Informatieavond Wijziging Statuten

Op 28 februari a.s. organiseert het Algemeen Bestuur een online informatieavond over de voorstellen om de statuten te wijzigen.

Deze bijeenkomst is van 20 tot 21.30 uur.

Het bestuur geeft dan uitleg over de voorgestelde wijzigen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De voorstellen komen in de komende voorjaarsvergaderingen in de regio’s ter stemming bij de leden. De uitslag van deze stemming komt in de Algemene ledenvergadering op 10 april a.s.

U kunt zich aanmelden voor de informatieavond door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. aanmelding 28/2.

U krijgt dan per mail de link toegestuurd waarmee u online kunt deelnemen en ook de stukken.

Wilt u niet deelnemen aan de informatiebijeenkomst, maar wel de stukken ontvangen? Dat kan door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. verzoek stukken 28/2 .

Heeft u geen mogelijkheden de stukken digitaal te lezen, maar wilt u ze wel graag inzien? U kunt de stukken in iedere regio inzien via de regiocontactpersoon.

Klik op onderstaande link voor hun gegevens.

–> Organisatie (onderaan pagina)

 

Wij hopen u allen online te zien op 28 februari!

Save the Date!

28 Februari 2024

Vanuit het Algemeen Bestuur zijn er voorstellen om de statuten van onze vereniging te wijzigen.

Deze voorstellen zijn gepresenteerd op de najaarsvergaderingen in de regio’s, waar ook feedback is opgehaald.

Op 28 februari organiseert het bestuur ’s avonds een online bijeenkomst, waar het uitleg geeft over de voorstellen. Er is gelegenheid om vragen te stellen.

De voorstellen komen in de voorjaarsvergaderingen ter stemming bij de leden en komen op de agenda van de ALV.

Noteer deze datum vast in uw agenda!

T.z.t. kunt u zich opgeven voor deze online bijeenkomst door zich aan te melden bij het stamboekkantoor.
U krijgt dan de vergaderlink en de stukken. Hierover volgt nog een bericht.

Najaars ledenvergadering Oost

Regio Oost wil graag op woensdag 6 december haar najaars ledenvergadering houden.

Locatie:
Manege Voorst
Oude Zutphenseweg 3A
7382 SB Klarenbeek

We nodigen onze leden uit regio Oost om 20:00 uit om onze vergadering bij te wonen.

Aanmelden en het opvragen van stukken kan via:
nf.oost@hotmail.com

Rondgang langs New Forest pony fokkers en gebruiker in de Achterhoek

Op zaterdag 30 september is een rondgang langs een drietal fokkers en één gebruiker gepland in het gebied van de mooie Achterhoek. We starten om 10.00 uur bij

stal Vlijthoeve (N. Pohlmann-Fles) in Aalten

en daarna wordt een bezoek gebracht aan

stal Slangenburg (W. Lovink) in Zelhem.

Het middagprogramma begint bij

stal Reekamp (T. Zevenhoeken)

en de bezoekersdag eindigt bij

familie Becker,

beide adressen rondom Vorden.

 

Verder informatie kunt U krijgen via een email aan T. Zevenhoeken, emailadres:

zevenhoekenreekamp@gmail.com.

Opgave graag voor 25 september op hetzelfde emailadres onder vermelding van naam en aantal personen, waarna de deelnemers een verder dagindeling en adressen krijgen.

Uitslagen Stamboekopname en Regionale Keuring Putten

De laatste Regionale Keuring en wel die van Oost heeft inmiddels ook plaatsgevonden; de uitslagen leveren we hierbij.

–> Uitslagen Stamboekopname

–> Uitslagen Keuringsrubrieken

 

Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen:

–> Het programma van de dag

Klik op de afbeelding om naar Arlette’s website te gaan

 

 

 

De foto’s zijn gemaakt door Arlette Beukenkamp:

 

 

 

 

 

DAGKAMPIOEN NF was Mis’ Mona Lisa

DAGKAMPIOEN NFX was Imagine Dream

 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar de Centrale Merrie Keuring in Lunteren op 29 juli a.s.!!
Let op!!
Voor wie wil deelnemen aan de CMK; de deelname aan de rubrieken van 3 jaar en ouder gaat via opgave welke 18 juli sluit!!

Klik op de afbeelding voor informatie

Stamboekopname en Regionale Keuring Oost

Op zaterdag 15 juli vindt in Putten de stamboekopname en keuring van Regio Oost plaats.

–> Het programma van deze dag.

Uiteraard verwelkomen wij u als bezoeker graag op deze laatste regionale keuring van dit seizoen!

De toegang is gratis en catalogus op de dag van keuring verkrijgbaar.

De Dagkampioen van 2022:
Silver Spring of Light

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTEER ALVAST: CENTRALE MERRIE KEURING – 29 juli 2023 – LUNTEREN!!

Klik op afbeelding voor Info

Uitslagen Stamboekopname en veulenkeuring Vorden

Impressie:
Molenberg’s Nikki – Presentatie op het harde

–> Uitslagen

 

Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren:

–> Programma

 

Foto’s van de dag van Arlette Beukenkamp

Klik op de afbeelding om naar Arlette’s website te gaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar onze volgende evenementen!!!

Stamboekopname en Veulenkeuring Regio Oost

 

Op zaterdag 17 juni vindt in Regio Oost de eerste regionale activiteit van dit jaar plaats.

Naast stamboekopname vindt er een veulenkeuring plaats.

–> Het programma van Vorden

 

Uiteraard verwelkomen wij u als bezoeker graag!

Stamboekopname én veulenkeuring 2022 in Vorden: Moeder Amalia en dochter Molenberg’s Sammy die in 2022 een 1A premie werd beloond.

Voorjaarsledenvergadering regio Oost

Op woensdag 29 maart organiseert regio Oost haar voorjaarsledenvergadering 2023.

Na het officiële gedeelte gaan we samen met juryvoorzitter Sandra Schmuecker dieper in op de selectie van hengsten. Waar let de jury op?

Aan de hand van videobeelden zal Sandra ons vertellen wat de kwaliteiten van de doorverwezen hengsten zijn. En waar let de jury op wanneer zij het exterieur van de pony’s beoordelen. Ook de beweging en de springkwaliteiten van de pony’s komen tijdens deze bespreking aan bod.

We hopen dat u, na deze avond met een verhelderende blik naar huis gaat en een nog beter beeld heeft waar u op moet letten bij het bekijken van uw eigen pony’s.

We ontvangen u graag in Klarenbeek, onder het genot van een hapje en een drankje.

We starten de vergadering om 20.00 uur op de vergaderlocatie Bee in the Garden aan de Woudweg 106 in Klarenbeek.

De stukken voor de vergadering kunt u opvragen via nf.oost@hotmail.com

Graag tot woensdag de 29ste,

regiobestuur Oost van het NNFPS

Fokkers gehuldigd

Na afloop van de gezamenlijke ledenvergadering van regio Oost en West op woensdag 4 januari werden de succesvolle fokkers van die regio’s gehuldigd. Fokkers wiens fokproduct goed op de keuring had gepresteerd. Zo zaten er fokkers van goed gekeurde hengsten tussen, een fokker van een merrie die dagkampioen werd tijdens onze regionale keuring in Putten en een fokker van het beste NF veulen (Lunteren) enz enz.

Op de foto staan alle fokkers bij elkaar die bloemen en een foto (van hun eigen hengst/merrie of veulen) kregen.

Na afloop was er een drankje en een hapje voor iedereen. Even een moment om als fokkers en gebruikers ervaringen uit te wisselen.
Een geslaagde vergadering met hoge opkomst.