21-06-2021 Ledenvergadering Oost

Zoals aangekondigd houdt ook regio Oost op 21 juni online een extra regioledenvergadering.

Deze begint om 20:00 uur.

Het enige agendapunt is het stemmen voor de nieuwe leden van het Algemeen Bestuur.

De beoogde bestuursleden hebben zich al via de website en De Forester aan u voorgesteld.

Om deel te nemen aan de online vergadering kunt u een link aanvragen via: nf.oost@hotmail.com

Procedure voor het stemmen:

  • Alleen leden die aanwezig zijn op de vergadering krijgen na deze vergadering een stembiljet toegestuurd via de mail.
  • Per lid mogen er 2 volmachten ingeleverd worden.
  • Kunt u niet aanwezig kunt zijn op de vergadering?  Dan kunt u een lid dat wel  aanwezig is op de vergadering een volmacht geven.
  • Geef in dat geval uw naam door aan het lid dat de volmacht van u krijgt. Dan kan dat lid op de vergadering uw naam en emailadres doorgeven. U krijgt dan een stembiljet thuisgestuurd via de mail met een volmacht formulier.
    Heeft u geen mailadres?  Geef dit dan ook door. De documenten worden u dan per post gestuurd.

In de vergadering is natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen aan het regiobestuur en met elkaar bij te praten.

Met vriendelijke groeten, regiobestuur Oost