Centrale Hengsten Keuring NNFPS

Datum: Zaterdag 24 februari 2024

Locatie: Hippisch Centrum FLEVODROME te Dronten

De Centrale Hengstenkeuring van het Nederlands New Forest Pony Stamboek staat op de kalender van 2024.Op deze keuring zullen zowel de nieuw aangeboden hengsten als de reeds goedgekeurde hengsten (welke reglementair deze verplichting hebben) worden gekeurd. Vrijwillig kan er worden deelgenomen door hengsten welke geen verplichting tot deelname hebben maar welke men toch graag het publiek wil presenteren.

–> Klik hier voor het Vraagprogramma

en

–> Klik hier voor het Opgaveformulier

Naast de keuringsrubrieken voor de raszuivere New Forest Pony vindt ook de keuringsmogelijkheid plaats voor kruisingsproducten; daartoe worden de pony’s in het NFX register ingeschreven. De pony’s moeten daartoe tenminste 25% raszuiver New Forest bloed voeren. Heeft u een NFX-ponyhengst, dan nodigen wij u van harte uit om uw hengst in te schrijven voor deze rubriek.

Is uw pony bij geboorte bij een ander stamboek ingeschreven maar zou u deze willen inschrijven in om vervolgens dan te kunnen deelnemen aan de keuring dan kunt u uw pony hiertoe aanbieden voor inschrijving.

–> Klik hier voor het Inschrijvingsformulier

LET OP: Bij opgave voor de CHK moet – als de pony nog bij het NNFPS moet worden ingeschreven – in dat geval dan gelijktijdig het formulier voor inschrijving worden meegeleverd! Want pas dan kan er ook voor de CHK opgegeven worden.

De informatie over de keuring vindt u in het vraagprogramma. Maar mocht u nog aanvullende informatie willen ontvangen of vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met het stamboekbureau.

Zoals voor het eerst in het jaar 2023 zal onze Hengstenkeuring nu ook weer plaatsvinden in het nieuwe complex van de Flevoruiters .

Nieuwsgierig? Hier kunt u kijken:

Klik op het logo om te kijken

 

 

 

 

 

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen aangaande de invulling van het evenement; volg hiertoe onze website;
Van de deelnemers zien wij de opgave graag tegemoet!

In 2024 werd tot Kampioen van de Centrale Hengsten Keuring uitgeroepen:

HAVEHOEVE’S IGO
V: Spoekedammetje’s Nick
M: Kanaalzicht’s Inez
Fokker: Mw. G.A. Havekes-Bosgoed
Eigenaar: Dhr. H.J. Braat

Najaars ledenvergadering Noord

Agenda najaars ledenvergadering NNFPS regio Noord op 14 december 2023
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Cafe Zwaneveld Norg

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen voorjaarsvergadering 23 maart 2023
5. Behandeling conceptagenda ALV 2024
6. Voorstellen ALV 2024
7. Evaluatie regio activiteiten 2023
8. Agenda activiteiten regio Noord 2024
9. Info vanuit AB (Channa de Winter) en vanuit fokraad (Loek Mulschlegel)
10. Wvttk
11. Rondvraag
12. Sluiting
Aansluitend geeft Eise Brinkman (specialist paardenhouderij bij Voermeesters) een lezing
over verstandig voeren bij pony’s kijkend naar het doel waarvoor de pony’s gehouden
worden.

Indien u de stukken voor de vergadering via de post wilt ontvangen graag een bericht aan:
nnfps.noord@gmail.com of bellen naar Agnes Csengö 0622031756

Najaars ledenvergadering Zuid

Uitnodiging najaarsvergadering NNFPS regio Zuid

Op woensdag 6 december 2023 houden wij onze najaarsvergadering.
We starten deze avond om 20:00 uur, locatie; Dorpshuis ’t Zijl te Vinkel.

De agenda en de notulen van voorjaarsvergadering kunnen opgevraagd worden via het e-mailadres:

nf.zuid@hotmail.com

Graag tot ziens op 6 december 2023!

Najaars ledenvergadering Oost

Regio Oost wil graag op woensdag 6 december haar najaars ledenvergadering houden.

Locatie:
Manege Voorst
Oude Zutphenseweg 3A
7382 SB Klarenbeek

We nodigen onze leden uit regio Oost om 20:00 uit om onze vergadering bij te wonen.

Aanmelden en het opvragen van stukken kan via:
nf.oost@hotmail.com

Online thema-avond fokkerij op 16 november

Ons stamboek heeft van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland van de Wageningen Universiteit een uitnodiging ontvangen voor een online thema-avond.

U als fokker wordt van harte uitgenodigd aan deze avond deel te nemen. Zie hieronder.

