Oproep aanmelding fokjury-opleiding 2022

De Koepel Fokkerij start in 2022 met een fokjury-opleiding. Heeft u interesse om vanuit het NNFPS deel te nemen aan deze opleiding en NF-jurylid te worden, meld u dan aan. Ons stamboek heeft immers behoefte aan uitbreiding van het jurycorps!

De opleiding tot fokjury vindt eenmaal per 2 á 3 jaar plaats. Deze bestaat uit 7 theorie avonden met examen en een praktijkdeel bij het eigen en minimaal 2 andere stamboeken.

Centraal in de cursus staat de vraag “Wat heeft een lid van de fokjury nodig om die functie naar behoren te kunnen uitoefenen”. Het is geen bijspijkercursus op het gebied van kennis omtrent paarden, maar het gaat in op de essentiële kennis en vaardigheden die van juryleden gevraagd worden.

Om deel te kunnen nemen worden eisen gesteld aan de vooropleiding, bijvoorbeeld een vooropleiding bij een stamboek, certificaten van een paardenhouderijopleiding, een instructeursopleiding of ruime praktijkervaring.

Voorafgaand aan de opleiding is er een toelatingsexamen. Daarin wordt een uitgebreide kennis van het exterieur en gebreken verwacht en gevraagd een mondelinge toelichting te geven op een pony. Naar verwachting is dit toelatingsexamen in januari 2022 bij Manege De Nieuwe Heuvel in Lunteren.

De opleiding wordt afgesloten met theoretische examens en een praktijkexamen.

Aanmelding voor de opleiding loopt via het stamboek.

De opleidingskosten bedragen tussen de €1000,- en €1200,- per deelnemer. Het bestuur beslist nog hoe hoog de eigen bijdrage van de deelnemer is en welk deel door het stamboek wordt bijgedragen.

Daarnaast zal het bestuur beoordelen of het de kandidaat namens het stamboek aanmeldt voor de opleiding, dit uiteraard in overleg met de kandidaat.

Voor meer informatie over de inhoud van de opleiding kunt u terecht bij het stamboekkantoor info@newforestpony.nl of tel. 0516-480627 (bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9:00 -12:00 uur).

Wilt u deelnemen, meld u dan voor 1 januari 2022 aan via het stamboekkantoor.

Vermeld bij daarbij uw motivatie en geef aan welke vooropleiding of ervaring u heeft om deel te kunnen nemen.

Het algemeen bestuur.