Verslag regiovoorzitters + secretarissen 31-08-2015

De regio voorzitters vormen op dit moment het Ad Interim bestuur.

De nieuwe website is gelanceerd. Bij de start waren verschillende zaken nog niet ingevuld. Dit wordt steeds beter. De site ziet er goed uit!. Nu willen we nog veel input van de leden.  Per regio is een coördinator aangesteld die de regiozaken op de site kan plaatsen.

Bij het overschrijven op naam hoeft het paspoort niet meer ingestuurd te worden; het stamboekpapier volstaat. Er wordt gewerkt met een sticker. Dit is een hele vooruitgang.

Er zijn kandidaten voor het AB en fokraad voorgesteld.  Een paar plaatsen is nog open of onzeker. Het bestuur is nog druk in de weer om een aantal mensen te benaderen en te toetsen aan de opgestelde profielschetsen.

Het bestuur a.i. verwacht eind september de zaken af te kunnen ronden, zodat begin oktober gestemd kan worden. Medio oktober zouden de nieuwe fokraad en Algemeen bestuur aan kunnen treden. Het stemmen zal in elke regio op dezelfde dag plaats vinden.

Voorlopige data;

Regio vergaderingen Noord Oost West en Zuid: maandag 12 oktober

Buitengewone Algemene Leden vergadering: Vrijdag 16 oktober  te Ermelo. Deze wordt op dezelfde dag  gehouden  als de laatste fase van de verrichtingen van de hengsten.

Tijdens de BALV zal de uitslag van de stemming  bekend gemaakt worden.