Agenda Regiovergadering Oost 19 oktober

Uitnodiging en agenda extra ledenvergadering regio Oost NNFPS

 

Op:                  maandag 19 oktober 2015

Plaats:           Papenberg 5, 7361 BR BEEKBERGEN

Aanvang:       20.00 uur

 

Agenda

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering
 4. Bestuursverkiezing Algemeen Bestuursleden
  De leden Debora Heijndijk-Koelewijn, Hans Bonhof, Hans Gaasbeek, Vince te Poele hebben Dhr. Wim Lovink uit Zelhem voorgedragen als kandidaat voor het lidmaatschap van het algemeen bestuur van het NNFPS namens regio Oost (per brief d.d. 5 september 2015).
  Het regiobestuur stelt voor om Wim Lovink voor te dragen als lid van het algemeen bestuur namens regio Oost.
  Verkiezing:
  Eddy Schoonhoven                              voorzitter
  Loek Mulschlegel                                  secretaris
  Eile de Jong                                          penningmeester
  Margriet Nijenhuis                                vertegenwoordiger Noord
  Wim Lovink                                          vertegenwoordiger Oost
  Eva Eijgenhuijsen                                  vertegenwoordiger Zuid
  Yolanda Bonouvrié                                 vertegenwoordiger West                                                                   Tevens kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter door de heren Kerkemeijer, Van Rossum en Rodenboog: Adriaan Hamoen.
 5. Verkiezing lid fokraad vanuit regio Oost
  De leden Debora Heijndijk-Koelewijn, Hans Bonhof, Hans Gaasbeek, Vince te Poele hebben Dhr. Teco Jochems uit Beekbergen voorgedragen als kandidaat voor het lidmaatschap van de fokraad van het NNFPS namens regio Oost (per brief d.d. 27 augustus 2015).
  Het regiobestuur Oost draagt Dhr. Gerard Vervoorn uit Brakel voor als kandidaat voor het lidmaatschap van de fokraad van het NNFPS namens regio Oost.
  Er zijn daarnaast geen andere kandidaten voorgedragen.


  Schriftelijk stemming – over personen wordt schriftelijk gestemd.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

– PAUZE-

Na de pauze verzorgt Alexandra van der Peijl een lezing over exterieur en vrijspringen.

Regiobestuur Oost van het NNFPS

secretaris, mw. M.A.E. de Wit; nf.oost@hotmail.com.

Zie ook de berichten op de website http://www.newforestpony.nl/.