Stamboekopname en veuleninspectie op 11 juli 2020

Op zaterdag 11 juli vindt de tweede ronde stamboekopnames en veuleninspecties van dit seizoen plaats.
Op manege de Pijnhorst in St Oedenrode.

Zoals in onze eerdere publicaties reeds gemeld in andere vorm als wij gewend zijn. Er wordt gelegenheid geboden pony’s individueel te laten inspecteren voor stamboekopname “Stamboek +” (met vrij bewegen en/of vrij springen) onder handhaving van de strikte regelgeving volgens het RIVM.

Daarnaast vinden er veuleninspecties plaats waarbij de veulens individueel worden geprimeerd maar niet zullen worden geplaatst.

==> Het programma

Leest u aangaande de regelgeving i.v.m. Covid 19 onze laatste update met Coronanieuws in het bericht op onze website van 2 juli 2020.

 

 

 

 

Afscheid voorzitter Oost

Regio Oost heeft in de ledenvergadering van 1 juli jl. afscheid genomen van haar voorzitter Ab Hakkert. Vanaf maart 2011 heeft Ab het voorzitterschap met grote toewijding vervuld. Binnen het regiobestuur was het prettig samenwerken met Ab. Het was Ab nooit teveel gevraagd.

Met bloemen en een cadeaubon heeft de ledenvergadering Ab hartelijk bedankt voor zijn inzet al die jaren.  We wensen hem alle goeds toe en hopen hem nog vaak te ontmoeten bij NF-evenementen.

Regio Oost

Uitslagen stamboekopname en veuleninspectie 4 juli 2020

Ons eerste Regio evenement heeft plaatsgevonden. Regio Oost heeft “de spits afgebeten” en deze uitslagen leveren wij u hierbij.

–> UITSLAGEN

Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen:

–> DEELNEMENDE PONY’S

Op naar ons volgende evenement op 11 juli a.s. te St. Oedenrode!!

Weergave van moment van deze dag en wel van de veuleninspectie.
Presentatie van Kanaalhoeve’s Parmant (V: Westerveld’s Sebastiaan M: Beauty – MV: Sander) voor de jury, bekroond met een 1e premie.

Update Corona 01-07-2020

Beste leden,

Op 11 mei 2020 is het protocol keuringen en prestatietesten vastgesteld. Wij hebben dat op onze website gepubliceerd in ons bericht van 18-05-2020.

Naar aanleiding van de verruiming van de maatregelen aangaande het coronavirus tijdens de persconferentie op 24 juni 2020 door premier Mark Rutte en minister De Jonge bekendgemaakt, is er een aanvulling op het protocol gemaakt in de vorm van een addendum.

Dit addendum is door het bestuur van de Sectorraad Paarden op 26 juni 2020 vastgesteld. Het protocol en addendum horen bij elkaar.

Wij zetten het nog even voor u op een rijtje:

–> Link protocol keuringen en prestatietesten

–> Link bevestigingsbrief

En dan nu de update middels een aanvulling hierop:

–> Addendum protocol keuringen en prestatietesten 

De verdere berichtgeving vanaf de Sectorraad aangaande Covid 19 is te volgen via:

 

–> SRP

 

Mede nu onze evenementen gaan plaatsvinden en georganiseerd moeten worden met inachtneming van deze regelgeving, leek het ons goed u daarover te informeren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Stamboekopname en veuleninspectie op 4 juli 2020

Op zaterdag 4 juli gaan we van start met de eerste ronde stamboekopnames en veuleninspecties van dit seizoen. Op de Patriciahoeve in Biddinghuizen.

Zoals in onze eerdere publicaties reeds gemeld in andere vorm als wij gewend zijn. Er wordt gelegenheid geboden pony’s individueel te laten inspecteren voor stamboekopname “Stamboek +” (met vrij bewegen en/of vrij springen) onder handhaving van de strikte regelgeving volgens het RIVM.

Daarnaast vinden er veuleninspecties plaats waarbij de veulens individueel worden geprimeerd maar niet zullen worden geplaatst.

==> Het programma

 

Leest u aangaande de regelgeving i.v.m. Covid 19 onze laatste update met Coronanieuws.

Vraag tot deelname aan onderzoek RVO

Van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kwam bij ons de vraag binnen om een uitnodiging tot deelname aan een onderzoek te verspreiden. Hiermee wil RVO de informatievoorziening voor paardenhouders op de RVO website verbeteren. RVO is daarom op zoek naar paardenhouders die willen deelnemen aan het onderzoek.

De uitnodiging voor het onderzoek vindt u middels onderstaande link.

–> Uitnodiging interviews

Stamboekopname en veuleninspectie Regio Zuid

Op zaterdag 25 juli 2020 organiseert Regio Zuid in samenwerking met Stal Tongerenhof te Kelpen-Oler een stamboekopname met vrij bewegen en/of vrijspringen en veuleninspectie.

Locatie
Stal Tongerenhof
Kempisweg 5
6037 NM Kelpen-Oler

U kunt zich hiervoor inschrijven door de opgave te mailen naar: nf.zuid@hotmail.com o.v.v. inschrijving 25 juli 2020
De sluitingsdatum is 11 juli 2020.

