Verrichtingsonderzoek Merries en Ruinen 27 oktober 2018

Sulaatik’s Vanilla Touch met Liv van der Haring; Verrichtingstopper 2017!

Op 27 oktober as. zal op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo het verrichtingsonderzoek voor merries en -ruinen plaatsvinden. De merries die voorlopige kroon zijn kunnen dan, middels het afleggen van het verrichtingsonderzoek met een voldoende resultaat, het predicaat “kroon” bemachtigen.

Overigens kunnen stermerries die de proef op vrijwillige basis afleggen en met voldoende resultaat het onderzoek afronden, het predicaat kroon definitief verleend krijgen op voorwaarde dat zij via de Regionale Keuring voor de Centrale Merrie Keuring worden geselecteerd om daar mogelijk tot voorlopig kroonmerrie te worden aangewezen. Dit geldt voor de merries die het sterpredicaat voor het jaar 2017 hebben gekregen nu in de zogenaamde “overgangsregeling 2017/2018/2019” vallen.

Merries die het sterpredicaat per 2017 hebben verkregen middels stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen vallen qua procedure onder hoe de huidige reglementen.

Het in 2015 aangenomen voorstel stelde ook stamboekmerries en – ruinen in de gelegenheid tot het vrijwillig afleggen van de verrichtingsproef (dit betreft wijziging van art. 30 van het keuringsreglement).

Nieuw dit jaar is (middels aangenomen voorstel van de ALV 2018) dat de stamboekmerries en -ruinen die deelnemen en de proef afleggen met een zodanig resultaat dat zij geslaagd zijn, nu het predicaat VP (Verrichtingsproef) toegekend krijgen. Dit geldt dan ook voor de stermerries. Uiteraard wanneer deze stermerries met het predicaat “VP” in een later stadium alsnog op de Centrale Merriekeuring de beoordeling “voorlopig kroon” krijgen dan wordt het predicaat “VP” omgezet naar het predicaat “kroon”.

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet!

-> Informatie

-> Opgaveformulier

Na het lezen van de info die u hier vindt nog vragen?

Laat u dan verder informeren via het stamboekkantoor.