Uitslagen CHK 15-02-2020

ALGEMEEN KAMPIOEN 2020

The Mickle’s Moxie

V: Lomansheide Brent
M: The Mickle’s Merit – MV Sander
Fokker / eigenaar: Dhr. A. de Groote, Wijdenes

De uitslagen:

–> Keuringsrubrieken

–> Bovenbalkcijfers stamboekopname

 

 

The Mickle’s Moxie algemeen kampioen 2020

Het was The Mickle’s Moxie (stm 1.46m, Lomansheide Brent x Sander x Duke’s Forest Antares) die met de meeste show de baan door ging en door  de jury tot algemeen kampioen werd uitgeroepen. Een mooi succes voor Bram de Groote, die ondanks zijn gezondheid maar dankzij een live verbinding via een mobiele telefoon kon meegenieten van dit kampioenschap.

Hij kreeg o.a. concurrentie van andere rubriekwinnaars die ook het vermelden waard zijn: Noordhof’s Surprise, Spoekedammetje’s Nick, Thunbergia’s Galanthus en Blue Forest Sharon’s Star.

Complete uitslagen met cijfers volgen later.

2 kleine maat, 8 grote maat hengsten toegelaten tot de dekdienst

Met een goed bezette tribune werd vanochtend het vrij bewegen en springen van de jonge hengsten afgewerkt. Tien hengsten werden doorverwezen naar de tweede bezichtiging later op de dag, om daar te horen dat ze alle tien zijn toegelaten tot de dekdienst.

Kleine maat

In de kleine maat wisten Freedoguard (stm. 1.25m, Haywards Guardsman x Vivienne’s Vision of Freedom) gefokt door dhr. Kemkers en in eigendom van dhr. Collewijn en Arendnest’ Cappuccino (stm. 1.32m Sulaatiks Vesins x Carlo) van fokker en eigenaar dhr. Verton de jury voor zich te winnen.

Twee zonen van Rowan

Rowan had twee zonen  in het ochtendprogramma en beide konden goedkeuring van de jury wegdragen, te weten: De Mensinghe’s Emmet (stm 1.47m, Rowan x Frisian Forest Marco Polo) gefokt door de zusjes Van Dijk en in eigendom van Lars Pronk en Hattrick Collin (stm. 1.46m, Rowan x Aladin) gefokt door de gebr. Hoedemakers en in eigendom van de comb. Braat.

Dat gold ook voor Marco (stm. 1.45m, Spoekedammetje’s Nick x Elshof Marnix) gefokt door dhr. Sloot en in gezamenlijk eigendom met André Jurrius, Vegas (stm. 1.46m, Sulaatiks Vainqueur x Corso) van fokker mevr. Enckevort en in eigendom van dhr. Kerckhoffs. Twee hengsten met een stokmaat van 1.48m werden aangewezen: Havehoeve’s Indra ( Lomansheide Don Diego x Hoppenhof’s Erwin) gefokt door dhr. Havekes en in eigendom van Andre Jurrius, en Match Point (Brummerhoeve’s Paladin x Nieuwmoeds Patrick) gefokt en in eigendom van A.C. Huizinga.

Kinou des Marroniers kreeg zijn zoon Lomansheide Hunter door uit Orchid’s Mysta (Marits Mistique), die in Brent en Don Diego al twee goedgekeurde zonen heeft. Familie Van ’t Goor kreeg fokkerssucces doordat Eikenhorst Andre (stm. 1.46m, Kulberg’s Timor x Brummerhoeve’s Boss) in eigendom van C. Lemmens ook de goedkeuring van de jury kreeg.

Complete uitslagen met cijfers volgen later.

Met dank

Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in onze herinnering

Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw medeleven, aanwezigheid, lieve woorden en kaarten die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze dierbare

Sake

Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd erg gesteund.

Hij was altijd met zoveel plezier onderweg als chipper voor onze geliefde New Forest Pony

Marion, Jeroen, Stephan en Anja

Nick met vier zonen op CHK, Redd H, Kinou en Brent met drie

Zaterdag 15 februari vindt op het KNHS centrum in Ermelo de jaarlijkse hengstenkeuring van het New Forest Pony stamboek plaats.  Negenentwintig jonge hengsten zijn er voor het ochtendprogramma aangemeld om voor goedkeuring in aanmerking te komen. ’s Middags worden de oudere hengsten geplaatst en geprimeerd en de algemeen kampioen gekozen.

