Verrichting Merries en Ruinen

Merrie met de hoogste punten in de verrichting in 2021:
Ostara’s Carmen
V: Orlando, He.Imp. 99 keur pref ps.d.h. ps.f.h.
M: Ostara’s Yvette 528018020072032 Stb.
MV: Diogenes Kay, He.Stb. 215 keur ps.f.h.
Fok.: Dhr. J.K. Ridder
Eig.: Mw. F.S. Dijkstra
Gereden door: Thura de Boer

Op 22 oktober a.s. zal op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo het verrichtingsonderzoek voor merries en ruinen plaatsvinden.

De merries die ‘voorlopige kroon’ zijn kunnen dan, middels het afleggen van het verrichtingsonderzoek met een voldoende resultaat, het predicaat “kroon” bemachtigen.
Stermerries die het predicaat ‘ster’ hebben verkregen via stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen (Stb +) kunnen de proef op vrijwillige basis afleggen en wanneer zij het met een voldoende resultaat afronden, het predicaat ‘kroon’ definitief verleend krijgen op voorwaarde dat zij vervolgens bij het verschijnen op de Centrale Merrie Keuring in een opvolgend jaar daar tot voorlopig kroonmerrie worden aangewezen.

Het in 2015 aangenomen voorstel stelt ook stamboekmerries en – ruinen in de gelegenheid tot het vrijwillig afleggen van de verrichtingsproef en vervolgens is hier in 2018 aan toegevoegd dat de stamboekmerries en -ruinen die die de proef afleggen met een zodanig resultaat dat zij geslaagd zijn, nu het predicaat VP (Verrichtingsproef) toegekend krijgen.
Dit geldt dan ook voor de stermerries.
Uiteraard wanneer deze stermerries met het predicaat “VP” in een later stadium alsnog op de Centrale Merriekeuring de beoordeling “voorlopig kroon” krijgen dan wordt het predicaat “VP” omgezet naar het predicaat “kroon”.
Overigens kunnen pony’s welke de proef afronden met een gemiddeld resultaat van 80 punten of meer – en waarbij aan de overige voorwaarden voor het slagen is voldaan – hiermee een punt verwerven voor hun vader en moeder voor het verkrijgen van het predicaat “prestatie fokhengst” of “prestatie fokmerrie”.

–> Informatie

–> Opgaveformulier