Breed Show en International Meeting UK 2022

Het Engelse moederstamboek, The New Forest Pony Breeding and Cattle Society, had het NNFPS als dochterstamboek uitgenodigd voor de Breed Show 2022 in het weekend van 27-29 augustus jl. Aan deze jaarlijkse keuring en show van NF-pony’s was de internationale vergadering van moeder- en dochterstamboeken gekoppeld. Vanuit het bestuur zijn de secretaris en regiovertegenwoordiger Noord voor dat weekend afgereisd naar het Verenigd Koninkrijk. De voorzitter van de Fokraad sloot aan voor de internationale vergadering op zondag. Ook van de dochterstamboeken uit Noorwegen, Zweden, Finland, Duitsland en België waren afgevaardigden aanwezig.

De ontvangst was allerhartelijkst. Gedurende de zaterdag kwamen diverse rubrieken langs in de ringen op het uitgestrekte parkachtige terrein. Van imposante stevige hengsten tot jaarlingen afkomstig uit “The Forest”. Veel pony’s – groot en klein – gereden door volwassenen, keurig in tweed en jodhpur. Onvergelijkbaar met de Nederlandse situatie. In zekere zin ook blik verruimend.

We sloten de middag af met de President’s Reception (tea and scones) en een bezoek aan een stoeterij.

 

 

 

 

Op de agenda van de meeting stonden de vaste onderwerpen zoals het vaststellen van de verslagen van voorgaande vergaderingen. Daarnaast het beleid m.b.t. erfelijke ziekten myotonie en PSSM1. Het Nederlandse beleid hebben we goed kunnen uitleggen. Aanwezigen luisterden goed naar elkaar in een open sfeer. Tot slot heeft elk dochterstamboek de status van het NF-ras in eigen land toegelicht aan de hand van cijfers en enkele bijzonderheden. In oktober vindt een online vervolg op deze meeting plaats.

In de volgende editie van De Forester volgt een uitgebreider verslag.