Uitslag Verrichting Merries en Stamboekopname 16 oktober 2021

–> Uitslag stamboekopname

–> Info deelnemende pony’s stamboekopname

–> Uitslag verrichting merries

–> Info deelnemende pony’s verrichting merries

Merrie met de hoogste punten in de verrichting:
Ostara’s Carmen, 528018020122304 Stb.
V: Orlando, He.Imp. 99 keur pref ps.d.h. ps.f.h.
M: Ostara’s Yvette 528018020072032 Stb.
MV: Diogenes Kay, He.Stb. 215 keur ps.f.h.
Fok.: Dhr. J.K. Ridder
Eig.: Mw. F.S. Dijkstra
Gereden door:
Thura de Boer

Uitslag Verrichting Hengsten 16 oktober 2021

–> Uitslag

–> Info deelnemende Hengsten

Hengst met de hoogste punten:
Match Point
V: Brummerhoeve’s Paladin,
M: Hoeve Erica’s Tristar,
528018020002495 Stb. ster
MV: Nieuwmoeds Patrick, He.Imp. 88 keur ps.f.h.
Fokker / eig: Mw. A.C. Huizinga, Bolsward

Info programma 14 t/m 16 oktober 2021

Op 14 tot en met 16 oktober vindt op het Nationaal Hippisch Centrum ons driedaags evenement plaats.

Het omvat de 3e fase van het verrichtingsonderzoek van onze hengsten in een drie dagen omvattend programma en op zaterdag zal dan gelijktijdig het verrichtingsonderzoek voor de merries plaatsvinden.

Daarnaast – tevens op zaterdag – een landelijk stamboekopname en herbeoordeling stamboekopname.

Het programma vindt u hier:

Uiteraard verwelkomen wij u graag maar moeten wel onder de aandacht brengen wat er op het NHC geldt m.b.t. het Coronatoegangsbewijs.

Het Nationaal Hippisch Centrum heeft namelijk per 25 september coronamaatregelen waarbij ongeacht het type en grootte van het evenement of activiteit een vaststaand protocol geldt.

Wil je precies lezen wat deze regels zijn, klik dan hier.

Voor ons gaat dit het volgende betekenen:

Om op het terrein van het NHC te verblijven, worden alle aanwezigen van 13 jaar en ouder bij het secretariaat gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs.

Dit gebeurt door controle met de Corona-check-app. Dit geldt voor alle deelnemers, alle begeleiders, alle bezoekers, alle officials, alle vrijwilligers; voor iedereen die deze dag(en) aanwezig is.

Alleen met een geldig toegangsbewijs kun je verblijven op het terrein van het NHC.

Dan zijn er verder geen extra maatregelen. Uiteraard blijven de basismaatregelen van toepassing. Bij klachten blijf je thuis.

TOT ZATERDAG!!

In 2020 nam één pony deel in de aanspanning; Tongerenhof Breccia (V: Tongerenhof Osmium) gereden door Marie-Sophie Doensen behaalde 74 punten en werd kroon. Dit jaar mogen wij twee pony’s in de aanspanning verwelkomen!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots!!

Wij zijn trots dat we op onze Nationale New Forest Sportdag weer een mooie rij pony’s kunnen huldigen voor het feit dat zij zich PRESTATIEPONY mogen noemen.

Gedurende het jaar komen hiertoe op het stamboekkantoor de aanvragen voor binnen.

De pony’s die u in de lijst vindt hebben aangegeven op de Sportdag hiertoe aanwezig te zijn om daar gehuldigd te worden.

–> Op Sportdag aanwezige te huldigen pony’s

TOT ZATERDAG!!

De Sportdag en Corona

Beste deelnemers, begeleiders, fokkers, vrijwilligers, officials en bezoekers,

Het Nationaal Hippisch Centrum heeft per 25 september nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Dat heeft consequenties voor de toegang van de Sportdag en het Verrichtingsonderzoek.

Ongeacht het type en grootte van het evenement of activiteit heeft het NHC een vast protocol vastgesteld. Dat betekent dat de toegangsregels voor onze Sportdag en het Verrichtingsonderzoek door het NHC aangescherpt zijn. Wil je precies lezen wat deze regels zijn, klik dan hier.

Voor ons gaat dit het volgende betekenen:

Om op het terrein van het NHC te mogen komen, worden alle aanwezigen van 13 jaar en ouder bij de ingang gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Dit gebeurt door controle met de Corona-check-app. Dit geldt voor alle deelnemers, alle begeleiders, alle bezoekers, alle officials, alle vrijwilligers; iedereen die daar is vanwege de Sportdag en/of het Verrichtingsonderzoek. Alleen met een geldig toegangsbewijs kom je op het terrein van het NHC.

Eenmaal op het terrein zijn er geen extra maatregelen. Uiteraard blijven de basismaatregelen van toepassing. Bij klachten blijf je thuis.

Kom op tijd en hou de app gereed bij aankomst bij het NHC terrein.

Wij hebben er veel zin in! Tot zaterdag!

