IM Ben Vesters, lid van verdienste

Onze vereniging ontving het bericht van overlijden van ons markant en gewaardeerd lid van verdienste Ben Vesters.

Ben was al vanaf de eind jaren ‘60 lid van de vereniging en fokte onder de stalnaam “Cateshill”.

Hij had een plaats binnen onze vereniging die vele aspecten kende; van bestuurslid tot fokraadslid maar ook als sponsorwerver tot “Vriend van de Sportdag” van het 1e uur.

Zijn leven was verweven met de New Forest Pony en roots van deze pony’s in het New Forest gebied in Engeland.

Door het hele land zagen we hem op onze evenementen waar hij altijd zijn betrokkenheid toonde en bereid was met een ieder een praatje te maken en zijn kennis te delen.

Dat het dit jaar velen opviel dat hij niet op onze Hengstenkeuring was getuigt daarvan.

Ben hoorde er gewoon bij …

Wij wensen de naaste familie veel sterkte bij het verlies.

Bestuur en leden van het Nederlands New Forest Pony Stamboek.