14-04-2021 Voorjaarsledenvergadering Regio Oost

Op woensdag 14 april a.s. houdt regio Oost haar voorjaarsledenvergadering.

U bent hierbij van harte welkom.

De vergadering is online; aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag najaarsledenvergadering 21 december 2020
 4. Verslag vanuit interim AB
 5. Verslag vanuit de fokraad
 6. Terugblik 2020
 7. Financieel verslag 2020
 8. Verslag kascontrole commissie
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 28 april 2021
  Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.
 11. Stamboekopname en keuring
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

De link voor de vergadering met de stukken ontvangt u na aanmelding via nf.oost@hotmail.com

Een verzoek om alleen de stukken te ontvangen kan ook per e-mail.

Regiobestuur Oost van het NNFPS