Stamboekkantoor

Postbus 190
8430 AD Oosterwolde (Fr)

nnfps@groenned.nl

Tel:  06 – 1737 2198 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9:00 -12:30 uur)

Afdeling

Noord

Contactpersoon:
Mw. Petra van Zuthem
06-45451385
nnfps.noord@gmail.com

Afdeling

Oost

Contactpersoon
Mw Stella Martens
06-24228827

Afdeling

Zuid

Contactpersoon:
Mw Jolanda Verton
06-38509366
nf.zuid@hotmail.com

Afdeling

West

Contactpersoon: