Stamboekkantoor

Postbus 190
8430 AD Oosterwolde (Fr)

info@newforestpony.nl

Tel:  0516-480627 (bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9:00 -12:00 uur)
Fax: 0516-480521

WEBM@STER

nfp-webmaster@kpnmail.nl

Afdeling

Noord

Contactpersoon:
Mw. A. Hofsteenge – van Dijk
06-49893773
nnfps.noord@gmail.com

Afdeling

Oost

Contactpersoon
Mw. S. Martens
06-24228827

Afdeling

Zuid

Contactpersoon:
Dhr. A. Bosch
06-23026886 / 073-5033109

Afdeling

West

Contactpersoon: