19 oktober vergadering

Agenda van de Regiovergadering van het “Nederlands New Forest Pony Stamboek”

Regio Noord, op maandag 19 oktober, aanvang 20.00 uur

Plaats: Manege Norg, Kerkepad 4 Norg

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen / Ingekomen stukken
  4. Notulen van de vorige Regiovergadering
  5. Bestuursverkiezing Algemeen Bestuursleden:

Eddy Schoonhoven                                 voorzitter

Loek Mulschlegel                                    secretaris

Eile de Jong                                            penningmeester

Margriet Nijenhuis                                   vertegenwoordiger Noord

Wim Lovink                                              vertegenwoordiger Oost

Eva Eijgenhuijsen                                    vertegenwoordiger Zuid

Yolanda Bonouvrié                                  vertegenwoordiger West

Tevens kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter door de heren Kerkemeijer, Van Rossum en Rodenboog: Adriaan Hamoen.

  1. Verkiezing Fokraadlid Noord:

Lex Cornelius

 

  1. v.t.t.k.
  2. Rondvraag
  3. Sluiting