Nieuw te keuren hengsten

Van de 29 nieuw te keuren jonge hengsten zijn er vier aangemeld voor de kleine maat. 25 hengsten van dertien verschillende vaders zien we terug in de grote maat.  Spoekedammetje’s Nick levert met vier nakomelingen de meeste zonen aan, drie hengsten zijn met drie zonen vertegenwoordigd, nl: Brummerhoeve’s Redd H, Kinou des Marronniers en Lomansheide Brent. Van de internationale springhengst Cyklon Texass wordt een zoon aangeboden voor het kruisingsregister NFX. Voor de gehele collectie kijk hier.

De jonge hengsten worden exterieurmatig op een harde ondergrond beoordeeld, waarna ze hun beweging- en springkwaliteiten in de kooi  mogen tonen. Aan het einde van de dag wordt de definitieve nieuwe collectie hengsten bekend gemaakt.

 

Wat:                      New Forest Hengstenkeuring

Waar:                   KNHS Centrum Ermelo

Wanneer:           zaterdag 15 februari

Hoe laat:             van 8.00 – 18.00 uur

Van de Fokraad

Speerpunten Fokkerijbeleid NNFPS anno 2020

De in 2013 geformuleerde speerpunten voor het fokkerijbeleid, zijn in 2019 geëvalueerd (zie bijlage). Deze evaluatie is door de fokraad van het NNFPS meegenomen in de discussie bij het formuleren van nieuwe speerpunten voor de komende 5 tot 10 jaar.

De speerpunten voor het fokkerijbeleid uit 2013, waren volledig gericht op exterieur kenmerken. De fokraad kiest er nu voor om dit breder te trekken en relevante(re) zaken als karakter, gezondheid en gebruikseigenschappen te betrekken bij die nieuwe speerpunten:

 

Het eerlijke en betrouwbare karakter van NF-pony’s is het visitekaartje en handelsmerk van het ras. Zowel voor gebruikers als fokkers/houders is het van het grootste belang om dit karakter te bewaken en daarop te blijven selecteren.

Karakter is moeilijk meetbaar te maken. De meest concrete criteria zijn bij het verrichtingsonderzoek van hengsten en merries, de scores voor instelling/werklust en rijdbaarheid.

 

Van origine zijn New Forest Pony’s sobere en gezonde dieren.

Doordat het een gesloten fokkerij betreft, moet rekening worden gehouden met erfelijke gezondheidsproblemen door inteelt. De myotonie problematiek lijkt onder controle, maar  gewaakt moet worden voor nieuwe/andere gezondheidsproblemen in dit kader.

Binnen het huidige geautomatiseerde registratie systeem van het NNFPS is het niet mogelijk om de mate van inteelt en verwantschap van individuele dieren vast te stellen. Omdat dit bij het KWPN al wel mogelijk is, mag verwacht worden dat dit met een nieuw ICT programma de komende 5-10 jaar bij het NNFPS ook mogelijk wordt en e.e.a. meetbaar wordt gemaakt.

Door NFX te fokken kunnen verse/nieuwe genen worden binnen gehaald en dat beperkt de kans op erfelijke gezondheidsproblemen binnen de NFX-populatie. Voor de fokkerij van 100% New Forest pony’s is dit natuurlijk geen optie.

Op de Hengstenkeuring dient de HKC bij het goedkeuren van nieuwe hengsten rekening te houden met de bloedvoering. “Vrije lijnen” moeten  positief worden meegewogen.

Merriehouders/fokkers wordt geadviseerd om inteelt te vermijden en lijnteelt kritisch te overwegen.

 

De speerpunten van het fokkerijbeleid is 2013 zijn voor een belangrijk deel verbeterd de afgelopen jaren (zie bijlage).

Niet verbeterd en dus punt van aandacht, is het achterbeen voor wat betreft:

 • Stand: sabelbenig
 • Weke kootstand

De fokkers/merriehouders kunnen dit meenemen in hun hengstenkeuze.

