Voorjaarsledenvergadering Regio Oost

Vindt plaats op vrijdag 8 April 2022.

Aanvang: 20:00 uur

Locatie:

De Boerderij

Hogestraat 5

8167 PS Oene

Agenda en notulen worden verstuurd via de mail, graag even een mail sturen als u wenst deze te ontvangen.

nf.oost@hotmail.com

We hopen u te mogen verwelkomen op onze vergadering.

Najaarsledenvergadering Oost

Beste leden,

In verband met de corona maatregelen zullen wij  onze najaarsvergadering digitaal organiseren.

De vergadering zal online plaatsvinden op donderdag 23 december 2021 om 20:00 uur. 

Als u wilt deelnemen aan de najaarsvergadering dan kunt u zich tot en met uiterlijk woensdagmiddag  22 december 2021 aanmelden via het e-mailadres: janmartens1969@outlook.com!

Er wordt gezorgd dat u uitgenodigd wordt via Teams voor deze online vergadering. U hoeft hiervoor geen Teams op uw computer, laptop, tablet of smartphone te installeren. U ontvangt de link voor de vergadering zodra u zich heeft aangemeld.

Wij hopen jullie allen op donderdag 23 december 2021 digitaal te ontmoeten.

Tot dan!

Regio- Oost

Uitslagen Stamboekopname en veulenkeuring Nijbroek

–> Uitslagen Stamboekopname en Veulenkeuring

Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen:

–> Programma

Foto’s van deze dag van Arlette Beukenkamp:

Let’s Fotografie

 

 

 

 

Op naar onze Centrale Merrie Keuring op 31 juli te Putten!!

Stamboekopname en Veulenkeuring Oost (update 22-7)

Op vrijdag 23 juli vindt in Regio Oost de laatste regionale activiteit van deze regio plaats en wel op locatie “Stal Koetsiershoeve” te Nijbroek.

 

 

Stal Koetsiershoeve

Middendijk 55

7397 ND NIJBROEK

 

 

 

Naast stamboekopname vindt er een veulenkeuring plaats.

–> HET PROGRAMMA VAN NIJBROEK

Uiteraard verwelkomen wij u als bezoeker graag!

Wel hebben we nog te maken met Covid19 richtlijnen:

1. Volg de aanwijzingen van de corona official op;
2. Houdt u ten alle tijde 1,5 m afstand van elkaar (m.u.v. uw huisgenoten);
3. Lever bij aankomst een ingevuld Covid-formulier in

Download –> HIER het Covid-formulier

Mocht u klachten hebben die op het formulier staan? Blijf dan thuis!

Uitslagen Stamboekopname en Regionale Keuring Putten

In Regio Oost heeft, in navolging van Noord en Zuid, nu ook de Regionale Keuring plaatsgevonden.

De uitslagen leveren wij u hierbij.

De informatie van de deelnemend pony’s is te vinden in de

Foto’s van deze dag van Arlette Beukenkamp:

Let’s Fotografie

 

 

 

 

 

Een vrolijk plaatje van Heihoeve’s succes – naast de andere successen – was het Dagkampioenschap bij de NF en konden we op facebook al vinden:

Dagkampioen NF – Heihoeve’s Felicia (Bron: Facebook)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dagkampioenen van het NF en het NFX vonden we ook vereeuwigd in één plaatje op Facebook:

Links opgesteld: Heihoeve’s Felicia –V: Reekamp’s Eclips x M:Heihoeve’s Alycia – Lamento III         Fokker en eigenaar Mw J.A.M. Bosch Rechts opgesteld: Gruyters Medley – V: Leuns Veld Winston Jr. x M: Hattrick Zinthy – Brummerhoeve’s Boss Fokker en eigenaar Fam. A.M. Braat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenaren proficiat!

Stamboekopname en Regionale Keuring Oost

Op zaterdag 17 juli vindt de Stamboekopname en Regionale Keuring van het Nederlands New Forest Pony Stamboek Regio Oost plaats op het terrein van:

Manege Hippisch Verband
Halvinkhuizerweg 78-80
3882 LA te Putten

Regio Oost en haar deelnemers aan de keuring nodigen u hierbij als publiek graag uit!!

Wel hebben we nog te maken met Covid19 richtlijnen

Als publiek bent u welkom op het buitenterrein, maar houdt zich aan de voorschriften welke de volgende zijn:

  1. Volg de aanwijzingen van de corona official op;
  2. Houdt u ten alle tijde 1,5 m afstand van elkaar (m.u.v. uw huisgenoten);
  3. Lever bij aankomst een ingevuld Covid-formulier in

Download het Covid-formulier –> HIER

In de rijhal is geen publiek toegestaan, alleen officials; aangestelde medewerkers en de begeleider van de pony die in de rijhal op dat moment wordt beoordeeld. 

