Definitieve Agenda Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2015

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van het “Nederlands New Forest Pony Stamboek”

Op maandag 26 oktober, aanvang 20.00 uur

Plaats: Papenberg 5, 7361 BR, Beekbergen

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen / Ingekomen stukken
 4. Notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering
 5. Bestuursverkiezing:

Nieuw te benoemen Algemeen Bestuur leden:

 • Eddy Schoonhoven               voorzitter
 • Loek Mulschlegel                  secretaris
 • Eile de Jong                          penningmeester (kandidaat gesteld door Mevrouw Krol)
 • Margriet Nijenhuis                vertegenwoordiger Noord
 • Wim Lovink                           vertegenwoordiger Oost (kandidaat gesteld door (Mevr. Koelewijn en de heren Te Poele, Gaasbeek en Bonhof)
 • Eva Eijgenhuijsen                 vertegenwoordiger Zuid
 • Yolanda Bonouvrié               vertegenwoordiger West

Tevens kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter door de heren Kerkemeijer, Van Rossum en Rodenboog: Adriaan Hamoen.

 1. Benoeming Fokraad leden:
 • Lex Cornelius                              Noord
 • Gerard Vervoorn                         Oost
 • Herbert Hoedemakers                 Zuid
 • Betty Laan                                   West (kandidaat gesteld door de heren Van Rossum en Schoone)

Tevens kandidaat gesteld voor de functie van Fokraadlid Oost door Mevr. Koelewijn en de heren Te Poele, Gaasbeek en Bonhof: Teco Jochems

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

Daar waar personen zonder toelichting zijn vermeld zijn zij kandidaat gesteld door het bestuur a.i., danwel overgenomen uit voordracht door regio of genoemde personen. Voor de introductie en motivatie van de kandidaten verwijzen wij u naar de betreffende pagina op deze website.