Info Sectorraad Paarden i.v.m. Coronavirus

Paardensector en Coronavirus.

Wat is het effect van de door de overheid opgelegde maatregelen op de paardensector?
De Sectorraad Paarden (SRP) besteedt hier aandacht aan.
Via onderstaande  link kunt u lezen wat de Sectorraad Paarden hierover schrijft:

–> Wat betekent het Coronavirus voor de Paardensector?