Nogmaals, van onze deelnemers en dus ook van u als publiek vragen wij nadrukkelijk het volledig ingevulde Covid-formulier mee te nemen en in te leveren bij het secretariaat. 

Mocht u klachten hebben die op het formulier staan? Blijf dan thuis!

De dagindeling is als volgt:

Aanvang Stamboekopname – 9.00 uur

Voorafgaand aan het vrij bewegen/vrij bewegen met vrij springen moet de pony worden gemeten door de ponymeter en lineair gescoord door de jury.

Dit vindt plaats op de verharding (straatje).

Aanvang Keuring –13.00 uur

De keuringen worden op het buitenterrein gehouden.

Voor de pony’s die in de ochtend hebben deelgenomen aan de stamboekopname en in de middag deelnemen aan de keuring, bepaalt de uitslag van die stamboekopname de keuringsrubriek.

Download –> HIER het complete programmaboekje

Hier vindt u op bladzijde 15 en 16 de uitgebreide tijdsindeling en vanaf bladzijde 17 de deelnemende pony’s.

Graag tot ziens op zaterdag 17 juli!

Tijdens onze keuring in 2019 mochten we twee Dagkampioen uitroepen.

Dagkampioen New Forest:
Gruyter’s Ledie’s Perfection
V: Noordhof’s Surprise M: Ledie  MV: Kantje’s Ronaldo
Van toenmalig fokker en eigenaar Fam. A.M. Braat – WENUM-WIESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagkampioen NFX: Orchid’s Celyne V:Orchid’s Romario II  M: Orchid’s Norita MV: Orchid’s Cestanii Fokker Mw C. van de Laar en eigenaar: Mw. S.Spieker – HEERHUGOWAARD

Uitslagen Stamboekopname en veulenkeuring Vorden

–> UITSLAGEN

Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen:

–> PROGRAMMA

Foto’s van deze dag van Arlette Beukenkamp:

Let’s Fotografie

 

 

 

 

 

Op naar onze volgende evenementen!!

STAMBOEKOPNAME EN VEULENKEURING OOST

Op zaterdag 10 juli vindt  de eerste regionale activiteit van Regio Oost van dit jaar plaats.

Naast stamboekopname vindt er een veulenkeuring plaats.

Stal Nieuwmoed
Ruurloseweg 96-98
7251 LW VORDEN

Aanvang 11:30 uur

 

–> Het programma van Vorden

Uiteraard verwelkomen wij u als bezoeker graag!

Stamboekopname Oost (2 juli) op andere datum

Graag willen wij u op de hoogte stellen dat de stamboekopname van 2 juli bij de Koetsiershoeve in Nijbroek verplaatst wordt naar vrijdag 23 juli.

De reden is dat een aantal pony’s op die locatie verkoudheid symptomen vertoont. De dierenarts heeft inmiddels de pony’s onderzocht en heeft bevestigd dat het hier NIET om een Rhinovirus gaat.

Regio Oost wenst alle pony’s beterschap en kijkt er naar uit om iedereen in goede gezondheid op vrijdag 23 juli te ontmoeten.

21-06-2021 Ledenvergadering Oost

Zoals aangekondigd houdt ook regio Oost op 21 juni online een extra regioledenvergadering.

Deze begint om 20:00 uur.

Het enige agendapunt is het stemmen voor de nieuwe leden van het Algemeen Bestuur.

De beoogde bestuursleden hebben zich al via de website en De Forester aan u voorgesteld.

Om deel te nemen aan de online vergadering kunt u een link aanvragen via: nf.oost@hotmail.com

Procedure voor het stemmen:

  • Alleen leden die aanwezig zijn op de vergadering krijgen na deze vergadering een stembiljet toegestuurd via de mail.
  • Per lid mogen er 2 volmachten ingeleverd worden.
  • Kunt u niet aanwezig kunt zijn op de vergadering?  Dan kunt u een lid dat wel  aanwezig is op de vergadering een volmacht geven.
  • Geef in dat geval uw naam door aan het lid dat de volmacht van u krijgt. Dan kan dat lid op de vergadering uw naam en emailadres doorgeven. U krijgt dan een stembiljet thuisgestuurd via de mail met een volmacht formulier.
    Heeft u geen mailadres?  Geef dit dan ook door. De documenten worden u dan per post gestuurd.

In de vergadering is natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen aan het regiobestuur en met elkaar bij te praten.

Met vriendelijke groeten, regiobestuur Oost