Liset Dezijn met Kayra (Carlo)

Wist afgelopen vrijdag 23 februari 2 x de 1e prijs te winnen in het Z1/Z2 CDE-pony’s.

 

Cemenne Snijder en Baccaravs Nozem (vader Diogenes Kay)

Zijn regiokampioen geworden in de klasse Z springen en mogen naar het NK.

Thijmen van Mispelaar met Mis’Polka Dot

Afgelopen weekend werd Thijmen van Mispelaar kampioen in de B-C met zijn kroonmerrie Mis’Polka Dot.

Mis’Polka Dot die als stamboeknaam Wicked Polka Dot heeft stamt af van Valentino en is gefokt uit Wicked Nightmare (Burley Phantom) die ook de moeder is van de goedgekeurde Wicked Nightshift. Polka Dot is jaren voor de fokkerij  ingezet en bracht en 3 nakomeling van Lex, waaronder Mis’ter Hay Guy die verkocht is als sportpony aan de familie Schroder.Thijmen mag op 23 maart met zijn Polka Dot Groningen gaan vertegenwoordigen op de Nederlandse Kampioenschappen.

Algemene Ledenvergadering 2018

 

 

 

 

 

Ter voorbereiding op de ALV welke gehouden zal worden op 18 april 2018 levert het bestuur ter bestudering haar leden de voorstellen welke in de Voorjaarsvergadering in de diverse regio’s in stemming zullen worden gebracht. En waarvan de uitslag dan vervolgens in de ALV zal worden bekrachtigd.

Tevens leveren wij een aangepaste tarievenlijst 2018. Hierin zijn de huidig te hanteren percentages verwerkt en tevens een aantal tarieven aangepast anticiperend op aangenomen voorstellen 2017 en gewijzigde procedures in het jaar 2017.

De informatie is tevens geplaatst onder het menu “VERENIGING” -> OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Uitslagen CHK 17 februari 2018

Noordhof’s Surprise, Algemeen Kampioen CHK 2018

Uitslagen

In juni wordt de officiële NNFPS collectie verwacht!

De collectie is exclusief bij Dekema Ruitershop in Gorredijk verkrijgbaar.

Ook te bestellen via de webshop www.dekemaruitershop.nl of www.newforestpony.nl.

Kom voor meer informatie over deze collectie naar de stand van Dekema Ruitershop op de Centrale Hengstenkeuring van het Nederlands New Forest Pony Stamboek op zaterdag 17 februari in Ermelo.

Dagindeling CHK

 

Dagindeling

Lijst met hengsten

Jacodi’s Bo’s Barclay – Algemeen Kampioen 2017 –

Voorjaarsvergadering regio Zuid

De voorjaarsvergadering van de regio Zuid zal gehouden worden op woensdag 28 maart 2018.

 Plaats: Dorpshuis ’t Zijl, Zijlstraat 2, 5382 KE Vinkel

 Aanvang: 20.00 uur

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen najaarsvergadering 28-11-2017

5. Verslag vanuit AB

6. Verslag vanuit Fokraad

7. Jaarverslag over 2017

8. Financieel verslag over 2017

9. Verslag kascommissie

10. Benoeming nieuw en reserve lid kascommissie

11. Stemming nieuwe bestuursleden.
Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij:
Jolanda Verton – telefoonnummer: 06 – 38 50 93 66 of per mail nf.zuid@hotmail.com

– Antoon Bosch – penningmeester – 3 jaar
– Sam Versteijnen – bestuurslid – 3 jaar
– Wim Lange – bestuurslid – verlenging voor 1 jaar

Omdat we nog geen volwaardig, volgens het reglement, Regio bestuur hebben, spreken we
nog steeds over een activiteitencommissie. De functie als voorzitter is nog open en zal
voorlopig door Eva Eigenhuijsen worden waargenomen. Mochten er leden zijn die deze
functie of een andere functie op zich willen nemen dan kunnen zij zich melden bij Jolanda
Verton.

12. Bedanken aftredende leden activiteitencommissie

13. Behandeling agenda en voorstellen ALV

14. Stemming over financiële stukken, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het AB en
de Regio’s

15. Activiteiten 2018
– Paard en Koets Sevenum ???
– Stamboekopname thuis (mei)
– Stamboekkeuring Westdorpe 15 juni 2018
– Stamboekkeuring St. Oedenrode 16 juni 2018 (onder voorbehoud)
– Regionale keuring 7 juli 2018 (evt. in samenwerking met regio West en Oost)
– Buitenrit Drunense Duinen
– Regio tour ????

14. Rondvraag

15. Sluiting