Oproep: suggesties kandidaat fokraadslid regio Oost

Het interim bestuur heeft u via de website geïnformeerd dat er op korte termijn in elke regio een nieuw fokraadslid moet worden gekozen. Het bestuur a.i. verzoekt u kenbaar te maken wanneer u aan het Profiel NNFPS Fokraadlid 2015 voldoet en u zich wilt inzetten voor de vereniging.

Het regiobestuur Oost roept u op gehoor te geven aan dit verzoek van het bestuur.

Voldoet u aan de profielschets voor fokraadslid en wilt u zich vanuit onze regio inzetten voor de vereniging of kent u iemand die voldoet, meld u zich dan bij het regiobestuur Oost. Dit kan via de email nf.oost@hotmail.com of telefonisch bij de secretaris (0630495449). Op 1 september a.s. komt het regiobestuur bijeen om de voordracht vanuit regio Oost voor de fokraad te bespreken.

Het streven is om in september in alle regio’s ledenvergaderingen te organiseren om over kandidaten te kunnen stemmen.