12 april ALV en kennismaking

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor de algemene ledenvergadering:

op woensdag 12 april 2023
aanvang 20.00 uur
in De Schakel te Nijkerk (Oranjelaan 10 3862 CX).

Op de agenda staan onder meer het jaarverslag secretaris, financieel verslag 2022 en het verslag van de financiële controlecommissie. Tevens wordt de uitslag gepresenteerd van de voorstellen en benoemingen waarover in de regionale ledenvergaderingen is gestemd. Wij hopen dat de uitslag van de stemmingen er toe leidt dat we u onze nieuwe penningmeester en voorzitter kunnen voorstellen.

Na afloop van de vergadering kunt u nader kennis met hen maken en met elkaar bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje.

De agenda voor deze ALV staat in De Forester van Maart 2023.

Om te weten op hoeveel leden we kunnen rekenen bij de ALV graag uw aanwezigheid doorgeven via:

 

–> Aanmelden ALV

 

 

Het bestuur.