–> Het vraagprogramma

–> Het inschrijfformulier

Verdere informatie via bovengenoemd email-adres of 0638509366

Eigenaar zoekt Ruiter: Wie helpt bij de ideale match?

De paardensport kent tal van beoefenaars en liefhebbers en een heel aantal mensen is werkzaam in de hippische sector. Maar voor de toekomst van deze prachtige sport zijn twee zaken essentieel: het paard/de pony en de ruiter.

In Nederland zijn zo’n 450.000 paarden en circa 500.000 ruiters, waarvan 50.000 actief in de wedstrijdsport. Keuze genoeg zou je zeggen. Maar toch blijkt het voor fokkers soms lastig om een passende, getalenteerde ruiter te vinden die hun fokproducten kan trainen. En zo lopen er kwaliteitsvolle paarden en pony’s in de wei, terwijl er tegelijkertijd ambitieuze jonge ruiters zijn zonder geschikt paard.

Zonde van de potentie aan beide zijden! Dat vonden de initiatiefnemers (vanuit o.a. Koepel Fokkerij, KWPN, KNHS, NNFPS, NWPCS, Vereniging Eigen Paard, Terra college en Aeves Hogeschool, Hekkelman Advocaten en Notarissen en FNRS) van het landelijke programma ‘Eigenaar zoekt Ruiter’, dat als doelstelling heeft om de optimale matches te maken tussen paard en ruiter in de diverse disciplines.

Het plan in een notendop:

Via regionale programma’s worden fokkers gefaciliteerd door het koppelen van hun jonge paarden en pony’s aan passende ruiters, die op hun beurt worden begeleid door professionals. In deze samenwerking kunnen beide partijen elkaar helpen hun doelen te realiseren, op diverse niveaus: van zadelmak maken tot sportieve prestaties op niveau, of training voor verkoop van het paard of de pony. De regionale teams coördineren, matchen, ondersteunen en begeleiden op een breed vlak, maar altijd op maat. Per match van eigenaar en ruiter wordt een passend traject gekozen. Tussen beide partijen worden overeenkomsten afgesloten, zodat voor alle deelnemers duidelijk is wat de afspraken zijn.

Een ambitieus plan met prachtige vooruitzichten voor de toekomst van onze sector, maar we kunnen dit niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het opstarten en organiseren van de regionale programma’s: iedere provincie – met uitzondering van Limburg waar al een project succesvol loopt – zoekt enthousiaste kandidaten voor het op poten zetten van het programma, zodat we op termijn kunnen werken aan het maken van de juiste matches.

Contact

Wil jij je inzetten voor het regionale programma in jouw provincie? Of wil je graag eerst iemand spreken over wat er precies bij komt kijken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of door te mailen naar: eigenaarzoektruiter@outlook.com. Wil je eerst meer informatie? Kijk dan op www.eigenaarzoektruiter.nl.

Regiovergadering Oost 1 juli 2020 (Locatie bekend)

Op 1 juli 2020 om 20 uur houdt regio Oost haar uitgestelde voorjaarsledenvergadering 2020.

Deze wordt gehouden bij de Patriciahoeve, Alikruikweg 33, 8256 RK Biddinghuizen.

Vanwege de corona-maatregelen vragen wij u zich hiervoor aan te melden met een mailtje naar nf.oost@hotmail.com o.v.v. aanmelding LV.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag najaarsledenvergadering 28 november 2019 (bijlage)
 4. Verslag vanuit AB
 5. Verslag vanuit fokraad
 6. Terugblik 2019
 7. Financieel verslag 2019
 8. Verslag kascontrole commissie
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Verkiezing/benoeming

Regiobestuur
Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter Ab Hakkert.

Jolanda Brugman stelt zich kandidaat voor het regiobestuur. Het regiobestuur stelt voor haar te benoemen.

 1. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 2020 – datum nog te bepalen (bijlagen)

Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.

 1. Stamboekopname en keuring
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

De agenda plus bijlagen krijgt u na aanmelden via nf.oost@hotmail.com toegestuurd.

Vergadering regio West.

Op 1 juli 2020,aanvang 20.00u.

Pro de Baander, Zangvogelweg 152,3815DR te Amersfoort.

 1. Opening
 2. Mededelingen en doelstelling deze avond.
 3. Notulen najaarsvergadering 2019,o.v.b.
 4. Financieel verslag 2019 o.v.b.
 5. Verslag kascommissie 2019 o.v.b.
 6. Benoeming nieuw lid kascommissie o.v.b.
 7. Bestuursverkiezing(indien mogelijk benoemen nieuwe bestuursleden)
 8. Nieuwsberichten regio west via de website.
 9. Activiteiten 2020,cq hulpvraag naar de leden voor ondersteuning.
 10. Agenda ALV 2020 en behandeling voorstellen.
 11. Stemming over de voorstellen.
 12. Terugkoppeling uit het AB
 13. Terugkoppeling uit de fokraad
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Ten aanzien van agendapunt 7 stellen de zittende bestuursleden voor als voorzitter te benoemen dhr.J.Schepers en als bestuurslid mevr.P van Heugten.(tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij schepgin@hetnet.nl