–> Tekst afdrukken (pdf)

 

In aanloop naar de Sportdag

We zijn druk bezig om de laatste puzzelstukjes neer te leggen, maar we begrijpen dat deelnemers en bezoekers ook met spanning wachten. Op de Sportdag pagina daarom de informatie zoals die op dit moment beschikbaar is. In de rechterkolom.

–> Naar de Sportdagpagina

 

Hengsten Verrichtings Onderzoek 2e Fase 25-09-2021

Op zaterdag 25 september zal de 2e fase van het Verrichtingsonderzoek plaatsvinden.

Gelijktijdig met onze Nationale New Forest Sportdag

Wij geven u hierbij de info:

–> Programma en deelnemende hengsten

En nodigen u van harte uit om de hengsten te komen bezichtigen!!

I.v.m. Corona zal voor u als bezoeker het protocol gelden wat op het Nationaal Hippisch Centrum wordt gehanteerd.

Houdt u even in de gaten of het meest recente protocol is gepubliceerd.

–> Coronaprotocol KNHS

 Hengst met de hoogst punten in het verrichtingsonderzoek in 2020 Hattrick Collin V: Rowan M: Hattrick Raely MV: Aladin (Foto: Arlette Beulenkamp)

16-10-2021 Verrichtingsproef Merries en Ruinen

Op 16 oktober a.s. zal op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo het verrichtingsonderzoek voor merries en ruinen plaatsvinden.

De merries die ‘voorlopige kroon’ zijn kunnen dan, middels het afleggen van het verrichtingsonderzoek met een voldoende resultaat, het predicaat “kroon” bemachtigen.

Stermerries die het predicaat ‘ster’ hebben verkregen via stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen (Stb +) kunnen de proef op vrijwillige basis afleggen en wanneer zij het met een voldoende resultaat afronden, het predicaat ‘kroon’ definitief verleend krijgen op voorwaarde dat zij vervolgens bij het verschijnen op de Centrale Merrie Keuring daar tot voorlopig kroonmerrie worden aangewezen.

Het in 2015 aangenomen voorstel stelt ook stamboekmerries en – ruinen in de gelegenheid tot het vrijwillig afleggen van de verrichtingsproef en vervolgens is hier in 2018 aan toegevoegd dat de stamboekmerries en -ruinen die die de proef afleggen met een zodanig resultaat dat zij geslaagd zijn, nu het predicaat VP (Verrichtingsproef) toegekend krijgen.

Dit geldt dan ook voor de stermerries. Uiteraard wanneer deze stermerries met het predicaat “VP” in een later stadium alsnog op de Centrale Merriekeuring de beoordeling “voorlopig kroon” krijgen dan wordt het predicaat “VP” omgezet naar het predicaat “kroon”. Overigens kunnen pony’s welke de proef afronden met een gemiddeld resultaat van 80 punten of meer- en waarbij aan de overige voorwaarden voor het slagen is voldaan – hiermee een punt verwerven voor hun vader en moeder voor het verkrijgen van het predicaat “prestatie fokhengst” of “prestatie fokmerrie”.

–> Informatie

–> Opgaveformulier

 

Na het lezen van de informatie nog vragen?
Laat u dan verder informeren via het stamboekkantoor.

 

OPGEVEN KAN TOT 25 SEPTEMBER

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet!

Verrichtingstopper 2020:
Wicked Celebrity
V:           Sulaatik’s Performance,
M:          Wicked Lucky Lady, Stb. 5871 elite kroon pref
MV:       Beechwood Lucky Star, He.Imp. 80
Fok.:      Stal Wicked / Fam. Krol, VLEDDER
Eig.:       Mw A. Speelman, ALTEVEER
Gereden door: Evelyn Speelman

16-10-2021 Landelijke stamboekopname en herbeoordeling

Landelijke stamboekopname (Stb. +) en herbeoordeling stamboekopname op 16 oktober 2021 op het NHC ( Nationaal Hippisch Centrum) te Ermelo. 

De stamboekopnames vinden in principe plaats in de regio’s al dan niet gelijktijdig met de diverse keuringen in de regio’s. 

Om diverse redenen kan het voor de merrie eigenaar praktisch zijn wanneer hier later in het jaar ook een moment voor wordt geboden. 

Daarnaast is het tevens de gelegenheid tot aanbieden van merries ( of ruinen) die al eerder zijn aangeboden voor opname maar (nog) niet stamboekwaardig zijn bevonden of welke wél stamboekwaardig waren maar waar men een herbeoordeling wil doen voor hogere punten in de bovenbalk en daarmee  mogelijk alsnog verkrijgen van het predicaat ‘ster”.  

Op 16 oktober a.s. wordt u hiertoe de gelegenheid geboden. Het zal dan plaatsvinden gelijktijdig met de verrichtingsproef voor merries en ruinen en de laatste fase van het verrichtingsonderzoek voor hengsten.

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT 25 SEPTEMBER.

–> Het vraagprogramma

–> Het aanmeldingsformulier