Landbouwregeling definitief afgeschaft

Voor de paardensector op de valreep van 2017 nog een negatieve uitkomst. Na de 2e kamer eind november, waarbij werd aangegeven dat het kabinet nog met de paardensector om de tafel moest, wat nog niet is gebeurd, heeft ook de 1e kamer ingestemd met het afschaffen van de landbouwregeling voor de omzetbelasting.

Voor onze leden heeft dit tot gevolg dat men over alle diensten vanuit het stamboekbureau vanaf 01-01-2018 21% BTW moeten betalen in plaats van 6%. Ook het dekgeld gaat onder het hoge tarief vallen. De kosten van opfok en rijklaar maken van paard en pony blijft voorlopig nog wel onder het lage tarief. De contributie inclusief de Forester verandert niet, dit is namelijk geen dienst en periodieke bladen vallen nog onder het lage tarief.

De Koepel Fokkerij heeft van alles geprobeerd dit tegen te houden, echter zonder resultaat.

 

Fokkerijmiddag zaterdag 20 januari in Brummen

Beste leden,

Bij deze nodigt de Fokraad u van harte uit voor een leerzame en gezellige middag over de nieuwe opzet van de merriekeuringen. Tijdens keuringen, vergaderingen maar ook uit de evaluatie is gebleken dat hierover onder onze leden nog vragen leven. Vandaar deze middag om met fokkers en leden uit het hele land op een interactieve wijze in gesprek te gaan en uitleg te verstrekken.

De middag vindt plaats op zaterdag 20 januari 2018 in Manege IJsselruiters, Eerbeekseweg 1a, 6971 LB Brummen. Aanvang 13.00 uur. Inloop met koffie vanaf 12.30 uur.

Programma (onder voorbehoud)

 • Presentatie en uitleg nieuwe opzet merriekeuringen (met videobeelden): Vrij bewegen, vrijspringen en lineair scoren exterieur.
 • Praktijk: Vrij bewegen, vrijspringen en lineair scoren exterieur (met stap en draf aan de hand).
 • Workshop: Voorbereiden op vrij bewegen en vrijspringen.

We rekenen op een mooie opkomst en sluiten de middag rond 16.00 uur af met een drankje. Graag tot zaterdag 20 januari 2018 in Brummen.

In verband met reservering van passende ruimten verzoeken wij u om opgave voor 13 januari 2018 per mail bij het stamboekbureau via: info@newforestpony.nl

Met vriendelijke groet,

De Fokraad

Najaarsledenvergadering Regio Oost

De, i.v.m. de weersomstandigheden geannuleerde, najaarsledenvergadering van maandag 11 december wordt nu gehouden

Op:           dinsdag 19 december 2017

Plaats:     Papenberg 5, 7361 BR te Beekbergen

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering 23 maart 2017
 4. Verslag vanuit de fokraad
 5. Verslag vanuit het AB
 6. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen
 7. Voorstellen vanuit de regio
 8. Keuringen
  • Hoe verder met de regiokeuringen?
  • Evaluatie stamboekopname, keuringen.
 9. Activiteiten komend seizoen
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Regiobestuur Oost van het NNFPS; nf.oost@hotmail.com.

Ab Hakkert, Diny Frederiks, Erik Braat

OPROEP

CHK 2018 – zaterdag 17 februari

Informatie en inschrijving

Heihoeve’s Boston goedgekeurd in 2017 en hengst met hoogste score in het verrichtingsonderzoek 2017

Najaarsledenvergadering Regio Noord

Op  7 december 2017

Tijd: 20.00

Plaats:  Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen voorjaarsvergadering 30 maart 2017
 5. Behandeling conceptagenda ALV  2018
 6. Voorstellen ALV 2018
 7. Evaluatie regio activiteiten 2017
 8. Agenda activiteiten regio Noord 2018
 9. Evt. info vanuit AB (Loek Mulschlegel of  Eile de Jong) en vanuit fokraad (Lex Cornelius)
 10. Wvttk
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Aansluitend een interessante lezing/presentatie.

