Officiële mededeling vanaf het Algemeen Bestuur

 

 

 

 

 

Ter voorbereiding op de ALV welke gehouden zal worden op 18 april 2018 levert het bestuur ter bestudering haar leden de voorstellen welke in de Voorjaarsvergadering in de diverse regio’s in stemming zullen worden gebracht. En waarvan de uitslag dan vervolgens in de ALV zal worden bekrachtigd.

Tevens leveren wij een aangepaste tarievenlijst 2018. Hierin zijn de huidig te hanteren percentages verwerkt en tevens een aantal tarieven aangepast anticiperend op aangenomen voorstellen 2017 en gewijzigde procedures in het jaar 2017.

De informatie is tevens geplaatst onder het menu “VERENIGING” -> OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Uitslagen CHK 17 februari 2018

Noordhof’s Surprise, Algemeen Kampioen CHK 2018

Uitslagen

In juni wordt de officiële NNFPS collectie verwacht!

De collectie is exclusief bij Dekema Ruitershop in Gorredijk verkrijgbaar.

Ook te bestellen via de webshop www.dekemaruitershop.nl of www.newforestpony.nl.

Kom voor meer informatie over deze collectie naar de stand van Dekema Ruitershop op de Centrale Hengstenkeuring van het Nederlands New Forest Pony Stamboek op zaterdag 17 februari in Ermelo.

Dagindeling CHK

 

Dagindeling

Lijst met hengsten

Jacodi’s Bo’s Barclay – Algemeen Kampioen 2017 –

Voorjaarsvergadering regio Zuid

De voorjaarsvergadering van de regio Zuid zal gehouden worden op woensdag 28 maart 2018.

 Plaats: Dorpshuis ’t Zijl, Zijlstraat 2, 5382 KE Vinkel

 Aanvang: 20.00 uur

Agenda volgt nog!

Verslag Fokkerijmiddag

Afgelopen zaterdag vond in manege IJssselruiters te Brummen een interessante fokkerijmiddag plaats die door ongeveer 50 belangstellenden werd bijgewoond.

Jacques Verkerk zette middels een presentatie (klik hier), uiteen hoe de merriekeuringen nieuwe stijl in zijn werk gaan. Uitgebreid werd ingegaan op het beoordelen van het lineair scoren en het vrij bewegen en vrijspringen.

Vervolgens werd een viertal ponies met een verschillend model/type en ieder met zijn eigen kwaliteiten door de leden lineair gescoord en nabesproken, gevolgd door het toelichten van het vrij bewegen en vrijspringen van een drietal ponies.

Tot slot liet Matthijs van Middelkoop zien hoe je op een diervriendelijke en verantwoorde manier een paard/pony zorgvuldig voorbereid op een keuring.

Wij danken een ieder voor zijn/haar medewerking aan deze geslaagde middag in het bijzonder Jacques Verkerk, Matthijs van Middelkoop en de eigenaars die hun ponies voor deze middag beschikbaar hebben gesteld.

Fokkerijmiddag in beeld

De Fokraad

Programma fokkerijmiddag 20 januari 2018 in Brummen

Het programma voor de fokkerijmiddag op zaterdag 20 januari 2018 in Manege IJsselruiters, te Brummen, aanvang 13.00 uur, is inmiddels ingevuld en ziet er als volgt uit.

 • Jacques Verkerk zet aan de hand van videobeelden de nieuwe opzet merriekeuringen incl. vrij bewegen en vrijspringen uiteen, waarbij ruimschoots gelegenheid is om vragen te stellen.
 • Daarna zullen door leden van de HKC in de bak een drietal ponies worden beoordeeld op vrij bewegen en vrijspringen. Gevolgd door de mogelijkheid voor de aanwezigen om zelf een pony lineair te scoren en dit met de jury te bespreken.
 • Tot slot zal Matthijs van Middelkoop van stal van Manen op een praktische manier laten zien hoe de voorbereiding en training van een pony op de keuring gebeurt.

Bijwonen van deze middag is gratis en opgeven kan nog tot 13 januari 2018 per mail bij het stamboekbureau via: info@newforestpony.nl

Met vriendelijke groet,

De Fokraad

Landbouwregeling definitief afgeschaft

Voor de paardensector op de valreep van 2017 nog een negatieve uitkomst. Na de 2e kamer eind november, waarbij werd aangegeven dat het kabinet nog met de paardensector om de tafel moest, wat nog niet is gebeurd, heeft ook de 1e kamer ingestemd met het afschaffen van de landbouwregeling voor de omzetbelasting.

Voor onze leden heeft dit tot gevolg dat men over alle diensten vanuit het stamboekbureau vanaf 01-01-2018 21% BTW moeten betalen in plaats van 6%. Ook het dekgeld gaat onder het hoge tarief vallen. De kosten van opfok en rijklaar maken van paard en pony blijft voorlopig nog wel onder het lage tarief. De contributie inclusief de Forester verandert niet, dit is namelijk geen dienst en periodieke bladen vallen nog onder het lage tarief.

De Koepel Fokkerij heeft van alles geprobeerd dit tegen te houden, echter zonder resultaat.

 

Fokkerijmiddag zaterdag 20 januari in Brummen

Beste leden,

Bij deze nodigt de Fokraad u van harte uit voor een leerzame en gezellige middag over de nieuwe opzet van de merriekeuringen. Tijdens keuringen, vergaderingen maar ook uit de evaluatie is gebleken dat hierover onder onze leden nog vragen leven. Vandaar deze middag om met fokkers en leden uit het hele land op een interactieve wijze in gesprek te gaan en uitleg te verstrekken.

De middag vindt plaats op zaterdag 20 januari 2018 in Manege IJsselruiters, Eerbeekseweg 1a, 6971 LB Brummen. Aanvang 13.00 uur. Inloop met koffie vanaf 12.30 uur.

Programma (onder voorbehoud)

 • Presentatie en uitleg nieuwe opzet merriekeuringen (met videobeelden): Vrij bewegen, vrijspringen en lineair scoren exterieur.
 • Praktijk: Vrij bewegen, vrijspringen en lineair scoren exterieur (met stap en draf aan de hand).
 • Workshop: Voorbereiden op vrij bewegen en vrijspringen.

We rekenen op een mooie opkomst en sluiten de middag rond 16.00 uur af met een drankje. Graag tot zaterdag 20 januari 2018 in Brummen.

In verband met reservering van passende ruimten verzoeken wij u om opgave voor 13 januari 2018 per mail bij het stamboekbureau via: info@newforestpony.nl

Met vriendelijke groet,

De Fokraad

Najaarsledenvergadering Regio Oost

De, i.v.m. de weersomstandigheden geannuleerde, najaarsledenvergadering van maandag 11 december wordt nu gehouden

Op:           dinsdag 19 december 2017

Plaats:     Papenberg 5, 7361 BR te Beekbergen

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering 23 maart 2017
 4. Verslag vanuit de fokraad
 5. Verslag vanuit het AB
 6. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen
 7. Voorstellen vanuit de regio
 8. Keuringen
  • Hoe verder met de regiokeuringen?
  • Evaluatie stamboekopname, keuringen.
 9. Activiteiten komend seizoen
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Regiobestuur Oost van het NNFPS; nf.oost@hotmail.com.

Ab Hakkert, Diny Frederiks, Erik Braat

OPROEP