Wijziging Telefoonnummer Stamboekkantoor

Met ingang van maandag 6 mei is het stamboekkantoor te bereiken via het mobiele nummer:

 

 

 

Het oude nummer is inmiddels al “uit de lucht” maar uiteraard staan wij u via het nieuwe nummer zoals vanouds te woord!
van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 12:30 uur.

 

Het stamboekkantoor.

Voorjaars ledenvergadering Regio Oost & West

Beste leden van regio Oost/West,

Graag nodigen wij jullie uit, op woensdag 27 maart om 20:00 uur, de voorjaarsvergadering bij te wonen op het hippisch centrum Lathum.

Huis te Lathumweg 2, 6988BS Lathum.

“Ingang tegenover Brinkenweg 4”

Wij veranderen (weer) van locatie om mensen die slecht ter been zijn makkelijker te kunnen ontvangen.

Tijdens deze voorjaarsledenvergadering wordt er gestemd over de veranderingen in de statuten.

Leden uit regio West zijn welkom bij deze vergadering om hun stem uit te brengen.

Leden uit regio West die vanwege een te grote afstand niet naar deze vergadering in Oost kunnen afreizen, maar die toch hun stem willen uitbrengen worden verzocht contact op te nemen met het algemeen bestuur (via het stamboekkantoor nnfps@groenned.nl).

Mocht u de stukken van te voren toegestuurd willen krijgen, graag een mailtje naar nf.oost@hotmail.com.

Wij zien u graag de 27ste.

Met vriendelijke groet,

Het regiobestuur Oost, NNFPS.

28 februari 2024 – Informatieavond Wijziging Statuten

Op 28 februari a.s. organiseert het Algemeen Bestuur een online informatieavond over de voorstellen om de statuten te wijzigen.

Deze bijeenkomst is van 20 tot 21.30 uur.

Het bestuur geeft dan uitleg over de voorgestelde wijzigen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De voorstellen komen in de komende voorjaarsvergaderingen in de regio’s ter stemming bij de leden. De uitslag van deze stemming komt in de Algemene ledenvergadering op 10 april a.s.

U kunt zich aanmelden voor de informatieavond door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. aanmelding 28/2.

U krijgt dan per mail de link toegestuurd waarmee u online kunt deelnemen en ook de stukken.

Wilt u niet deelnemen aan de informatiebijeenkomst, maar wel de stukken ontvangen? Dat kan door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. verzoek stukken 28/2 .

Heeft u geen mogelijkheden de stukken digitaal te lezen, maar wilt u ze wel graag inzien? U kunt de stukken in iedere regio inzien via de regiocontactpersoon.

Klik op onderstaande link voor hun gegevens.

–> Organisatie (onderaan pagina)

 

Wij hopen u allen online te zien op 28 februari!

Informatieavond Wijziging Statuten

Op 28 februari a.s. organiseert het Algemeen Bestuur een online informatieavond over de voorstellen om de statuten te wijzigen.

Deze bijeenkomst is van 20 tot 21.30 uur.

Het bestuur geeft dan uitleg over de voorgestelde wijzigen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De voorstellen komen in de komende voorjaarsvergaderingen in de regio’s ter stemming bij de leden. De uitslag van deze stemming komt in de Algemene ledenvergadering op 10 april a.s.

U kunt zich aanmelden voor de informatieavond door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. aanmelding 28/2.

U krijgt dan per mail de link toegestuurd waarmee u online kunt deelnemen en ook de stukken.

Wilt u niet deelnemen aan de informatiebijeenkomst, maar wel de stukken ontvangen? Dat kan door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. verzoek stukken 28/2 .

Heeft u geen mogelijkheden de stukken digitaal te lezen, maar wilt u ze wel graag inzien? U kunt de stukken in iedere regio inzien via de regiocontactpersoon.

Klik op onderstaande link voor hun gegevens.

–> Organisatie (onderaan pagina)

 

Wij hopen u allen online te zien op 28 februari!

Save the Date!

