Uitstel Ledenvergadering Oost naar 8 november!

Omdat er op 1 november ook een jurybijeenkomst blijkt te zijn georganiseerd, heeft het regiobestuur Oost besloten de ledenvergadering een week uit te stellen naar donderdag 8 november a.s. dezelfde tijd, dezelfde locatie. Onze excuses dat dit bericht zo kort tevoren bekend gemaakt kon worden.

Graag tot ziens op de 8e in Beekbergen

Najaarsvergadering Regio Zuid 21 november 2018

De najaarsvergadering van de regio Zuid zal gehouden worden op woensdag 21 november 2018.

 Plaats: Dorpshuis ’t Zijl, Zijlstraat 2, 5382 KE Vinkel

 Aanvang: 20.00 uur

Agenda najaarsvergadering 21-11-2018

Uitslagen Verrichtingsonderzoek Hengsten 2018

Hierbij de uitslagen van het onderdeel wat op zaterdag 27 oktober gelukkig wel kon doorgaan. Zoals bekend moesten de verrichtingen Merries en de Stamboekopnames worden geannuleerd.

 

–> Uitslagen Verrichtingsonderzoek Hengsten

 

Onderstaand 2 afbeeldingen van de hengst met het hoogste puntenaantal, Cessa’s Duncan. Foto’s zijn gemaakt tijdens de Sportdag door:

Sandra van der Meer

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING!

Vanaf de zijde van het KWPN is er een officiële bekendmaking dat er een besmettelijk virus is geconstateerd bij aanwezige paarden op hun afdeling.
De situatie levert op dat de evenementen die we hadden ingepland; de merrieverrichting en de stamboekopname, niet kunnen plaatsvinden.
Helaas, maar begrijpelijk; er worden er geen paarden / pony’s toegelaten op het terrein.

 

 

 

Voor onze hengsten die momenteel al aanwezig zijn i.v.m. het drie-daags onderzoek is – in overleg – afgesproken dat de verrichting op zaterdag doorgaat.

 

 

Bijgaand de informatie van het KWPN:

 –> EHV-1 virus vastgesteld op KWPN-centrum, Ermelo

Najaarsledenvergadering Oost

Deze vindt plaats op:

donderdag 1 november 2018
Kerkcentrum Papenberg 5  7361 BR Beekbergen

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering 4 april 2018
 4. Fokraad,
  • verslag vanuit fokraad
  • voordracht benoeming lid regio Oost
 5. Algemeen Bestuur
  • verslag vanuit het AB
  • voordracht afgevaardigde regio Oost
 6. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen
 7. Voorstellen vanuit de regio
 8. Keuringen
  • Hoe verder met de regiokeuringen?
  • Evaluatie stamboekopname, keuringen.
 9. Activiteiten komend seizoen
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Regiobestuur Oost van het NNFPS; nf.oost@hotmail.com.

De Sportdag 2018 in Beeld