Algemeen Bestuur en Fokraad

Maandag 26 oktober j.l. heeft in Beekbergen de ALV plaatsgevonden waarin de totaaluitslag van de stemmingen in de regio’s  betreffende het Algemeen Bestuur en de Fokraad bekend zijn gemaakt en officieel bekrachtigd.

In het Algemeen Bestuur zijn benoemd:

WP_20151026_20_38_01_Pro

 

 

 

 

 

 • Adriaan Hamoen (voorzitter)
 • Loek Muhlschlegel (secretaris, niet op de foto)
 • Eile de Jong (penningmeester)
 • Margriet Nijenhuis (vertegenwoordiger Noord)
 • Wim Lovink (vertegenwoordiger Oost)
 • Eva Eigenhuijsen (vertegenwoordiger Zuid)
 • Yolanda Bonouvrié (vertegenwoordiger West)

 

In de fokraad zijn benoemd:

 • Lex Cornelius (Noord)
 • Gerard Vervoorn (Oost)
 • Herbert Hoedemakers (Zuid)
 • Betty Laan (West)

In deze nieuwe formaties zullen we verder gaan met de invulling van de doelstelling van onze vereniging

“Het bevorderen van de fokkerij en het gebruik van de New Forest Pony in Nederland“.

Uitslagen stemmen AB & Fokraad 2015

Inmiddels zijn het nieuwe Algemeen Bestuur en de nieuwe Fokraad alweer een aantal maanden actief. Wij ontvingen echter de vraag of de Stemmingsuitslagen nog op de website gepubliceerd konden worden. Hieraan geven wij graag gehoor.

Bij deze:

Stemmingsuitslag – regiovergaderingen 19-10-2015 

Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2015 te Beekbergen

Kort verslag Algemene Leden Vergadering Nederlands New Forest Ponystamboek 26 oktober 2015 te Beekbergen

Een kleine 40 leden waren naar de ALV gekomen om de definitieve uitslag van de stemming aan te horen en om kennis te maken met het nieuwe bestuur van  het Nederlands New Forest Pony stamboek.  Het interim bestuur is in april aangesteld en heeft in de afgelopen periode er voor gezorgd dat alle activiteiten doorgang hebben kunnen vinden. Daarnaast hebben zij zich bezig gehouden met de nieuwe website, maar de primaire taak was om nieuwe bestuursleden voor te stellen en dit ter goedkeuring aan de leden voor te leggen. Daarmee is rekening gehouden met de gevoelens uit de regio, een mix van jong en oud, ervaren en onervaren, fokkers en niet fokkers.

Voor de functie van voorzitter was een tegenkandidaat gesteld in de persoon van Dhr. Hamoen. Daar hadden leden ook echt iets te kiezen. In totaal zijn er 196 stemmen uitgebracht, het dubbele van een doorsnee vergadering. Dit is voor een deel tot stand gekomen doordat er meer leden de vergadering hebben bezocht, maar het grootste deel van de extra stemmen kwam door meegebrachte volmachten. In regio Oost bestond meer dan 50% van de stemmen uit volmachten. Omdat over volmachten niets in de statuten of reglementen is afgesproken, mogen volmachten worden gebruikt. Met deze aantallen is het echter sterk de vraag of dit wenselijk is.

De uitslag voor het voorzitterschap lag erg dicht bij elkaar. Met 52%  van de stemmen is Dhr. Hamoen gekozen tot nieuwe voorzitter. De overige kandidaten werden met een grotere  meerderheid van stemmen gekozen. Tijdens de regiovergaderingen zijn er naast de AB-leden ook fokraadleden gekozen. Elke regio koos zijn eigen fokraadlid.  In de regio Oost waren er twee kandidaten, waarvan Dhr. Vervoorn de meeste stemmen kreeg. De gekozen fokraadleden zijn daarna door het bestuur benoemd.

Nadat de nieuwe bestuursleden zich hadden voorgesteld werd het interim bestuur bedankt  met een kadobon en bloemetje. Daarna sloot de voorzitter a.i. de vergadering, dankte iedereen voor hun komst en wenste ze wel thuis.