28 Februari 2024

Vanuit het Algemeen Bestuur zijn er voorstellen om de statuten van onze vereniging te wijzigen.

Deze voorstellen zijn gepresenteerd op de najaarsvergaderingen in de regio’s, waar ook feedback is opgehaald.

Op 28 februari organiseert het bestuur ’s avonds een online bijeenkomst, waar het uitleg geeft over de voorstellen. Er is gelegenheid om vragen te stellen.

De voorstellen komen in de voorjaarsvergaderingen ter stemming bij de leden en komen op de agenda van de ALV.

Noteer deze datum vast in uw agenda!

T.z.t. kunt u zich opgeven voor deze online bijeenkomst door zich aan te melden bij het stamboekkantoor.
U krijgt dan de vergaderlink en de stukken. Hierover volgt nog een bericht.

Najaars ledenvergadering Oost

Regio Oost wil graag op woensdag 6 december haar najaars ledenvergadering houden.

Locatie:
Manege Voorst
Oude Zutphenseweg 3A
7382 SB Klarenbeek

We nodigen onze leden uit regio Oost om 20:00 uit om onze vergadering bij te wonen.

Aanmelden en het opvragen van stukken kan via:
nf.oost@hotmail.com

Rondgang langs New Forest pony fokkers en gebruiker in de Achterhoek

Op zaterdag 30 september is een rondgang langs een drietal fokkers en één gebruiker gepland in het gebied van de mooie Achterhoek. We starten om 10.00 uur bij

stal Vlijthoeve (N. Pohlmann-Fles) in Aalten

en daarna wordt een bezoek gebracht aan

stal Slangenburg (W. Lovink) in Zelhem.

Het middagprogramma begint bij

stal Reekamp (T. Zevenhoeken)

en de bezoekersdag eindigt bij

familie Becker,

beide adressen rondom Vorden.

 

Verder informatie kunt U krijgen via een email aan T. Zevenhoeken, emailadres:

zevenhoekenreekamp@gmail.com.

Opgave graag voor 25 september op hetzelfde emailadres onder vermelding van naam en aantal personen, waarna de deelnemers een verder dagindeling en adressen krijgen.

15-07-2023 Stamboekopname en Regionale Keuring Putten – Uitslagen

De laatste Regionale Keuring en wel die van Oost heeft inmiddels ook plaatsgevonden; de uitslagen leveren we hierbij.

–> Uitslagen Stamboekopname

–> Uitslagen Keuringsrubrieken

 

Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen:

–> Het programma van de dag

Klik op de afbeelding om naar Arlette’s website te gaan

 

 

 

De foto’s zijn gemaakt door Arlette Beukenkamp:

 

 

 

 

 

DAGKAMPIOEN NF was Mis’ Mona Lisa

DAGKAMPIOEN NFX was Imagine Dream

 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar de Centrale Merrie Keuring in Lunteren op 29 juli a.s.!!
Let op!!
Voor wie wil deelnemen aan de CMK; de deelname aan de rubrieken van 3 jaar en ouder gaat via opgave welke 18 juli sluit!!

Klik op de afbeelding voor informatie

Stamboekopname en Regionale Keuring Oost

Op zaterdag 15 juli vindt in Putten de stamboekopname en keuring van Regio Oost plaats.

–> Het programma van deze dag.

Uiteraard verwelkomen wij u als bezoeker graag op deze laatste regionale keuring van dit seizoen!

De toegang is gratis en catalogus op de dag van keuring verkrijgbaar.

De Dagkampioen van 2022:
Silver Spring of Light

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTEER ALVAST: CENTRALE MERRIE KEURING – 29 juli 2023 – LUNTEREN!!

Klik op afbeelding voor Info

17-06-2023 Stamboekopname en veulenkeuring Vorden – Uitslagen

Impressie:
Molenberg’s Nikki – Presentatie op het harde

–> Uitslagen

 

Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren:

–> Programma

 

Foto’s van de dag van Arlette Beukenkamp

Klik op de afbeelding om naar Arlette’s website te gaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar onze volgende evenementen!!!