Afgelastingen

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft het NNFPS gehoor aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid.

Het NNFPS had als evenement op 28 maart de Hengsten- Sport en Showdag gepland welke – gezien het te verwachten bezoekersaantal – wordt afgelast.

En daarmee zal dus tevens het onderdeel “gebruikspresentatie”, wat als onderdeel van deze dag was ingepland voor de verrichtingshengsten, worden verplaatst naar een latere datum.

We kijken of het haalbaar en wenselijk is om de Hengsten Sport en Show dag nog plaats te laten vinden later dit voorjaar. Hier komen we nog op terug.

Daarnaast gelast het NNFPS, in het kader van het maatschappelijk belang, alle NNFPS activiteiten, vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen tot en met 6 april af.

We zullen de nadere berichtgeving omtrent het coronavirus nauwgezet blijven volgen en via berichtgeving op onze website en Facebook iedereen op de hoogte houden over verdere ontwikkelingen.