Indien u de stukken voor de vergadering via de post wilt ontvangen graag een bericht aan:

Nnfps.noord@gmail.com of bellen naar Agnes Csengö 0622031756

Najaarsledenvergadering Regio West

Datum: vrijdag 1 december 2017

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Kantine Voetbalvereniging ’t Vliegdorp (Bestuurskamer), Kerklaan 10, 3712BG Huis ter Heide

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen voorjaarsledenvergadering 30 maart 2017
 4. Verslag vanuit de AB en fokraad (Yolanda Bonouvrié)
 5. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen
 6. Terugblik activiteit 2017 Regio West
 • Stamboekopname nieuwe stijl + regionale keuring
 1. Activiteiten 2018 Regio West
 2. Voorstellen ter bespreking
 3. Voordracht fokraad
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

U kunt vergaderstukken opvragen via bianca_hoekstra@hotmail.com of paul.schuiling@casema.nl

Bestuursleden gezocht Regio Zuid

Wie wil het bestuur van regio Zuid komen versterken?

In de regio Zuid zijn we op zoek naar bestuursleden, we zijn met een leuke groep NF-liefhebbers. De voornaamste activiteit van het regiobestuur is het organiseren van stamboekopnames en regiokeuringen.

Wil je je aanmelden of er meer over weten? Neem dan contact op met Algemeen Bestuurslid Eva Eigenhuijsen 06 – 51 68 30 00 of Regio bestuurslid Jolanda Verton, tel. 06 – 38509366

Of stuur een e-mail naar nf.zuid@hotmail.com

 

Najaarsledenvergadering Regio Zuid

Op: Dinsdag 28 november 2017

 Plaats: Dorpshuis ’t Zijl, Zijlstraat 2, 5382 KE Vinkel

 Aanvang: 20.00 uur

 Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen voorjaarsledenvergadering 29 maart 2017

4. Verslag vanuit de fokraad (Herbert Hoedemakers)

5. Verslag vanuit het AB (Eva Eigenhuijsen)

6. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen

7. Terugblik activiteiten 2017 Regio Zuid

·         Rondje stamboekopname aan huis

·         Stamboekopname nieuwe stijl Westdorpe en Sint Oedenrode

·         Regionale keuring Hoofddorp (zie ook evaluatie keuringen door de fokraad)

8. Activiteiten 2018 Regio Zuid

·         Rondje stamboekopname aan huis

·         Stamboekopname nieuwe stijl Westdorpe

·         Stamboekopname nieuwe stijl Sint Oedenrode en Regionale keuring Zuid

·         Buitenrit

9. Voorstellen ter bespreking

10. Hoe verder m.b.t. het bestuur van de regio Zuid

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

 

 

Oproep

Wie wil het bestuur van regio Oost komen versterken?

Het regiobestuur bestaat uit een leuke groep van NF-pony liefhebbers, met als voornaamste activiteit het organiseren van stamboekopnames en regiokeuringen.

Wil je je aanmelden of er meer over weten? Neem dan contact op met de voorzitter van regio Oost: Dhr. Ab Hakkert, 06-22396569/0548-614189.

Of stuur een e-mail naar nf.oost@hotmail.com

 

International Meeting (29 september 2017, Ermelo) – korte samenvatting

Deelnemende landen : Belgie (Be), Denemarken (De), Duitsland(Du),Finland(Fi), Frankrijk(Fr), Groot Brittanie(GB),Zweden(Zw) en organisator Nederland(Ne).

Welkom. Notulen van meeting 2015 in Du. worden na kleine aanvulling goedgekeurd.

Stand van zaken in deelnemende landen.

Be.: Achteruitgang in ledental,o.a door vergrijzing leden. 2017 minder dan 150 leden . 27 goedgekeurde hengsten voor 50 volbloed en 40 cross-bred veulens.

De.: Vanaf 2015 lijkt de daling te stabiliseren. Jaarlijks een 50tal volbloed NF veulens . De NF pony’s worden in de sport veelal voor het springen ingezet.

Du.: Er wordt een lichte toename geconstateerd. Er zijn 180 fokmerries en 50 gekeurde hengsten . De deelstaten hebben allen een eigen afdeling en een landelijk overkoepelend orgaan.

