Ambassadeur 2017

Himrikker Nienke  is geboren in het jaar dat de eerste Sportdag plaatsvond en wel 1993.
De merrie is het laatste fokproduct van fokker Tjalling Nijboer van de pony’s welke met de stalnaam “Himrikker” werden geregistreerd. Alias Doerak is zij altijd in de familie gebleven en heeft 3 ponymeisjes “wegwijs” gemaakt in de ponysport. Achterkleindochter Nynke heeft het predicaat “prestatiepony” met de pony behaald.

Op de sportdag werd de pony door achterkleindochter Femke Deen gereden.

Op de foto van links naar rechts:

Femke Deen, moeder van Femke – Anna Deen-Houwing, Himrikker Nienke (Doerak) en Betty Houwing- Nijboer (dochter van de fokker en moeder van Anna Deen – Houwing)

Himrikker Nienke  – Stb. 6109 

Geb. 24-05-1993, merrie, bruin,
v. Axceen Camillo He.Stb. 141
m. Frisian Forest Mahogany Stb. 2941 ster  mv. Chungel Fury He.Stb. 33 pref ps.f.h.
Fokker: Dhr. Tj.E. Nijboer, Hemrik
Aanvrager: Mw. A. Deen – Houwing, Gorredijk

Nynke Nijboer heeft met Himrikker Nienke (Doerak)  voldaan aan de eisen geldend voor het predicaat prestatiepony en was bij aanvraag presterend in de klasse Z – springen