Landelijke stamboekopname (Stb. +) en herbeoordeling stamboekopname

op 26 oktober 2019 op het KNHS Centrum te Ermelo.

De stamboekopnames vinden in principe plaats gelijktijdig met de diverse keuringen in de regio’s. Om diverse redenen kan het voor de merrie eigenaar praktischer zijn wanneer hiervoor ook een moment later in het jaar beschikbaar is.

Daarnaast is het tevens de gelegenheid voor de merries ( of ruinen) die al eerder zijn aangeboden voor opname maar (nog) niet stamboekwaardig zijn bevonden of welke wél stamboekwaardig waren maar waar men een herbeoordeling wil doen voor hogere punten in de bovenbalk en het mogelijk alsnog verkrijgen van het predicaat ‘ster”.

Op 26 oktober a.s. wordt u hiertoe de gelegenheid geboden. Het zal dan plaatsvinden gelijktijdig met de verrichtingsproef voor merries en ruinen en de laatste fase van het verrichtingsonderzoek voor hengsten.

Opgave kan via het –> opgaveformulier