Voor het eerst een NFX-hengstenrubriek op de New Forest hengstenkeuring.

In 2015 hebben de leden van het New Forest Pony Stamboek ingestemd met het registreren van pony’s met tenminste 25% New Forest bloed in het NFX register. Nu, drie jaar later, kunnen de eerste NFX-geregistreerde hengsten voor goedkeuring worden aangemeld*.  Deze rubriek wordt gekeurd tijdens de hengstenkeuring van het New Forest Pony Stamboek op 16 februari 2019.

Uitnodiging

Heeft u een NFX-ponyhengst, dan nodigen wij u van harte uit om uw hengst in te schrijven via dit inschrijfformulier. Kent u iemand die een hengst heeft staan die aan de criteria voldoet van tenminste 25% New Forest bloed, moedig hen dan ook aan hun hengst in te schrijven via dit inschrijfformulier.

Merries

In 2019 zullen ook de eerste rubrieken voor NFX-merries op de keuringen worden uitgeschreven

Criteria NFX-pony’s

Artikel 11 van het stamboekreglement omvat de voorwaarden voor inschrijving in het NFX-register met als insteek een volwaardig fokprogramma voor New Forest ponies die niet aan de eisen van het huidige stamboek voldoen. Dit artikel luidt als volgt:

Tot inschrijving in het NFX-register zal worden overgegaan, als gebleken is dat de pony niet voldoet aan de criteria die gelden voor een van de overige registers maar wel aan de criteria dat:

 1. De vader een goedgekeurde hengst bij een erkend Europees stamboek is.
 2. De moeder een merrie is welke is geregistreerd met een paspoort van een erkende paspoort uitgevende instantie.
 3. De pony minimaal 25% aantoonbaar New Forest bloed voert.
 4. De Myotonie-status kan worden gegeven, niet goedgekeurde hengsten en ruinen uitgezonderd.

Ten eerste is het NFX-register bedoeld voor het realiseren van een volwaardig fokprogramma voor ponies ontstaan uit kruisingen van New Forest Ponies met een paardachtige met een paspoort dat uitgegeven is door een erkende organisatie.

Ten tweede is het bedoeld voor New Forest Ponies die reglementair niet kunnen worden ingeschreven in het veulenboek, stamboek of F-register, zoals het Stamboekreglement dat kent (dus ponies met teveel wit, te groot, niet de juiste kleur of een te hoog % GW-bloed).

Hieronder volgt een uitwerking op hoofdlijnen om te komen tot het vorm geven van een volwaardig NFX fokprogramma, waarbij ponies deel kunnen nemen aan keuringen en predikaten kunnen behalen.

Fokdoel

Het fokken van een rijtypische pony op New Forest grondslag met minimaal 25% aantoonbaar NF-bloed, die voor alle takken van de sport inzetbaar is met een stokmaat tot max. 156.0, met behoud van het karakter, hardheid en de gezondheid van de New Forest Pony. Het percentage NF-bloed wordt op het papier vermeld.

Fokkerijmethode

Het fokdoel wordt gestimuleerd via de methode van kruising of onderlinge paring van een New Forest pony met een paardachtige met een paspoort dat uitgegeven is door een erkende organisatie.

Fokprogramma en selectie

Het fokprogramma hanteert dezelfde selectiemethoden als het hoofdfokprogramma NF en gelijke sportactiviteiten die noodzakelijk zijn om de fokkerijprogressie van het NFX te realiseren en te meten. Veulenregister ponies kunnen vanaf 3-jarige leeftijd worden aangeboden voor opname in het NFX register. Daarna kan men via dezelfde keuringssystematiek als die van het New Forest Stamboek, in aanmerking komen voor primering en predikaten. Het predikaatstelsel is gelijk aan dat van het NF Stamboek. De sportresultaten tellen mee voor prestatiepredikaten. De predikaten voor exterieur van NFX-geregistreerde ponies tellen niet mee voor de predikaten preferent en elite van 100% NF ponies.

Categorieën

De ponies worden onderverdeeld in twee categorieën t.w. kleine maat en grote maat waarbij de grote maat een stokmaat heeft vanaf 137 cm tot en met 156.9 cm en de kleine maat een stokmaat onder de 1.37 m.

Registreren

Registratie vindt plaats in het NFX-veulenregister of na stamboekopname in het NFX-register. Nakomelingen van een pony, geregistreerd in het NFX register, komen in principe NIET in een ander register en/of boek van het NF stamboek en blijven in het NFX register, tenzij bij een nakomeling sprake is van een 100% New Forest pony. Deze kan op 3 jaar of oudere leeftijd in het stamboek van de New Forest pony worden opgenomen, mits aan de overige voorwaarden voor stamboekopname is voldaan.

Goedkeuring hengsten

De voorwaarden voor goedkeuring van hengsten voor het NFX fokprogramma luiden als volgt:

 1. Aan moederszijde zijn minimaal drie generaties bekend.
 2. Er is sprake van minimaal 25% aantoonbaar NF-bloed.
 3. De hengst is myotonie vrij.
 4. De overige voorwaarden voor goedkeuring voor de dekdienst voor NFX-hengsten zijn gelijk als bij 100% NF stamboekhengsten.

Typering

De algemene typering van een NFX pony vertoont de volgende kenmerken:

 • Gezond, correct en harmonieus gebouwde sportpony met rijtypische eigenschappen.
 • Ruime, tactmatige, elastische bewegingen.
 • Plezierig, werkwillig karakter.
 • Hard, correct, kwaliteitsvol beenwerk.

 Exterieur en beweging

Type:                                              Harmonieus gebouwde rijtypische sportpony.

Hoofd:                                           Sprekend hoofd met een mooi, groot oog.

Hoofd-hals verbinding:          Ruime keeluitsnijding.

Hals/nek:                                     Goed van lengte en bovenlijn bespiering met lengte in de nek.

Schoft:                                          Goed ontwikkeld met lengte en vloeiende overgang naar de rug.

Schouder:                                    Lang en schuin.

Rug:                                               Goed van lengte en buigzaamheid.

Lendenen:                                    Goed aangesloten en breed gespierd.

Croupe:                                         Goed gevormd, voldoende hellend met lengte en bespiering.

Voorbeen:                                   Correct gesteld met goed bespierde onderarm, goed ontwikkelde voorknie en voldoende lange koten.

Achterbeen:                                Correct gesteld, goed bespierd, met mooi, goed ontwikkeld spronggewricht.

Voeten:                                         Gelijk van vorm en ontwikkeling. Kwaliteit uitstralend, hardheid en met voldoende verzenen.

Stap:                                              Schrijdend, met ruimte en lichaamsgebruik.

Draf:                                              Tactmatig, met duidelijk zweefmoment vanuit een krachtig dragend achterbeen.

Galop:                                           Krachtige, opwaarts gesprongen galop.

*In verband met het voldoen aan de regelgeving wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het completeren van het NFX register. Wij gaan ervan uit dat dit voor de hengstenkeuring gereed is.