Fr.:Na een fikse daling is dit jaar het aantal dekkingen gelijk gebleven aan 2016. Van de 176 geregistreede fokmerries wordt 50% gebruikt voor cross-bred. Er werden dit jaar 67 pony’s geïmporteerd. De NF pony wordt succesvol in alle sportdisciplines ingezet. Promotie van het ras verdient aandacht.

Fi.: De fokkerij is relatief klein. Er werden dit jaar 16 veulens geboren (tegen 30 in 2007) Er zijn 5 goedgekeurde hengsten. De totale NF populatie is 670 stuks. Import drukt het animo om zelf te fokken .

GB.: Net als in alle landen heeft de economische crisis invloed gehad op de fokkerij. De markt is bepalend ook in de Forest. In 2017 zakte de fokpopulatie onder de 1500 dieren grens en krijgt overheidsbescherming. Er is onderscheid tussen pony’s die vrij in de Forest lopen en Stud pony’s.  Uit de laatste groep worden vooral de grote maten ingezet als sportpony, vooral als eventers . Een eigen rubriek op de Horse of the year show heeft het ras een erkenning gegeven op sportpony gebied.

Zw.:Er zijn 250 leden in 2017 (500 in 2007). Een 25 tal gekeurde hengsten dekken een 100 tal merries . Er werden 96 NF pony’s geïmporteerd als sportpony. De vraag is licht toegenomen. Het stamboek voort een beleid om van 100% NF de voordelen en zekerheden te promoten.

Ne.: Op het Europese vaste land is Ne. het grootste dochterstamboek. Met een stabilisatie in 2016/17  na een flinke  daling in ledental en dekkingen. 1100 leden en 290 dekkingen in 2016 door een 45-tal hengsten. Enkele hengsten dekken 25 merries.NF hengsten worden ook voor cross- bred fokkerij ingezet. Op de ponyconcoursen is 1 op de 5 een NF pony. De populariteit als sportpony leidt er mede toe dat goedgekeurde hengsten vaak jong uit de fokkerij verdwijnen . Met een Nationale Sportdag met 500 starts heeft Ne. een combinatie gevonden van fokkerij en sport.

Paspoorten.

In 2021 zullen er nieuwe EU- richtlijnen komen voor paspoorten. De deelnemende landen hebben alle eigen paspoorten . De uitgevende instanties moeten gecertificeerd zijn . In enkele landen proberen dierenartsen een rol te krijgen in de registratie en uitgifte. Qua fraudegevoeligheid (uitvoering) en uitgifte moet aan de hoogste eisen worden voldaan . Men hoopt op meer uniformiteit en zorgvuldigheid. Fraude met paspoorten kan enorme gevolgen hebben.

NFX.

Ne. brengt zijn Fokraadsvoorstel in bespreking. Vooraf is de deelnemers een vertaling ervan toegestuurd . In een eerste reactie geven de meeste landen aan dat dit bij hen niet speelt , zij hebben een rijponystamboek . Binnen een rijponystamboek zijn allerlei kruisingen mogelijk. Verder dan alleen registeren van part-breds  gaat men niet.G.B organiseert gebruiksrubrieken . Geen van hen heeft een apart fokprogramma zoals in het Ne. voorstel. De secties NWR en WPBR van het Welsh pony stamboek worden als voorbeeld genoemd. Deze vallen buiten de rasfokkerij, met eigen regels. Voor erkenning vraagt de Nederlandse overheid (RVO) een bericht van geen bezwaar van het moederstamboek . Ter vergadering reageert G.B met de opmerking : terugkeer naar hoofdstamboek moet niet kunnen en mim. 25% NF, afkomstig van 1 voorouder is belangrijk. Ne. gaat om een notitie van geen bezwaar vragen bij G.B. na de meeting.

Hengsten in fokkerij.

Be. Brengt in dat als gevolg van EU regulering in principe alle hengsten mogen dekken . G.B geeft aan: EU regel 96-87. Uitsluiting is niet mogelijk er volgt registratie ,maar dit hoeft niet in hoofdboek. Du. verbint er een hogere prijs aan .

