Voorjaarsledenvergadering Regio West

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 30/03/2017
20:00 - 22:30

Locatie
Kantine Voetbalvereniging 't Vliegdorp

Categorieën Geen Categorieën


De vergadering vindt plaats in de bestuurskamer van Vliegdorp

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Algemeen Bestuur: verslag/voorbereiding (Yolanda Bonouvrié)
 5. Fokraad: verslag/voorbereiding (Betty Laan)
 6. Jaarverslag 2016
 7. Financieel verslag 2016
 8. Verslag financiële controlecommissie
 9. Bespreking van de agenda en stemming over de voorstellen van de agenda van de Algemene Ledenvergadering die op 19 april in Ermelo wordt gehouden
 10. Bestuur West:
  Aftredend, niet herkiesbaar: Eddy Schoonhoven
  Verkiesbaar (voorzitter): Paul Schuiling
  Vacature bestuurslid
 11. Fokraad:
  Beëindiging: Betty Laan
  Nieuwe voordracht:
 12. Rondvraag
 13. Sluiting