LIVESTREAM CHK 20 februari 2021

De Centrale Hengsten Keuring (CHK) op 20 februari 2021 zal via livestream worden uitgezonden.

Deze livestream wordt verzorgd door ClipMyHorse en zal GRATIS (dus zonder dat een abonnement nodig is) te zien zijn.

 

 

 

 

Hierbij alvast de link:

Klik op afbeelding om livestream te starten

 

 

 

 

 

 

 

Volgt u vooral onze website voor nadere informatie!!

Centrale Hengsten Keuring NNFPS 2021

Algemeen Kampioen 2020 The Mickle’s Moxie

Zaterdag 20 februari 2021

Locatie: Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo

Zoals reeds eerder aangekondigd gaat de CHK in 2021 door, tenzij er maatregelen omtrent COVID-19 afgekondigd worden waardoor het onmogelijk is om een hengstenkeuring te organiseren. Op deze keuring zullen zowel de nieuw aangeboden hengsten als de reeds goedgekeurde hengsten (welke reglementair deze verplichting hebben) worden gekeurd. Wegens de Corona-maatregelen is deze editie anders dan in andere jaren.

–>KLIK HIER voor het vraagprogramma

–>KLIK HIER voor het opgaveformulier

Naast de keuringsrubrieken voor de raszuivere New Forest Pony vindt keuringsrubriek 7 plaats. Dit is een rubriek voor hengsten welke in het NFX register zijn ingeschreven. Deze pony’s moeten tenminste 25% raszuiver New Forest bloed hebben. Heeft u een NFX-ponyhengst, dan nodigen wij u van harte uit om uw hengst in te schrijven voor deze rubriek.

Is uw pony bij geboorte bij een ander stamboek ingeschreven maar zou u deze willen inschrijven in het NFX register om vervolgens dan te kunnen deelnemen aan de keuring dan kunt u uw pony hiertoe aanbieden.

–>KLIK HIER voor Inschrijvingsformulier in het NFX

Overige informatie in het vraagprogramma. Maar mocht u nog aanvullende informatie willen ontvangen of vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met het stamboekbureau.

Volg onze website; wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen aangaande de invulling van het evenement.

Van de deelnemers zien wij de opgave graag tegemoet!

(klik op afbeelding)

Uitgestelde Najaars Ledenvergadering Noord

Agenda uitgestelde najaars ledenvergadering  28 januari 2021

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Online via teams

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen uitgestelde voorjaarsvergadering 22 okt 2020
 5. Behandeling conceptagenda ALV 2021
 6. Voorstellen ALV 2021
 7. Evaluatie regio activiteiten 2020
 8. Agenda activiteiten regio Noord 2021
 9. Info vanuit het interim bestuur (Petra Groenenberg)  en vanuit  de fokraad (Loek Mulschlegel)
 10. Wvttk
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Indien u aanwezig wilt zijn op deze vergadering geef dit dan door aan:

Nnfps.noord@gmail.com of bellen naar Agnes Csengö 0622031756

I&R WEBINAIR op 27-01-2021

Stel je vraag over Identificatie en Registratie tijdens Webinar

De vernieuwde regels omtrent Identificatie & Registratie van paarden (I&R) gaan in op 21 april 2021. Ze houden de paardenhouders en eigenaren flink bezig en dat is ook logisch, want er staat nogal wat te veranderen.

LTO Nederland organiseert op 27 januari een webinar samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het is zowel voor leden als niet-leden van LTO en begint met een presentatie vanuit LNV over de nieuwe I&R. Vervolgens is het mogelijk om via de chatfunctie vragen te stellen.

Datum van plaatsvinden is op woensdagavond 27 januari om 20.00 uur.

Uiteraard ook voor New Forest pony-houders interessant.

Lees meer:

–> Stel je vraag over I&R tijdens het webinar – LTO

Wil je toegang tot het webinar en direct je vraag stellen aan het LNV?

Geef je dan op via 

–> deze link.

Bron: