16-10-2021 Landelijke stamboekopname en herbeoordeling

Landelijke stamboekopname (Stb. +) en herbeoordeling stamboekopname op 16 oktober 2021 op het NHC ( Nationaal Hippisch Centrum) te Ermelo. 

De stamboekopnames vinden in principe plaats in de regio’s al dan niet gelijktijdig met de diverse keuringen in de regio’s. 

Om diverse redenen kan het voor de merrie eigenaar praktisch zijn wanneer hier later in het jaar ook een moment voor wordt geboden. 

Daarnaast is het tevens de gelegenheid tot aanbieden van merries ( of ruinen) die al eerder zijn aangeboden voor opname maar (nog) niet stamboekwaardig zijn bevonden of welke wél stamboekwaardig waren maar waar men een herbeoordeling wil doen voor hogere punten in de bovenbalk en daarmee  mogelijk alsnog verkrijgen van het predicaat ‘ster”.  

Op 16 oktober a.s. wordt u hiertoe de gelegenheid geboden. Het zal dan plaatsvinden gelijktijdig met de verrichtingsproef voor merries en ruinen en de laatste fase van het verrichtingsonderzoek voor hengsten.

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT 25 SEPTEMBER.

–> Het vraagprogramma

–> Het aanmeldingsformulier