Regelgeving RVO aangaande I en R

De nieuwe regelgeving Identificatie & Registratie schrijft voor dat vanaf 21 april alle “paardachtigen” die in Nederland worden gehouden verplicht geregistreerd worden op de locatie waar ze staan.

Belangrijkste reden voor deze aanscherping in de regelgeving is dat op deze manier snel gehandeld kan worden bij dierziekte of een mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Bij de registratieplicht wordt onderscheid gemaakt tussen de houder van het paard en de houder van de locatie. Een houder van een paard is verantwoordelijk voor de identificatie van het paard middels chip, paspoort en registratie bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie.

De houder van de locatie is verantwoordelijk voor het registreren van de paarden op zijn locatie op zijn UBN-nummer bij de RVO. Op de website van de SRP staat informatie over de wijzigingen per 21 april.

Je vind er de informatie over hoe paarden én locaties waar paarden gehouden worden, geregistreerd moeten zijn. Ook is een overzicht met veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden opgenomen.

Voor uitgebreide informatie ( en dus ook waar u kunt controleren of uw paard / pony in databank van de overheid staat) klikt u hier:

Klik op afbeelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Sectorraad Paarden