Voorjaarsvergadering Regio Oost

Datum: 25 maart 2019
Plaats: Papenberg 5, 7361 BR te Beekbergen
Aanvang: 20.00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag najaarsledenvergadering 8 november 2018 (bijlage)
 4. Verslag vanuit AB
 5. Verslag vanuit fokraad
 6. Terugblik 2018
 7. Financieel verslag 2018
 8. Verslag kascontrole commissie
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Verkiezing/benoeming
  Regiobestuur
  Aftredend en herkiesbaar is Diny Frederiks. Het regiobestuur stelt voor haar te herbenoemen.
  Stella Martens stelt zich kandidaat. Het regiobestuur stelt voor haar te benoemen.
  Fokraad
  Gerard Vervoorn – Gerard is aftredend in de fokraad en wil zich weer herkiesbaar stellen. Vergadering is hier in de najaarsvergadering mee akkoord gegaan.
 1. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 17 april 2019 (bijlagen)
  Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.
 1. Stamboekopname en keuring
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Regiobestuur Oost van het NNFPS

Ab Hakkert, Diny Frederiks, Erik Braat

nf.oost@hotmail.com.

Bijlagen zijn op te vragen per e-mail

–> Agenda in PDF