Stamboekkantoor

Postbus 190
8430 AD Oosterwolde (Fr)

info@newforestpony.nl

Tel:  0516-480627 (bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9:00 -12:00 uur)
Fax: 0516-480521

WEBM@STER

nfp-webmaster@kpnmail.nl

Afdeling

Noord

Contactpersoon:

Mw. A. Hofsteenge – van Dijk

06-49893773

nnfps.noord@gmail.com

Afdeling

Oost

Contactpersoon

Dhr. L.W.Loman

0314-621489

Afdeling

Zuid

Contactpersoon:

Dhr. A. Bosch

06-23026886 / 073-5033109

Afdeling

West

Contactpersoon:

Yolanda Bonouvrié

0346-353432

nfp-west@kpnmail.nl