UPDATE 18-05-2020

Beste leden,

Op 12 mei is aan de paarden – en ponystamboeken bekend gemaakt dat de betrokken ministeries en instanties op centraal overheidsniveau hebben ingestemd met de herstart van bepaalde activiteiten en dat daardoor de paardenpaspoortconsulenten, onder voorwaarden van strikte uitvoer van het vastgestelde COVID-19 protocol, weer aan de slag mogen. Ook evenementen, zij het in sobere vorm en volgens protocol, kunnen weer opgestart worden.

Het besluit om deze herstart mogelijk te maken is het resultaat van een intensieve en goed afgestemde gezamenlijke inzet van betrokkenen; ministeries, overheidsinstanties en de Sectorraad Paarden.

Het ultieme doel blijft daarbij uiteraard om samen in Nederland het Coronavirus te blijven beheersen.
En zoals u dus zult begrijpen geldt dat, net zoals alle versoepelingsmaatregelen in alle andere sectoren, de ruimte die we nu krijgen afhankelijk is van de situatie rondom Corona. Zodra het aantal besmettingen weer toeneemt, zal de centrale overheid gedwongen zijn om de maatregelen weer aan te scherpen.

Aangaande de evenementen wanneer deze gaan plaatsvinden.

De evenementen zullen – wanneer hiertoe besloten wordt en hiervoor vervolgens toestemming is verkregen – er totaal anders uit gaan zien dan voorgaande jaren. Ze zullen gaan plaatsvinden onder de voorwaarden zoals die uit het overleg  zijn voortgekomen. Wat als resultaat zal hebben dat alleen de noodzakelijke handelingen zullen worden uitgevoerd en er zal dus geen plaatsingen middels groepen in de baan kunnen plaatsvinden. Er zullen strikte regels gelden. Binnen het protocol lijkt het doen plaatsvinden van stamboekopname ’s tot de mogelijkheden te behoren.

In het protocol is o.a. omschreven dat er geen publiek aanwezig zal zijn en zal er gelden dat per pony maximaal 2 personen op het terrein aanwezig mogen zijn.

Wanneer de pony dan aan de beurt is mag deze naar een aangewezen plaats gebracht worden. Na de beoordeling volgt direct de uitslag (zoals bij opname dan: ja / nee opname en ja / nee ster). Daarna gaat de pony rechtstreeks naar de trailer/vrachtwagen en verlaat de eigenaar het terrein. (Bij meerdere pony’s volgen nog aanvullende regels). Het is niet toegestaan om te blijven en naar andere pony’s te kijken.

In tegenstelling tot andere jaren is het dan dus alleen een functionele activiteit en geen sociaal gebeuren.

In het bestuur zijn er zorgen over de risico’s voor de gezondheid van inzenders en vrijwilligers bij het organiseren van activiteiten. We weten nog niet of de besmettingen met het corona-virus zich weer gaan uitbreiden in de komende weken. Daarom gaat het bestuur in overleg met de regio’s omdat de regio’s het organiserend en uitvoerend aspect bij stamboekopname ’s vanuit het verleden als taak hebben. Zij zullen – wanneer men een evenement wil gaan uitvoeren – dus o.a. ook in overleg moeten gaan treden bij de gemeente om toestemming te verkrijgen voor het organiseren van een evenement als voorwaarde zoals omschreven in het protocol. En vervolgens als organisatoren ook de taak hebben de praktische invulling van het evenement te verzorgen volgens het protocol en het handhaven van regels zoals het protocol die kent tijdens het evenement.

Dat gezamenlijk overleg en standpuntbepaling dus noodzakelijk is zal u duidelijk zijn.

Aangaande het resultaat van het overleg tussen het algemeen bestuur en van de regio’s en onze officials en waar dit dan eventueel praktisch in zal resulteren, zullen wij u uiteraard van op de hoogte houden.

Wij willen u hierbij graag nog wijzen op de volgende link waarin alles door de Sectorraad Paarden samengevat wordt.

–> Samenvatting Sectorraad Paarden

 

 

 

En voor de volledigheid leveren we het protocol Keuringen en Prestatietesten alsook de bevestigingsbrief van de SRP. Deze zijn middels onderstaande te openen:

–> Link protocol keuringen en prestatietesten

–> Link bevestigingsbrief

Met vriendelijke groet,

Het Algemeen Bestuur