Centrale Hengsten Keuring NNFPS

Algemeen Kampioen 2019 Heihoeve’s Boston

15 februari 2020 het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo

Op deze keuring zullen zowel de nieuw aangeboden hengsten als de reeds goedgekeurde hengsten (welke reglementair deze verplichting hebben) worden gekeurd. Daarnaast kunnen goedgekeurde hengsten welke geen verplichting meer hebben, vrijwillig aan de hand worden getoond

==> KLIK HIER voor: Vraagprogramma en  opgaveformulier

Naast de keuringsrubrieken voor de raszuivere New Forest Pony vindt keuringsrubriek 7 plaats. Dit is een rubriek voor hengsten welke in het NFX register zijn ingeschreven. Deze pony’s moeten tenminste 25% raszuiver New Forest bloed hebben. Heeft u een NFX-ponyhengst, dan nodigen wij u van harte uit om uw hengst in te schrijven voor deze rubriek.

Is uw pony bij geboorte bij een ander stamboek ingeschreven maar zou u deze willen inschrijven in het NFX register om vervolgens te kunnen deelnemen aan de keuring dan kunt u uw pony hiertoe aanbieden.

==> KLIK HIER voor: Inschrijvingsformulier

Voorwaarden om te kunnen worden aangewezen voor goedkeuring als hengst in het     NFX register zijn (naast de voorwaarden welke ook gelden voor de raszuiver gefokte hengsten) de volgende :

  1. De pony is voor minimaal 25% aantoonbaar raszuiver NF gefokt
  2. De vader is een goedgekeurde hengst bij een erkend Europees stamboek
  3. De moeder is een merrie welke is geregistreerd met een paspoort van een erkende paspoort uitgevende instantie en van de deze merrie zijn minimaal 3 generaties bekend

Verder willen wij onder de aandacht brengen dat ook dit jaar de gebruikspresentatie naar de ingeplande Hengsten Sport – en Showdag op 28 maart 2020 is verplaatst . Dit is een verplicht onderdeel voor de hengsten, welke het verrichtingsonderzoek in het jaar voorafgaand aan de hengstenkeuring succesvol hebben afgerond. Deze hengsten dienen overigens ook op de CHK verplicht in hun keuringsrubriek te verschijnen.

Overige informatie in het vraagprogramma. Maar mocht u nog aanvullende informatie willen ontvangen of vragen hebben, neemt u dan contact op met het stamboekbureau.

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet!