Landbouwregeling definitief afgeschaft

Voor de paardensector op de valreep van 2017 nog een negatieve uitkomst. Na de 2e kamer eind november, waarbij werd aangegeven dat het kabinet nog met de paardensector om de tafel moest, wat nog niet is gebeurd, heeft ook de 1e kamer ingestemd met het afschaffen van de landbouwregeling voor de omzetbelasting.

Voor onze leden heeft dit tot gevolg dat men over alle diensten vanuit het stamboekbureau vanaf 01-01-2018 21% BTW moeten betalen in plaats van 6%. Ook het dekgeld gaat onder het hoge tarief vallen. De kosten van opfok en rijklaar maken van paard en pony blijft voorlopig nog wel onder het lage tarief. De contributie inclusief de Forester verandert niet, dit is namelijk geen dienst en periodieke bladen vallen nog onder het lage tarief.

De Koepel Fokkerij heeft van alles geprobeerd dit tegen te houden, echter zonder resultaat.

 

Fokkerijmiddag zaterdag 20 januari in Brummen

Beste leden,

Bij deze nodigt de Fokraad u van harte uit voor een leerzame en gezellige middag over de nieuwe opzet van de merriekeuringen. Tijdens keuringen, vergaderingen maar ook uit de evaluatie is gebleken dat hierover onder onze leden nog vragen leven. Vandaar deze middag om met fokkers en leden uit het hele land op een interactieve wijze in gesprek te gaan en uitleg te verstrekken.

De middag vindt plaats op zaterdag 20 januari 2018 in Manege IJsselruiters, Eerbeekseweg 1a, 6971 LB Brummen. Aanvang 13.00 uur. Inloop met koffie vanaf 12.30 uur.

Programma (onder voorbehoud)

 • Presentatie en uitleg nieuwe opzet merriekeuringen (met videobeelden): Vrij bewegen, vrijspringen en lineair scoren exterieur.
 • Praktijk: Vrij bewegen, vrijspringen en lineair scoren exterieur (met stap en draf aan de hand).
 • Workshop: Voorbereiden op vrij bewegen en vrijspringen.

We rekenen op een mooie opkomst en sluiten de middag rond 16.00 uur af met een drankje. Graag tot zaterdag 20 januari 2018 in Brummen.

In verband met reservering van passende ruimten verzoeken wij u om opgave voor 13 januari 2018 per mail bij het stamboekbureau via: info@newforestpony.nl

Met vriendelijke groet,

De Fokraad

Najaarsledenvergadering Regio Oost

De, i.v.m. de weersomstandigheden geannuleerde, najaarsledenvergadering van maandag 11 december wordt nu gehouden

Op:           dinsdag 19 december 2017

Plaats:     Papenberg 5, 7361 BR te Beekbergen

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering 23 maart 2017
 4. Verslag vanuit de fokraad
 5. Verslag vanuit het AB
 6. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen
 7. Voorstellen vanuit de regio
 8. Keuringen
  • Hoe verder met de regiokeuringen?
  • Evaluatie stamboekopname, keuringen.
 9. Activiteiten komend seizoen
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Regiobestuur Oost van het NNFPS; nf.oost@hotmail.com.

Ab Hakkert, Diny Frederiks, Erik Braat

OPROEP