Agenda najaarsledenvergadering 2015 Regio Oost NNFPS

 

Op:                  donderdag 17 december 2015

Plaats:           Papenberg 5, 7361 BR BEEKBERGEN

Aanvang:       20.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering 24 maart 2015 (bijlage)
 4. Verslag extra regioledenvergadering 19 oktober 2015 (bijlage)
 5. Verslag vanuit de fokraad (G. Vervoorn)
 6. Verslag vanuit het AB (W. Lovink) en conceptagenda ALV 20 april 2016 (bijlage)
 7. Eventuele voorstellen vanuit regio Oost
 8. Terugblik op
  1. stamboekopnamen
  2. vrijspringwedstrijd en fokadvies
  3. keuringen
  4. veulenverkoopdag
 9. Activiteiten komend seizoen
  – vrijspringwedstrijd
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Regiobestuur Oost van het NNFPS

secretaris, Mirjam de Wit; nf.oost@hotmail.com.

U kunt de bijlagen per email toegestuurd krijgen door daartoe een verzoek te sturen naar nf.oost@hotmail.com.