel mooi verlopen is.

Deelnemers, officials en medewerkers hebben daar aan bijgedragen; bedankt daarvoor!

Nog even meekijken en meegenieten;

Bekijk de filmbeelden  Naar onze FACEBOOK PAGINA:

of

Bekijk de foto’s:    www.lets-fotografie.nl