Uitnodiging

Wij zijn verheugd u te kunnen uitnodigen voor een nieuw avondprogramma. Op donderdagavond 16 november gaan wij met onze online thema-avond “Selecteren kun je leren’, vooruitgang in kleine populaties in op de vraag: Hoe kun je een duurzaam fokprogramma opzetten met behoud van voldoende diversiteit en toch genetische vooruitgang realiseren op gewenste kenmerken? Want er is geen kant-en-klare oplossing voor elke situatie. Wel zijn er methoden om met verstand te balanceren tussen genetische vooruitgang en genetische diversiteit. Deze lezingenreeks laat met verschillende praktijkuitwerkingen zien dat er mogelijkheden zijn om het goed te doen.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze vijfde ‘Fokken met verstand’ thema-avond. Aanmeldknop en het volledige programma kunt u vinden via de volgende link:

–> Thema-avond Fokken met verstand: ‘Selecteren kun je leren’, vooruitgang in kleine populaties – WUR

Met vriendelijke groet,

Het team van Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, Wageningen University & Research

Uitslagen Verrichting Hengsten / Merries en Opname STB +

21 oktober 2023 op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo

–> Uitslag Stamboekopname Stb. + en Herbeoordeling Stb. +

–> Uitslag Verrichting Merries

–> Uitslag Verrichting Hengsten

–> Informatie van de deelnemende pony’s

 

Klik op de afbeelding om naar Arlette’s website te gaan

 

 

 

Foto’s die deze dag gemaakt zijn, zijn te bekijken en bestellen bij Arlette Beukenkamp:

 

 

 

 

 

Stapelbroek’s Pim
V: Thunbergia’s Galanthus, 528018020161132 He.Stb. ps.d.h.
M: Wicked Pitch Black, 528018020082162 Stb. ster
MV: Sulaatik’s Peter Pan, He.Stb. 261 keur ps.f.h.
Fok: Dhr D. Klein Bramel
Eig: Dhr A.B.P. Jurrius
Gereden door: Lauren Herwers

Berktzicht Charoma
V: Borgerhof’s Orion, 528018020151244 He.Stb. ps.d.h.
M: Berktzicht Shakira, 528018020042320 Stb. ster pref
MV: Justice H.R., He.Stb. 235 pref ps.d.h. ps.f.h.
Fok.: Dhr G.M. Lange
Eig.: Mw. K.J.A. de Gouw
Gereden door: Pascalle van Boxtel

Verrichting hengsten en merries & stamboekopname Stb. +

Van donderdag 19 – tot en met zaterdag 21 oktober vinden op het Nationaal Hippisch Centrum onze laatste evenementen van dit seizoen plaats.

Het omvat de 3e fase van het verrichtingsonderzoek van onze hengsten in een driedaags programma en wel op de dagen donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober.

Op zaterdag wordt daaraan toegevoegd het verrichtingsonderzoek voor de merries.

Tevens is er een landelijk stamboekopname voor opname in het Stamboek + met de mogelijkheid voor herbeoordeling stamboekopname Stamboek +.

Het programma en de informatie over de deelnemers vindt u hier:

–> Programma 19 t/m 21 oktober 2023

Aan het einde van de dag zal onze nieuwe jaargang geslaagde hengsten van het verrichtingsonderzoek bekend gemaakt worden en met de uitslagen van de verrichting van de merries hopelijk tevens een hele rij nieuwe kroonmerries!

Zoals u ziet is er enthousiast ingeschreven en hopen wij daarom u ook als toeschouwer te verwelkomen!

DUS GRAAG TOT ZATERDAG!!

In 2022 was één van de deelnemers Sulaatik’s Valery (V: Sulaatik’s Vingino) in eigendom van Mw. A. van Ieperen en gereden door Aniek Gerrits.
Ook dit jaar mogen we weer een pony in de aanspanning verwelkomen.

Presentatie duurzame fokkerij en behoud van genetische diversiteit inclusief buffet

Het regiobestuur NNFPS Regio Zuid nodigen jullie hierbij van harte uit voor onze najaarsactiviteit: een presentatie over duurzame fokkerij en behoud van genetische diversiteit, met alle ruimte om even bij te praten tijdens het afsluitende buffet.