Dit kan meetbaar worden gemaakt door het verloop van de Lineaire Scores op deze items de komende jaren.

 

 1. Gebruikers Eigenschappen: dressuur/mennen.

De afgelopen jaren is de draf  verbeterd (zie bijlage).

Voor het behouden/verbeteren van  prestaties in deze takken van sport, is de kwaliteit van de stap, galop en de “houding van bewegen” van belang.

Dit kan meetbaar gemaakt worden door de scores van deze items bij het linear scoren en bij het Verrichtings Onderzoek te volgen, evenals het item “Aanleg als dressuurpony”.

 

 1. Gebruikers Eigenschappen: springen/eventing.

Voor het behouden/verbeteren van  prestaties in deze takken van sport, is de kwaliteit van de GALOP en het VERMOGEN  bij het springen vooral van belang.

Dit kan meetbaar gemaakt worden door de scores van deze items bij het linear scoren en bij het Verrichtings Onderzoek te volgen. Ook scores op het item “Aanleg als springpony” zijn hier relevant.

Fokraad NNFPS, januari 2020.

 

 

 

Bijlage: Evaluatie Speerpunten Fokkerijbeleid NNFPS, zoals geformuleerd in 2013.

Het eerste dat opvalt bij het analyseren van de lineaire scores uit de periode 2005-2012 en 2013-2018 , is dat het aantal pony’s dat jaarlijks wordt opgenomen met ca. de helft is afgenomen.

Er wordt lineair gescoord op een schaal van 40 punten, waarbij het gemiddelde op 25 ligt. Het gemiddelde van de populatie zou voor ieder item op 25 moeten liggen, maar wijkt daar in beide  periodes op diverse items vanaf met als uitschieter het “model” dat 8.2 en 8.0 afwijkt van het gemiddelde richting rechthoek.

Van de 30 items waarop wordt gescoord, is er 14x een verschil kleiner dan 0.5 tussen beide periodes. Dat verschil ligt 9x tussen de 0.5 en 1.0. Op 7 items is het verschil 1.0 of meer:

 • Schofthoogte: -1.7       Van -3.8 naar -5.5 richting hoog.
 • Kwaliteit beenwerk:    -1.7        Van -4.9 naar -6.6 richting hard.
 • Drafsouplesse:    -1.6        Van -1.4 naar -3.0 richting veel.
 • Drafkracht: -1.6         Van +0.1 richting weinig naar -1.5 richting veel.
 • Kootstand achterbeen: -1.1         Van 0.1 richting stijl naar 1.0 richting week.
 • Schoftlengte: -1.0         Van -0.7 naar -1.7 richting lang.
 • Drafhouding: -1.0          Van -1.1 naar -2.1 richting dragend.

De schoft is wat hoger en langer geworden. De draf heeft meer souplesse, kracht en houding gekregen. De kootstand achter is iets weker geworden.

Benoemde speerpunten in 2013:

 1. Omvang c.q. ontwikkeling beenwerk:
 • Hoefvorm: -0.3    Van -0.5 naar -0.8 richting breed.
 • Verzenen:  -0.8    Van +1.7 naar +0.9 richting laag.
 • Omvang beenwerk: -0.9  Van -2.6 naar -3.5 richting teer.
 • Kwaliteit beenwerk: -1.7 Van -4.9 naar -6.6 richting hard.

De hoeven zijn iets breder geworden en de verzenen minder laag. Het beenwerk is harder en teerder geworden.

 1. Stand achterbeen:
 • Stand achterbeen: -0.4   Van -2.7 naar -3.1 richting sabelbenig.
 • Stapcorrectheid achter: +0.9 Van -0.8 richting wijd naar +0.1 richting nauw.

De achterbeen stand is iets sabelbeniger geworden. De stapcorrectheid is achter verbeterd.

 1. Correctheid stand voorbeen:
 • Stand voorbeen:  -0.1   Van +0.8 naar +0.7 richting hol.
 • Stapcorrectheid voor: -0.2 Van +1.0 naar +0.8 richting frans.

Het voorbeen is een fractie minder hol en frans geworden.

 

Mei 2019, Fokraad NNFPS, Lex Cornelius

Centrale Hengstenkeuring (CHK) 2020

Klik op afbeelding voor meer informatie