Frankrijk vraagt of we de huidige eisen ter goedkeuring kunnen handhaven . G.B.stelt tenminste de regels van het moederstamboek te volgen . Als daar zijn keuring a.d hand, exterieur en beweging, DNA test, vet-check, en  een karaktertest. Ieder land kan daar eigen eisen aan toe voegen . De aanvullende eisen betekenen dat de hengsten vaak op latere leeftijd volledig zijn goedgekeurd. Nakomelingen worden al wel als 100% ingeschreven

Ne. stelt aan de orde dat ondanks het  grote aantal gebruikte hengsten en zelfs met imports uit buitenland bepaalde bloedlijnen wel erg dominant aanwezig zijn . G.B erkend dit. Uiteindelijk gaat de  NF fokkerij op 3 hengsten terug . Gebruik van vrije bloedlijnen verdient aandacht. Inzet van diepvriessperma zou een rol kunnen spelen ,maar blijkt in veel landen nog onbekend. Het wordt een punt van aandacht gevonden , waarbij onbekendheid en hoge kosten een beperkende factor zijn, die niet bepalend zou mogen worden.

Myotonie.

Alle landen blijken het goed onder controle te hebben . Een succesvol gezamenlijk optreden. Het is alleen bij de Kantjes Ronaldo lijn geconstateerd. Ne. waarschuwt dat K.Ronaldo lijn  vanwege de springgenen ook in rijponystamboeken wordt gebruikt, die moeten wel op de hoogte worden gebracht. G.B. noemt dat DNA testen in de toekomst vaker ingezet gaan worden bij erfelijke aandoeningen . Er zijn al vele voorbeelden te noemen .

Getordeerde testikels.

G.B heeft hier de visie bijgesteld. Hierover is een document gestuurd. Samengevat: Constatering bij vet-check betekent geen goedkeuring , maar mogelijkheid om volgend jaar terug te komen. Bij nog onvoldoende valt het doek.

Huidskleur.

Ne. vraagt of de restrictie voor palomino hengsten in de fokkerij te heroverwegen . Een deskundige op het gebied van kleurvererving is gevraagd ter vergadering dit toe te lichten. Mede door het op wetenschappelijke feiten gebaseerde referaat concluderen de aanwezigen dat het hier een kwestie van traditie is versus de wetenschap. G.B. zegt toe het onderwerp met de argumentatie aan de orde te stellen bij de UK Breeding council , maar wijst erop dat daar traditie een sterke rol  speelt. Traditie verdient respect , maar eerder werd opgemerkt dat de markt sterk bepalend is voor de fokkerij ook in G.B.

Brexit.

G.B meldt dat t/m maart 2019 alle regels nog gelden . Daarna volgt een overgangsperiode en omdat Pony’s zeker geen prioriteit zijn in de regelgeving kan dit nog lang duren. Du. merkt op dat uiteindelijk alleen import/export met G.B zal veranderen.

EU –toestemming als stamboek.

De. Vraagt zich af of meerdere stamboeken van 1 ras per land is toegestaan. Iedereen is het er mee eens dat dat zeer ongewenst is. G.B verwijst naar art. 10 in Zootechnisch regelement van de EU.

Lineair scoren .

De. Vraagt naar ervaringen hiermee. Ne. vertelt over toepassing, de bredere beoordeling, meer uniformiteit en transparantie. Eerder en meer  gegevens beschikbaar voor de fokkerij , ook bij de merries. Du. Benoemt de factor tijd> kosten . Veel landen hebben  belangstelling en willen zich informeren .Ne. zal een vertaald formulier rondsturen.

Internationale jurybijeenkomst.

De. Stelt voor een internationale juryconferentie te houden. Kennisuitwisseling, uniformiteit in beoordeling, lineaire score, de Breed-Standard ,allemaal onderwerpen ter behandeling geschikt. Alle deelnemende landen steunen het initiatief van harte. Nader bericht volgt over plaats (Denemarken) en tijd (begin juni).  G.B noemt nog een juryconferentie in Somerset voor native-breeds ter deelname en als alternatief voor Denemarken de Breed Shows in juli/aug.

Volgende vergadering.

Over 2 jaar in 2019 zal Denemarken het gastland voor de Internationale Meeting van NF. Stamboeken zijn .

De vergadering wordt gesloten; de deelnemers zijn allen uitgenodigd de volgende dag de NF sportdag te bezoeken en deel te nemen aan de jubileum activiteiten van stamboek en sportdag.