Kerst – en Nieuwjaarswens

Wij wensen u …..

Fijne Feestdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar!

 

 

 

 

 

….  en hopen uiteraard op een jaar met veel New Forest plezier!!

Uitnodiging online najaarsvergadering regio Zuid

In verband met de corona maatregelen hebben wij besloten om de najaarsvergadering digitaal te organiseren.

De vergadering zal online plaatsvinden op maandag 21 december 2020 om 20:00 uur, leden van regio Zuid zijn hierbij van harte welkom.

Als u wilt deelnemen aan de najaarsvergadering dan kunt u zich tot en met uiterlijk zondagavond 20 december 2020 aanmelden via het e-mailadres: nf.zuid@hotmail.com

Er wordt gezorgd dat u dan uitgenodigd wordt via Teams voor deze online vergadering. U hoeft hiervoor geen Teams op uw computer, laptop, tablet of smartphone te installeren. U krijgt dan op maandag 21 december 2020 de benodigde informatie en de link waarop u kunt inloggen voor de vergadering.

De agenda en bijbehorende stukken zijn reeds per mail verzonden aan de leden van de regio Zuid, mocht u deze nog niet ontvangen hebben wilt u dit dan aangeven bij uw aanmelding.

Wij hopen jullie graag maandag 21 december 2020 digitaal te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Regio Zuid

Ledenvergadering Oost 21 december

Op maandag 21 december a.s. om 20 uur houdt regio Oost online haar najaarsledenvergadering. 
Leden van regio Oost zijn hierbij van harte welkom. 

U kunt zich voor deze vergadering aanmelden via het mailadres: nf.oost@hotmail.com.
Na aanmelding krijgt u een link toegestuurd waarmee u kunt deelnemen aan de vergadering.

Op de agenda o.a.: verslag vanuit algemeen bestuur, fokraad en het gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen, verkiezing regiobestuur, evaluatie keuringen, voorstellen vanuit de regio.

De agenda en eventuele stukken worden u na aanmelding toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

Regiobestuur Oost

Identificatie & Registratie (I&R) paarden

Afgelopen periode is via diverse media-kanalen gepubliceerd over de registratieplicht van paarden. De Europese diergezondheidsverordening werd in 2016 hierover al aangenomen.

Aan een aantal uitvoeringsverordeningen wordt nog gewerkt, als ook aan de details van het registratiesysteem.

De verordening wordt 21 april 2021 van kracht.

Nadere details zijn hierover zijn te lezen op de website van LTO Nederland via deze link:

–> L.T.O. beantwoordt vragen I&R Paarden

BREXIT INFORMATIE VAN RVO

Vanaf 1 januari 2021 gelden de wetten en regels van de Europese Unie (EU) niet meer voor het Verenigd Koninkrijk (VK). Dat komt doordat het VK afgelopen februari uit de EU is gestapt: de Brexit.

Er is nu nog sprake van een overgangsperiode, maar die eindigt op 31 december 2020. In 2021 is het VK officieel geen lid meer van de EU. Er gelden dan ook andere handelsregels: de regels voor handel met derde landen.

Deze regels kunnen gevolgen hebben voor u. Daarom heeft de Europese Commissie (EC) advies uitgebracht.

Middels een schrijven informeert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ons hierover.

–> Brexit informatie van R.V.O.

IN MEMORIAM GERRIT DE HAAN (STAL SULAATIK)

Op donderdag 26 november j.l. is Gerrit de Haan plotseling is overleden.

Gerrit; paardenman in hart en nieren; hengstenhouder en New Forest fokker van het eerste uur .

Sámen met Gera een prachtige fokkerij opgebouwd onder de naam Sulaatik.
Sámen met Gera altijd aanwezig op onze evenementen; deelnemend óf kijkend
Sámen met Gera en grenzen overschrijdend …
Sámen met Gera een visie uitdragend ….

…..  wat níet samen met Gera …?

 

 

 

 

 

Als vereniging zijn wij zeer erkentelijk wat Gerrit samen met Gera voor onze rasfokkerij heeft betekend.
De Sulaatik pony’s zullen zijn naam in ere houden !

Wij wensen Gera heel veel sterkte met dit grote verlies.

Correspondentieadres:
De Witweg 10
5454 NL Sint Hubert