Stemmingsuitslag – regiovergaderingen 19-10-2015 

WP_20151026_20_38_01_Pro

 

Levi Roeterink en Hoppenhof’s Eriné

2015-10-24 Levi RoeterinkDe 10 jr Levi Roeterink heeft zaterdag haar 2e wedstrijd  gereden en haalde daarbij 2 winstpunten en een 3e prijs met haar 4jr ster merrie Hoppenhof’s Eriné  (Fokker: Piet Hoppenbrouwer) v. Melle Wiebert x Nieuwmoeds Patrick x Brummerhoeve’s Boss

Definitieve Agenda Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2015

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van het “Nederlands New Forest Pony Stamboek”

Op maandag 26 oktober, aanvang 20.00 uur

Plaats: Papenberg 5, 7361 BR, Beekbergen

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen / Ingekomen stukken
 4. Notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering
 5. Bestuursverkiezing:

Nieuw te benoemen Algemeen Bestuur leden:

 • Eddy Schoonhoven               voorzitter
 • Loek Mulschlegel                  secretaris
 • Eile de Jong                          penningmeester (kandidaat gesteld door Mevrouw Krol)
 • Margriet Nijenhuis                vertegenwoordiger Noord
 • Wim Lovink                           vertegenwoordiger Oost (kandidaat gesteld door (Mevr. Koelewijn en de heren Te Poele, Gaasbeek en Bonhof)
 • Eva Eijgenhuijsen                 vertegenwoordiger Zuid
 • Yolanda Bonouvrié               vertegenwoordiger West

Tevens kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter door de heren Kerkemeijer, Van Rossum en Rodenboog: Adriaan Hamoen.

 1. Benoeming Fokraad leden:
 • Lex Cornelius                              Noord
 • Gerard Vervoorn                         Oost
 • Herbert Hoedemakers                 Zuid
 • Betty Laan                                   West (kandidaat gesteld door de heren Van Rossum en Schoone)

Tevens kandidaat gesteld voor de functie van Fokraadlid Oost door Mevr. Koelewijn en de heren Te Poele, Gaasbeek en Bonhof: Teco Jochems

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

Daar waar personen zonder toelichting zijn vermeld zijn zij kandidaat gesteld door het bestuur a.i., danwel overgenomen uit voordracht door regio of genoemde personen. Voor de introductie en motivatie van de kandidaten verwijzen wij u naar de betreffende pagina op deze website.

 

Overlijdensbericht Jan Jurrius

Vandaag bereikte ons het bericht dat New Forest liefhebber en Hengstenhouder Jan Jurrius (Stal Nieuwmoed) is overleden.

Een mooi verhaal over Jan Jurrius en zijn New Forest hengsten is te vinden in dit artikel op pagina 29.

Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte met het verlies.

 

2015-10-12 22.46.21

Jan Jurrius (11 augustus 1922 – 12 oktober 2015)

Screenshot_2015-10-15-15-29-41-1

Hengsten Verrichting Onderzoek (3e fase) en Verrichting Merries

Van 15 t/m 17 oktober (Hengsten) en op 17 oktober (Merries) vinden de Verrichtingen plaats op het KNHS in Ermelo.

Programma en tijdsindeling Hengsten en Merries Verrichtings Onderzoek 3e fase

deelnemende merrie 2014 deelnemende hengst 2013

Najaarsledenvergadering Regio West

Agenda Najaars-ledenvergadering Regio West

Het bestuur van regio West nodigt leden en belangstellenden uit voor de ledenvergadering welke gehouden zal worden op:
Maandag 19 oktober aanvang: 20.00 uur.
Locatie:
VV ’t Vliegdorp, Kerklaan 10, 3712 BG Huis ter Heide

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Verslag voorjaarsledenvergadering dd. 26-3-2015
 5. Verkiezing leden Regiobestuur
  Meryam Jamila
 6. Verkiezingen leden Algemeen Bestuur, zie brief door het a.i. bestuur aan u verzonden dd. 6-10-2015
 7. Verkiezing Fokraadslid West
  Betty Laan.
 8. Evaluatie gezamenlijke keuring West/ Zuid
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Secretaris Regio West Yolanda Bonouvrié nfp-west@kpnmail.nl

 

Agenda Regiovergadering Zuid 19 oktober

Agenda van de Regiovergadering van het “Nederlands New Forest Pony Stamboek”

Regio Zuid, op maandag 19 oktober, aanvang 20.00 uur

Plaats: Hotel Prinsen, Julianastraat 21, Vlijmen

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen / Ingekomen stukken
 4. Notulen van de vorige Regiovergadering
 5. Bestuursverkiezing Algemeen Bestuursleden:

Eddy Schoonhoven                                        voorzitter

Loek Mulschlegel                                           secretaris

Eile de Jong                                                   penningmeester

Margriet Nijenhuis                                          vertegenwoordiger Noord

Wim Lovink                                                     vertegenwoordiger Oost

Eva Eijgenhuijsen                                           vertegenwoordiger Zuid

Yolanda Bonouvrié                                         vertegenwoordiger West

Tevens kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter door de heren Kerkemeijer, Van Rossum en Rodenboog: Adriaan Hamoen.

 1. Verkiezing Fokraadlid Zuid:

Herbert Hoedemakers

 

 1. Regioactiviteiten
 2. Regionale keuring
 3. v.t.t.k.
 4. Rondvraag
 5. Sluiting