Zaterdag 28 oktober 2023 Presentatie Mira Schoon MSc. inzake duurzame fokkerij en behoud van genetische diversiteit

Mira Schoon is onderzoeker bij het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) en Wageningen Livestock Research of Wageningen University & Research (WUR)

Het CGN ondersteunt het behoud van variatie en de diversiteit tussen en binnen landbouwhuisdierrassen in Nederland. Tijdens haar presentatie zal Mira ingaan op hoe het CGN deze taken uitvoert, het belang van (het behoud van) variatie en wat nu precies inteelt is, hoe je hiermee omgaat en welke mogelijkheden er zijn voor het beperken van inteelt. Waar kun je als stamboek rekening mee houden en hoe kan je als fokker bijdragen aan het behoud van een gezond ponyras voor nu en in de toekomst.

met aansluitend een buffet

Een leerzame middag met een gezellige afsluiting onder het genot van een hapje en drankje.

Het programma ziet er als volgt uit:

vanaf 15.30 uur Ontvangst met koffie/thee

16.00 uur Presentatie Mira Schoon MSc.

18.00 uur Buffet

20.30 uur afronding

Locatie

Dorpshuis ’t Zijl (Zijlstraat 2 te Vinkel)

Aanmelden

U kunt zich tot en met 25 oktober 2023 aanmelden via nf.zuid@hotmail.com voor deelname aan deze middag. Per lid is een introducé welkom. Alle leden van het NNFPS, dus ook uit andere regio’s, zijn van harte welkom op deze bijeenkomst.

Deze activiteit (presentatie inclusief buffet) wordt u dankzij een bijdrage van NNFPS Regio Zuid aangeboden voor € 20,- per persoon.

Graag tot ziens op 28 oktober 2022!

Met vriendelijke groet,

namens het Regiobestuur NNFPS Zuid

Eva Eigenhuijsen
voorzitter NNFPS Regio Zuid
eva_eigenhuijsen@yahoo.com | 06-51 68 3000

Jolanda Verton
secretaris NNFPS Regio Zuid
nf.zuid@hotmail.com | 06-38 50 9366

23 september 2023 – Verrichtingsproef Hengsten Fase 2 & Gebruikspresentatie

Op zaterdag 23 september zal de 2e fase van het Verrichtingsonderzoek 2023 plaatsvinden.

Gelijktijdig zullen op deze dag een aantal hengsten die – opvolgend op het verrichtingsonderzoek wat zij succesvol hebben afgelegd – zich presenteren in de gebruikspresentatie als onderdeel van het goedkeuringstraject. Oorspronkelijk vond deze presentatie plaats tijdens de CHK en gedurende een aantal jaren was daartoe de Hengsten Sport – en Showdag in de agenda opgenomen. Daar deze presentatie in 2023 nog niet heeft plaatsgevonden is besloten de gelegenheid daartoe in het programma van de 2e fase van het Verrichtingsonderzoek op te nemen. Een zevental hengsten, welke respectievelijk in 2020 en 2022 succesvol het verrichtingsonderzoek hebben afgesloten, zullen zich presenteren.

Daarmee een mooie aanvulling op het programma van deze dag.

Wij geven u hierbij de info:

–> Programma en deelnemende hengsten

Wij nodigen onze fokkers – en uiteraard eenieder die onze New Forest pony graag ziet – dan ook uit om a.s. zaterdag in de mooie locatie van Hippisch Centrum Flevodrome in Dronten te zien hoe onze hengsten zich presenteren in het gebruik!!

 

Heihoeve’s Florencio die in 2020 het verrichtingsonderzoek aflegde, is één van de hengsten welke zich presenteert in de gebruikspresentatie.
V: Lomansheide Brent
M: Heihoeve’s Rozalinde
MV: Kantje’s Ronaldo
(Foto: Arlette Beulenkamp)

Uitslagen Late Veulen Keuring – 9 september 2023

–> Uitslagen

–> Informatie over de deelnemende veulens

 

“Beste late veulen NF 2023”
Elshof’s Elvira, 528018020232227 Vb. , 30-06-2023, Vos
V: Kantje’s Only, 528018020191182 (BE)
M: Elshofs Frida II, 528018020062190 Stb. ster
MV: Orchid’s Tygo, He.Stb. 244 ps.d.h.
Fok.: Eigenaar
Eig.: Fam. Schepers-v.Ginneke

“Beste late veulen NFX 2023”
Meijerij’s Jameson Joy, 528018020231225 NFX Vb.Reg. , 20-06-2023, Vos
V: Spoorzicht’s Jupiler, 528017201600209 (NWPCS) sport
M: N-Joy, 528018020172294 NFX Vb.Reg.
MV: Nieuwmoeds Patrick, He.Imp. 88 keur ps.f.h.
Fok.: Eigenaar
Eig.: Mw. I.E. Zijlstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overige veulens bewonderen? De foto’s van deze dag zijn te vinden op:

https://katriensteensma.pixieset.com/lateveulenkeuringnewforesthoornsterzwaag/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en te bestellen via:

Katrien_vn_38@hotmail.com