Ledenvergadering Oost 21 december

Op maandag 21 december a.s. om 20 uur houdt regio Oost online haar najaarsledenvergadering. 
Leden van regio Oost zijn hierbij van harte welkom. 

U kunt zich voor deze vergadering aanmelden via het mailadres: nf.oost@hotmail.com.
Na aanmelding krijgt u een link toegestuurd waarmee u kunt deelnemen aan de vergadering.

Op de agenda o.a.: verslag vanuit algemeen bestuur, fokraad en het gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen, verkiezing regiobestuur, evaluatie keuringen, voorstellen vanuit de regio.

De agenda en eventuele stukken worden u na aanmelding toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

Regiobestuur Oost