CHK 16-02-2019 (met extra rubriek 7; NFX)

Op deze keuring zullen zowel de nieuw aangeboden hengsten als de reeds goedgekeurde hengsten (welke reglementair deze verplichting hebben) worden gekeurd. Daarnaast kunnen goedgekeurde hengsten welke geen verplichting meer hebben vrijwillig aan de hand worden getoond

==> KLIK HIER voor: Meer informatie over CHK en Inschrijving

Naast de reglementaire keuringsrubrieken vindt een extra keuringsrubriek (Rubriek 7) plaats. Dit is een rubriek voor hengsten welke in het NFX register zijn ingeschreven. De keuring van deze rubriek vindt plaats, echter de uitslag is onder voorbehoud en zal pas definitief worden wanneer door de overheid goedkeuring aan het fokprogramma NFX is verleend.

==> KLIK HIER voor: Meer informatie over rubriek 7: NFX

Verder willen wij onder de aandacht brengen dat als pilot dit jaar de gebruikspresentatie naar de ingeplande Hengsten Sport – en Showdag op 23 maart 2019 is verplaatst . Dit is een verplicht onderdeel voor de hengsten, welke het verrichtingsonderzoek in het jaar voorafgaand aan de hengstenkeuring succesvol hebben afgerond. NB: Deze hengsten dienen overigens ook op de CHK verplicht in hun keuringsrubriek te verschijnen.

Mocht u nog aanvullende informatie willen ontvangen of vragen hebben, neemt u dan contact op met het stamboekbureau.

Uw inschrijving dient uiterlijk 11 januari 2019 op het stamboeksecretariaat binnen te zijn. Na aanmelding ontvangt u een factuur. Bij te laat ontvangen aanmeldingen wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 76,08.

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet!

Kampioen 2018 – Noordhof’s Surprise